Først og fremst er vi her for å hjelpe deg med en rask og enkel tilpassing til omverdenen. Dette ved å tilby effektive og kvalitative tilsettinger av rett IT-kompetanse med korte beslutningsveier og løsninger som går raskt å implementere.

Våre kompetanseområder innen IT:

Nettverk og infrastruktur  nettverkstekniker, databasetekniker, databaseadministrator, driftsansvarlig, driftstekniker, kommunikasjonstekniker, telecom, datacom.

Systemutvikling  frontendutvikler, backendutvikler, programmerer, systemutvikler, databaseutvikler, webutvikler, integrasjonsutvikler

Service & support  teknisk support, PC-tekniker, klientsupport, IT-koordinator, første-, andre- og tredjelinjesupport.

Test  teknisk tester, testleder, funksjonstester, testingeniør

IT-ledelse  CIO, IT-sjef, IT-ansvarlig, prosjektleder, teknisk prosjektleder, prosessleder, systemforvalter, systemeier 

IT-spesialister  IT-arkitekt, løsningsarkitekt, BI og datavarehus, produkteier, enterprisearkitekt, virksomhetsarkitekt, integrasjonsspesialist, løsningsarkitekt, systemforvalter

Vil du vite mer?

Vi forteller gjerne mer om hvordan vi kan hjelpe deg å løse ditt behov for personell. Ring oss på 400 21 450 eller fyll i en forespørsel så kontakter vi deg.