Rekruttering og Executive Search

Vi har alltid full kontroll på de siste trendene innen våre spesialistområder. Vi forstår dine behov og utfordringer, samtidig som vi har kontroll på kandidatene. Vi vet hvor de befinner seg og hvilke karrieremål de har.

Når du trenger fagspesialister og ledere

Vi hjelper deg å rekruttere de riktige hodene

Det er ikke tilfeldig at vi ble kåret til årets rekrutteringsbyrå. Velger du å samarbeide med oss kan du være sikker på at du har valgt en partner som forstår dine behov, og kan matche deg med de beste kandidatene. Vi har lang erfaring og kvalitetssikrede prosesser som gjør at du kan fokusere på det du kan best, mens vi finner talentene som skal hjelpe deg å nå dine mål. 

Rekruttering som overordnet begrep, handler om å skape utvikling, tilvekst eller fornyelse i en organisasjon eller virksomhet.  

Moderne rekrutteringsvirksomhet består ikke lenger kun av å skulle finne «erstattere» eller utbyttbare puslespillbiter, men like mye om å kunne utfordre deg som kunde på viktige parametere når vi møter spørsmål, forventninger, tanker og krav.

En ny medarbeider skal representere en tilgang for bedriften både faglig, menneskelig men også utviklingsmessig. Ved å analysere de virksomheter vi daglig kommer i kontakt med, sikrer vi oss den nødvendige forståelse av bedriftens forretningsidé, verdier, visjoner og mål samt den strategi som er etablert for å nå disse.

Med dette som bakteppe hjelper vi våre kunder så vel med økt innsikt i den egne situasjonen som med å belyse- og diskutere løsningsforslag fra ulike perspektiver.

Den riktige kandidaten skal ikke kun være «rett person på rett plass» ut i fra en mekanisk betraktning, men i like stor grad være en komplementær kraft og bidragsyter til virksomhetens strategi og samlede verdiskapning.

Rent praktisk vil mye av rekrutteringsarbeidet handle om å identifisere og attrahere de kandidater man anser har relevant bakgrunn. Med bakgrunn i en gjennomarbeidet oppdragsforståelse, bruker vi vår bransjeinnsikt og menneskekunnskap i de til enhver tid gjeldende konstellasjoner, forum og plattformer der det åpner seg muligheter for å etablere kontakt med potensielle kandidater og nettverk.

I kampen om talentene handler det om å få frem hvem du er, hva du står for og hva du kan tilby.

Henrik Hummel - Senior Manager

Executive

Vi hjelper deg å rekruttere de riktige hodene

Et selskap og dets styre står ofte ved et veivalg når nye ledere eller spesialister skal ansettes. 

Handlingskraft samt den nødvendige tilgang på ekspertise innenfor bedriftens kjernevirksomhet er essensielt når det kommer til å opprettholde navigeringsevnen i fremtidens uforutsigbare forretnings-farvann.

Vårt bredt sammensatte team av rådgivere jobber tett med våre oppdragsgivere for å forstå mål, utfordre tenkning samt identifisere de forretningskritiske elementer og ingredienser som understøtter og sikrer bedriftens overlevelse, vekst og fremgang.   

Våre rådgivere har alle bakgrunn fra enten spesialist-, leder- eller direktørnivå og vi besitter samlet sett den nødvendige næringslivsmessige innsikt og forståelse.

Med bakgrunn i denne forståelsen og erfaringen – kombinert med kvalitetssikret, sporbar, og sertifisert metodikk, sørger vi for at våre oppdragsgivere står stødig i sine lederrekrutteringer, og kan gjøre gode leder- og spesialistvalg.

Test og kvalitetssikring

En sluttvurdering vil gi en uavhengig vurdering av kandidater til en stilling, og dette passer for både interne og eksterne søkere. Vi besitter solid kompetanse innen rekruttering, utvelgelse, og testbruk, og har en strukturert tilnærming som i sum kan bidra til å redusere risikoen for feilansettelser. 

Ønsker du å vite mer?

  1. Kontakt oss gjerne på telefon 400 21 450 eller på e-post info@dfind.no. Du kan også enkelt fylle ut skjemaet under, så vil en av våre rådgivere kontakte deg.
  2. *
  3. *
  4. Send
  5.