Vind i seilene for næringslivet i Bergen

Vi har fram til 2019 markedsført oss under Randstad-brandet i byen, men ønsker nå å stå fram som en tydeligere aktør i forhold til kunder og kandidater. Resultatet blir derfor en todeling der Randstad har fokus på bemanning og rekruttering til lavere stillinger, mens Dfind rendyrker sin profil som et konsulent- og rådgivningsselskap.

Dfind satser i Bergen

Publisert: 16. februar 2020

Dfind har det siste tiden markert seg som et av de mest innovative selskapene i bransjen, noe som blant annet har resultert i at vi har vært nominert som årets rekrutteringsbyrå av Finn.no de to siste årene på rad.

Vi har gjort en ytterligere posisjoneringsjobb det siste året, og ønsker med vårt merkevareløfte "Passion for People" å stå fram som et selskap med tydelig verdisyn. I Bergen kombinerer vi det beste fra vår posisjon som verdens største HR-selskap med våre medarbeideres lange erfaring i bransjen og grundige kjennskap til byens næringsliv og nettverk.

- Vi jobber mot spesialister, og har hovedfokus på rekruttering, utleie av konsulenter innen engineering, IT, finance og executive. I tillegg bistår vi våre kunder med organisasjonsutvikling og forbedringsarbeid i tillegg til omstilling, sier Beathe Knudstad-Lopez, som har tatt over som leder ved kontoret.

Kundstad-Lopez har et sterkt team rundt seg, og flere av de øvrige ansatte har mer enn 15 års bransjeerfaring, og kan bidra til høy kompetanse i møte med både kunder og kandidater. Kontoret til Dfind er svært sentralt plassert i byen, og ligger i Blaauwgårderen i sentrum, rett ved Vågen der de er samlokalisert med sine kollegaer i Randstad.

Vind i seilene for næringslivet i Bergen

2019 har vært et godt år for næringslivet i Bergensregionen, med stor fremgang og økt veksttakt. Beathe har stor tro på en positiv utvikling også i 2020.

- Det er stabilitet i arbeidsmarkedet nå, og næringslivet har gått fra «for få oppdrag» til perioder med kapasitetsutfordringer i 2019 som forventes å fortsette i 2020, forteller hun og fortsetter

- Næringslivet har talt og oppfordrer byens politikere om å prioritere innovasjon og omstilling, klima- og miljø, samt et styrket kollektivtilbud og satsing på havbyen Bergen.

Med dette i bakhodet kunne ikke Dfind etablert seg på et mer passende tidspunkt. Med vårt sterke merkevare og de positive erfaringene fra Oslo blir det spennende å få være med å bygge og etablere Dfind i Bergen.

Leverer den rette kompetansen for fremtiden

Vi vet at rett person på rett sted i organisasjonen skaper utvikling for alle parter. Med fokus på å etablere langsiktige relasjoner, sikrer vi et smidig samarbeid mellom kunde, kandidat og oss. Gjennom vårt brede nettverk får vi innsikt som kommer kunder og kandidater til gode. Som verdens største HR-selskap har vi derfor muligheter på alle nivå, både nasjonalt og internasjonalt.

Vi er spesielt opptatt av mangfold, likestilling og et trygt arbeidsliv.  

Kontakt oss for en uforpliktende prat

Beathe Knudstad-Lopez

Business Line Director