Bilde av Ingeborg

Kun 30 % av nordmenn ønsker lederansvar. Tallene viser en tydelig kjønnsdeling

På en dag der likestilling i arbeidslivet står høyt på agendaen, avdekker en fersk undersøkelse fra vårt morselskap, Randstad, en overraskende tendens: Interessen for lederstillinger blant norske arbeidstakere ligger betydelig lavere enn blant deres globale kollegaer, og kjønnsforskjellene i denne ambisjonen er tydelige.

Kvinner snur ryggen til lederstillinger

Publisert: 8. mars 2024

Kun en fjerdedel av kvinnene uttrykker ønske om lederansvar, mot over en tredjedel av mennene.

– Vi er ikke flinke nok til å gjøre oss attraktive for de dyktige kvinnene, noe som medfører at næringslivet går glipp av verdifull kompetanse, sier Beathe Knudstad-Lopez, leder i Dfind.

Det er et tankekors at vi ser denne motviljen etter så mange år med fokus på kvinner i lederstillinger, kvotering av kvinner i ASA-styrer og nå med den nye politiske satsingen fra statsråd Vestre om at mellomstore og store selskaper skal ha minst 40 prosent kjønnsbalanse i styret.

– I mange år har vi sett på hvordan vi kan motivere kvinnene, men er det kanskje på tide at vi som sitter i ledelsen og i styrer ser oss selv i speilet? Gjør vi egentlig nok for å synliggjøre fordelene ved å være leder eller å sitte i et styre, spør Beathe Knudstad-Lopez.

Hun har selv mangeårig erfaring fra lederstillinger innen næringslivet, og sitter også i en rekke styrer.

Næringslivet går glipp av talentene

– Jeg tror ikke vi er flinke nok til å gjøre oss attraktive for de dyktige kvinnene, noe som medfører at næringslivet går glipp av verdifull kompetanse, fortsetter Knudstad-Lopez.

– Vi må ikke lure oss til å tro at likestilling i arbeidslivet først og fremst handler om å gjøre kvinner en tjeneste, det handler like mye om å gjøre selskapene vi jobber for en stor tjeneste. For klarer vi ikke å motivere kvinner til å ta lederansvar, så går vi glipp av halvparten av talentene, sier hun.

Kun 24 prosent av alle kvinner har ambisjoner om lederansvar eller kan tenke seg det, sammenlignet med 37 prosent menn. Blant kvinner svarer så mange som 52 prosent at de ikke ønsker seg lederansvar, hvor 33 prosent av menn svarer det samme.

Motviljen øker med alder

Et annet interessant funn er at jo eldre man blir jo mindre ønsker man å ta på seg lederansvar:

  • 50 prosent av Gen Z (18-26) ønsker lederansvar
  • 35 prosent av Millenials (27-42) ønsker lederansvar
  • 27 prosent av Gen X (43-58) ønsker lederansvar
  • 17 prosent av Boomers (59+) ønsker lederansvar

Beathe mener det er et stort paradoks at jo mer erfarne arbeidstakerne blir, jo mindre lyst har de til å bli leder.

– Man kan jo tenke at jo eldre man blir, jo mindre ambisiøse blir man, men det er jo særlig eldre arbeidstakere med lang erfaring som kan egne seg godt til å ta på seg lederansvar. For kvinner blir det kanskje også enklere å ta på seg lederansvar etter småbarnsfasen, så det at færre ønsker å bli ledere når de bikker 40 er et problem man må ta på alvor. Kanskje det er blant kvinner over 40 man egentlig bør legge inn støtet når man nå skal rekruttere kvinner til ledelse og styrer?

Utfordrende mangel på ambisjoner

Det paradoksale gapet mellom erfaring og ambisjon om lederansvar blant arbeidstakere, særlig kvinner, utfordrer dagens tilnærming til likestilling i næringslivet, sier Beathe Knudstad-Lopez.

– Til tross for år med innsats for å øke kvinnelig representasjon i ledelse og styrer, avslører vår undersøkelse en vedvarende motvilje blant kvinner, mot å ta på seg lederroller. Dette setter søkelyset på behovet for en ny dialog om hvordan vi kan gjøre lederstillinger mer tiltalende og tilgjengelige for kvinner, spesielt de over 40, som representerer et uutnyttet potensial i arbeidsstyrken. Ved å adressere disse utfordringene kan vi ikke bare fremme likestilling, men også berike våre selskaper med et bredere spekter av erfaring og perspektiver.

Undersøkelsen fra Randstad kan lastes ned her