Trond Inge og Camilla i samtale

Organisasjons- utvikling

Kontinuerlig endringer i markedet stiller store krav til endringskapasitet i næringslivet. Det krever tilpassede løsninger som tar hensyn til både den enkelte ansatte og selskapets beste.

Ørjan, Rober og Rune i KA15

Leder- og organisasjonsutvikling

Kunnskap om personlig utvikling og organisasjonsteoretisk innsikt, gir oss muligheten til å være en samarbeidspartner både når det gjelder enkeltindividets suksess så vel som arbeidsgruppens produktivitet og trivsel, på både kort og lang sikt.

Les mer

Omstilling

Våre erfarne rådgivere ivaretar den enkeltes behov, har en coachende tilnærming for å identifisere kandidatens styrker, samt å foreslå utviklingsmuligheter for å gi de beste forutsetninger for å ta fatt på nye muligheter i arbeidsmarkedet. 

Les mer
Lise som snakker i telefonen

Employer Branding

Attraktive arbeidsgivere har lettere for å rekruttere nye medarbeidere. Dette er fordi folk jobber for kulturer, og ikke selskaper, og at deres oppfatning av deg som arbeidsgiver er av avgjørende betydning.

Les mer
Joachim i samtale med Janne

Konsulentbistand

Trenger du å optimalisere egen rekrutteringsprosess, bygge en rekrutteringsavdeling, trene rekruttererne dine i search og nettverksbygging, eller tydeliggjøre eget employer brand?

Les mer
Camilla foreleser på seminar

100-dagers program for ledere

Et unikt program for oppfølging og mentoring av ledere i ny jobb. Grunnlaget for å lykkes må legges tidlig. Du vil få økt bevissthet om hva som er nøkkelen til suksess i ny jobb og en konkret læringsplan. 

Les mer

Det utdannes for få personer innen en rekke viktige områder, og resultatet er at vi i mange år har hatt mangel på kandidater. Denne mangelen forsterker konkurransen om kandidatene, og underbygger viktigheten av å fremstå som attraktiv.

Henrik Hummel - Business Area Manager

Ønsker du å vite mer?

  1. Kontakt oss gjerne på telefon 400 21 450 eller på e-post info@dfind.no. Du kan også enkelt fylle ut skjemaet under, så vil en av våre rådgivere kontakte deg.
  2. *
  3. *
  4. Send
  5.