Styrker vår tilstedeværelse i nord

Dfind etablerer nytt lokalkontor i Tromsø, og styrker dermed selskapets tilstedeværelse i Nord-Norge. Satsingen markerer et viktig steg i ambisjonen om å kunne tilby lokal kompetanse i hele landet.

Åpner kontor i Tromsø – styrker kompetansen i nord

Publisert: 5. januar 2021

I januar 2021 etablerte Dfind nytt lokalkontor i Tromsø, og styrker dermed selskapets tilstedeværelse i Nord-Norge. Satsingen markerer et viktig steg mot vårt mål om total nasjonal dekning, og ambisjonen om å kunne tilby lokal kompetanse i hele landet.

Dfind er en del av Randstad-konsernet, verdens største HR- og rekrutteringsselskap. Når vi nå reetablerer oss i Tromsø vil begge merkevarer være på plass i byen – noe som betyr enda bedre støtte til lokale HR- og toppledere som ikke har ressurser til å gjennomføre og kvalitetssikre rekrutteringsprosesser internt i selskapet.

– Jeg tror kundene våre vil dra stor nytte av de synergiene vi nå får, fra Stavanger i sør til Tromsø i nord. Selskaper i Nord-Norge får tilgang til lokal kompetanse på spesialist- og lederrekruttering, samtidig som vi kan overføre spisset kompetanse, erfaringer og bistand fra spesialister i Bergen og andre steder, sier regiondirektør Beathe Knudstad-Lopez i Dfind.

Hun var sentral i etableringen av Dfinds kontorer i Bergen i 2019, og har selv fått erfare hvordan en lokal tilstedeværelse hever selskapets tilbud til bedrifter i landets ulike regioner.

Naturlig for Dfind å ha en fysisk tilstedeværelse

Knudstad-Lopez peker på to hovedårsaker til at Dfind fokuserer på lokal tilstedeværelse i norske byer:

– Fra et rent praktisk ståsted krever store nasjonale rammeavtaler at vi er fysisk representert i de store byene. Selv om koronapandemien har vist oss at businessen kan gå fremover uten å møtes ansikt til ansikt tror jeg ikke det er rom for å gjennomføre alle møter digitalt de neste fem årene. Digital og fysisk tilstedeværelse må flettes sammen på en bærekraftig måte, mener hun.

– Vi har også valgt å spesialisere oss på spesifikke næringer, som for eksempel sjømatnæringen, og da er det helt naturlig for oss å være fysisk tilstede i kystbyene.

Den andre årsaken til Dfinds geografiske ekspansjon er at kundene deres får større trygghet og bedre utbytte av et samarbeid med en sparringspartner som sitter på lokal kompetanse, innsikt og ressurser.

– Når vi nå etablerer oss i Tromsø kan vi tilby våre kunder i Nord-Norge mer strømlinjeformede prosesser, vurderinger basert på førstehåndsinformasjon og ekstra merverdi knyttet til tjenestene vi tilbyr. Vår representant i Tromsø har god kjennskap til byen, selskapene i området og den lokale kulturen, samt et etablert regionalt nettverk med mange interessante kandidater.

Kombinerer lokal ekspertise og spisset kompetanse

Dfinds regiondirektør poengterer at bedrifter lokalisert i nord i mange tilfeller kan ha et ulikt utgangspunkt enn bedrifter i hovedstaden, der man har én million mennesker i umiddelbar nærhet når man skal fylle en stilling. Noe så grunnleggende som å overbevise en kandidat om å flytte til Nord-Norge kan være en utfordring, og det kan derfor være krevende å få tak i de beste kandidatene.

– Det gjør at det er ekstra viktig å ha god innsikt i ressursene som finnes i regionen. Vi må kjenne næringslivet, bedriftene og kundene vi jobber med, og tilby et samarbeid som går utover kun det å finne nøkkelpersonen, topplederen eller styremedlemmet de søker, mener hun.

– Vi skal være en lokal sparringspartner med fokus på mennesker, som kan bidra i et langsiktig perspektiv på områder som rekruttering og organisasjonsutvikling, understreker Knudstad-Lopez.

For nordnorske foretak vil denne lokale sparringspartneren være Marlen Lauritsen, en erfaren rekrutterer som nå tar på seg Dfind-hatten etter fem år som seniorrådgiver for Randstad i Tromsø. For å sikre et optimalt resultat jobber alltid vi i team på to personer, noe som gjør det mulig å koble Lauritsens lokale kunnskap og ekspertise opp mot en ytterligere rådgiver som sitter på spisset kompetanse knyttet til det aktuelle prosjektet. Dermed får kunden det beste fra to verdener, i én og samme leveranse.

Kvalitet over kvantitet

Som en del av Randstad-konsernet utøver Dfind et viktig samfunnsoppdrag, og med utgangspunkt i selskapets merkevareløfte, “Passion for People”, jobber konsulentene målrettet for å promotere mangfold, likestilling og et et trygt og godt arbeidsmiljø.

Dette arbeidet la grunnlaget for at Dfind i februar 2020 ble kåret til “Årets Rekrutteringsbyrå” under prisutdelingen The Hunt, arrangert av Finn.no.

– Vi har alltid fokus på kvalitet over kvantitet. Ved å plassere rett person på rett sted vet vi at vi kan bidra til verdiskapning og utvikling i organisasjonen, avslutter Knudstad-Lopez.

Ønsker du å snakke med oss om hvordan vi kan hjelpe din bedrift?

Bilde av Marlen

Marlen Lauritsen

Business Area Manager, Tromsø