Bilde av Ingeborg

En god rekrutteringsrådgiver må tørre å utfordre det etablerte

Vår tids største utfordring er at vi trenger rett kompetanse av spesialister og ledere. Nå vil Silje Finnskog Jensen bruke sin nye rolle som Business Area Manager i Dfind Stavanger til å utfordre måten å tenke på innen rekruttering av ledere, og påvirke utviklingen for videre vekst i regionen.

Bli kjent med Silje Finnskog Jensen og les om vår satsning i Stavanger

Publisert: 16. mars 2022

De seneste årene har Dfind for alvor etablert seg som et av landets beste rekrutteringsselskaper. Selskapets lidenskap for å skape utviklingsmuligheter har fanget oppmerksomheten til både kundene og bransjen. Siden 2019 har Dfind vært nominert til seks priser i bransjekåringen The Hunt, og har vunnet to av dem – senest utmerkelsen “Årets rekrutteringsbyrå” i 2020.

Med et målrettet fokus på å knytte innovative selskaper opp mot de beste lederkandidatene og spesialistene, har Dfind på kort tid vokst frem som en av spydspissene innen bransjen – da særlig innen satsningsområdene lederrekruttering, økonomi og finans, tech og commercial, samt digital og IT.

Rogaland har for øyeblikket landets største vekst og etterspørsel etter kandidater til IT og tech-roller, samtidig som det er et skifte i kompetanse på toppledernivå. Derfor er det naturlig for Dfind å ruste opp og styrke posisjonen og tilværelsen i regionen, og i januar falt den første brikken av satsingen på plass – med ansettelsen av Dfind Stavangers nye Business Area Manager, Silje Finnskog Jensen.

En tydelig og faglig sterk leder

Med sin bakgrunn fra Visindi, Næringsforeningen i Stavanger-regionen og ulike frivillige roller er Silje Finnskog Jensen et velkjent navn blant regionens bedriftsledere. Nå skal den erfarne rådgiveren lede Dfinds fornyede satsning og videre vekst i Rogaland.

– Vi er svært glad for å ha fått på plass en tydelig og faglig sterk leder med på laget for å videreutvikle Dfind i Stavanger. Med Silje sin bakgrunn fra Næringsforeningen har vi fått med oss en person med stort og bredt nettverk, som passer fint sammen med våre satsingsområder, sier regiondirektør Beathe Knudstad-Lopez i Dfind.

Gjennom sine tidligere roller har Jensen opparbeidet seg en nær og god forståelse for utvikling og vekst i regionen. Hun har jobbet tett med beslutningstakere, stått i en rekke ulike prosjekter og erfart hvor skoen trykker for det lokale næringslivet.

– Det er viktig å ha god innsikt av tilgjengelige ressurser i regionen. Vi må kjenne næringslivet, bedriftene og kundene vi jobber med for å kunne tilby et samarbeid som går utover det å finne nøkkelpersonen, topplederen eller styremedlemmene de søker. Og det gjør Silje, fastslår Knudstad-Lopez.

– Vi må tørre å være en sparringspartner som utfordrer

En av nøklene til Dfinds suksess ligger i deres mantra, “Passion for people” – eller på godt norsk: Lidenskap for folk. Og ut i fra svaret hun gir på spørsmål om hva Dfinds kunder kan forvente av henne, er det liten tvil om at den nye Business Area Managerens ambisjoner samsvarer godt med Dfinds fokus å bygge gode relasjoner og mellommenneskelige forhold.

– Jeg er best når jeg kan jobbe med å tilrettelegge for utviklingsmuligheter for organisasjoner, bedrifter og mennesker og når jeg kan lytte og gi kloke råd til beslutningstakere. Våre kunder kan forvente å samarbeide med ei som oppriktig bryr seg om å finne den rette kandidaten, som kan være med på den veksten de har planlagt for. Vi i Dfind er også genuint opptatte av både kundens og kandidatens beste, og vil behandle alle parter på best mulig måte, understreker Silje Finnskog Jensen.

– Men for å være en god rådgiver må du tørre å være en sparringspartner, og noen ganger komme med anbefalinger som utfordrer det etablerte. Noen ganger må vi også utfordre kunder på hva som er essensen i rollen de ønsker å fylle, og hvordan rollen vil utvikle seg i forhold til fremtidig behov, legger hun til.

Jensen påpeker at hun alltid har, og alltid vil, gå i dybden i det aktuelle selskapets faktiske behov. Hva er målene og ambisjonene? Hvordan fungerer rollen i dag? Hvilke krav vil komme? Hvilken utvikling vil påvirke både selskapet og rollen? Hvilke nye utfordringer står de overfor? Og hvordan kan de tenke nytt?

– Slik vi jobber i Dfind får vi en god forståelse for hvilke situasjoner selskapet står i. Alle har en plan og en strategi de følger, men hva er den reelle verdien de trenger for å komme dit? For å finne den rette lederen eller spesialisten for å ta selskapet i den retningen de ønsker kan vi ikke bare se på stillingstittel og ansvarsområde, vi må også forstå synergiene i rollen og selskapet, utdyper hun. 

Skal bidra til den videre utviklingen i regionen

Fra sitt nye kontor i coworking-lokalet FOMO på Forus har Jensen kort vei til miljøet hun ønsker å etablere Dfind som en del av. Her sitter også noen av regionens ledende tech og IT-selskaper.

– Det som skiller Dfind ut fra andre selskaper i bransjen er vår kompetanse på å kombinere lederrekruttering med fremtidens kompetansebehov på tech, IT, økonomi, sier hun. 

Nå vil hun bruke sin sterke interesse for teknologiutvikling, kombinert med hennes innsikt og erfaring med rekruttering til tyngre lederstillinger, til å påvirke den videre utviklingen i Stavanger-regionen.

– Stavanger er Norges energihovedstad, og hvorvidt vi lykkes med det grønne skiftet avgjøres her i Stavanger. Det er her kapitalen til å ta omstillingen ligger, og her utviklingen skjer, påpeker hun.

– En ny generasjon teknologiselskaper vokser frem i en energitung region, og en rekke prosjekter er under oppseiling for å gi renere energi og mindre utslipp. Som rekrutteringsselskap har vi en fantastisk mulighet til å bidra til at regionen får den kompetansen og det mangfoldet den trenger for å lykkes.

– Mangfold er noe jeg virkelig brenner for

Nettopp mangfold er noe som står sentralt for Dfind, og om mulig i enda større grad for deres nye leder i Stavanger-området. Mens enkelte trolig anser det å tre inn i en ny lederposisjon som en stor nok oppgave i seg selv, har Jensen nylig også engasjert seg som styremedlem og mentoransvarlig i ODA-nettverket – Nordens ledende nettverk for kvinner i tech.

I tillegg sitter hun som medlem i Næringsforeningens ressursgruppe for Mangfold, og har også takket ja til å bli næringslivsrepresentant i UiS sin komité for utvikling av masterstudiet ved Handelshøyskolen.

– Mangfold er noe jeg virkelig brenner for. For å lykkes best mulig i et team er det avgjørende å ha et miljø som er sammensatt av personer av begge kjønn og ulik alder, religion, etnisitet og legning, med mer. Ulike mennesker tenker forskjellig, og det gir større muligheter for vekst og innovasjon, og vil vise igjen på bunnlinjen, mener hun. De gjør meg fantastisk stolt å få bli med å lede en avdeling som ikke bare har denne kunnskapen disse verdiene, men som faktisk handler deretter, sier Jensen.

– Med et større mangfold og en bedre kjønnsbalanse i ledergrupper, og innen våre satsningsområder, tror jeg næringslivet har større sannsynlighet for å lykkes med endring, utvikling og vekst.

Klare mål for fremtiden

Jensens første oppgave blir å bygge opp laget rundt seg. Regionkontorets nye leder er tydelig på hva hun vil oppnå;

– Vi skal beholde vår posisjon som et ledende rekruttering- og rådgivningselskap, videreutvikle vår kompetanse på ledelse innen fagområdene våre, og etablere en sterk tilstedeværelse i Rogaland. Vi ønsker å jobbe med de mest innovative selskapene i regionen, de som skaper utvikling og vekst og som er med på å gjøre en forskjell, sier hun avslutningsvis.

Kontakt meg for en uforpliktende prat

Bilde av Silje

Silje Finnskog Jensen

Business Area Manager, Stavanger