Dfind 100 dager for ledere

Vi tilbyr et unikt 100-dagers program for oppfølging og mentoring av ledere i ny jobb. Grunnlaget for å lykkes i en ny lederrolle må legges tidlig. Det en leder gjør de tre første månedene vil i stor grad avgjøre om vedkommende vil lykkes eller ikke. Forskning viser at:

  • 1 av 3 tråkker feil og slutter etter 18-24 måneder i ny lederjobb 
  • 40-50% når ikke det ønskede resultatet

Programmet gir økt bevissthet rundt nøkkelen til suksess i ny jobb, samt en konkret læringsplan for den første perioden. Ingen selskaper er like, og det er heller ikke lederrollene. Programmet tilrettelegges ut i fra behovet til både virksomheten og lederen.

I Dfind sitt 100 dagers program blir den nylig rekrutterte lederen bedre rustet til å ta de riktige valgene, får muligheten til å styrke egen lederstil og får ikke minst avklart forventninger i den nye rollen. Vi følger lederen helt fra signering og gjennom de første 100 dagene med veiledning, råd, mentoring og coaching. Programmet gjennomføres i kombinasjon med veiledning og selvstendig arbeid, og er et samarbeid mellom lederen, lederens leder samt rådgiver fra Dfind.

Vi tilbyr også egne mentorsamtaler hvor målet er å bygge robusthet i møte med press og endring, mestre kaos og stress, bygge en bærekraftig selvutvikling og lage SMARTe mål som stimulerer og motiverer.

Tilbake til hovedside for organisasjonsutvikling

Før oppstart

Å tre inn i en lederrolle kommer med forventninger, både fra de du skal lede og selskapet du blir en del av. Hvordan kan du som leder sette deg i best mulig posisjon til å bygge tillit, få kjennskap og kunnskap for å kunne ta gode veivalg for deg og teamet?

Sammen legger vi en plan for de 100 første dagene og identifiserer elementer som vil være nøkkelen til suksess i ny jobb.

Midtveis

Midtveis i 100-dagersprogrammet er taktiske nøkkelprioriteringer gjort. Neste fokus blir å sette læringsmål og forventninger. Vi lager SMARTe mål som stimulerer og motiverer.

Samspillet mellom ambisjoner, prioritering av oppgaver, samt behov for relasjonsbygging og forankring vil være viktig i denne fasen.

Avslutning

I avslutningsfasen er hovedfokus å sette overordnede mål, legge en strategi og handlingsplan for veien videre.

Vår kontaktperson for 100-dagers programmet

Trond Inge Halten

Business Area Manager i Trondheim

Ønsker du å vite mer?

  1. Kontakt oss gjerne på telefon 400 21 450 eller på e-post info@dfind.no. Du kan også enkelt fylle ut skjemaet under, så vil en av våre rådgivere kontakte deg.
  2. *
  3. *
  4. Send
  5.