Bilde av Ingeborg

Torhild har valgt å utsette pensjonisttilværelsen

Vi i Dfind er stolte av den store bredden vi sitter på av kompetanse, og vi vil gjerne at du blir kjent med Torhild Håvardstun. Hun er selskapets eldste medarbeider, men kanskje også en av de «sprekeste». 

Bli kjent med Torhild Håvardstun

Publisert: 04. oktober 2022

1. oktober ble FNs internasjonale dag for eldre markert. I forbindelse med dette ønsker vi å rette oppmerksomhet mot viktigheten av å beholde, utvikle og utfordre gode seniormedarbeidere i organisasjonen. 

I en studie fra 2021, som Høyskolen Kristiania gjennomførte på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk, viste at norske bedrifter går glipp av seniorers kompetanse. Seniormedarbeidere blir definert som ansatte som er 50 år eller eldre.

Forskerne så på hva norske bedrifter gjør for å støtte medarbeiderne sine i deres karriereutvikling. Bare 31 prosent av virksomhetene i undersøkelsen tilbydde karriereutvikling og -planlegging til de ansatte i organisasjonen, uavhengig av alder. Av 100 mellomstore og store bedrifter som ble spurt, så kun 2 av disse på alder som mangfold. Det finnes også lyspunkter fra undersøkelsen. 1 av 3 sier at de har en strategi for aldersmangfold, og hele 8 av 10 bedrifter støtter livslang læring. 

Vi i Dfind er stolte av den store bredden vi sitter på av kompetanse, og vi vil gjerne at du blir kjent med Torhild Håvardstun. Hun er selskapets eldste medarbeider, men kanskje også en av de «sprekeste». Foreløpig har Torhild valgt å utsette pensjonisttilværelsen.

Hva er årsaken til at du fortsatt er værende i Dfind? 

Hovedsakelig er det to grunner: Fantastiske kollegaer og en jobb som føles meningsfull. I Dfind er det takhøyde, fleksibilitet og jeg får jobbe med utrolig flinke og dedikerte kolleger, som spiller hverandre gode. Vi har et fellesskap og et arbeidsmiljø som jeg trives svært godt i. I tillegg så trives jeg med å jobbe. Jeg føler meg på ingen måte utdatert, og opplever at jeg er en viktig rådgiver og sparringspartner for både kollegaer, oppdragsgivere og kandidater. 

I min rolle får jeg muligheten til å utgjøre en positiv forskjell. Jeg synes det er utrolig kjekt å følge våre kunder og kandidater gjennom hele rekrutteringsprosessen. En av våre verdier er "simultaneous promotion of all interests". Det betyr at vi skal ivareta alle parter i en rekrutteringsprosess. Hvis vi klarer å levere på dette så gjør vi god jobb. Vi har på mange måter en viktig stemme i sentrale temaer som mangfold, lønns- og arbeidsvilkår, og likebehandling. I Dfind bryr vi oss genuint om folk. 

Hvordan kan bedrifter bidra til å holde de eldre lengre i yrkesaktivet?

For de ansatte som ønsker og kan forlenge yrkeslivet så tror jeg mestring og trivsel er viktig. Det handler om å bli sett, anerkjent og verdsatt for det du kan, uansett hvor gammel du er. Gode kollegaer, fellesskapet og det å gjøre nytte for seg på jobb er ofte det som teller mest.

Som seniormedarbeider blir man også en slags veileder og sparringspartner for både den yngre og eldre garde. Regelen er at ingen spørsmål er dumme. Den som ikke spør, lærer jo heller ikke noe nytt, og jeg opplever i stor grad at vi alle lærer av hverandre. De eldre representerer erfaring, kunnskap og kompetanse. Det er noe enhver virksomhet har behov for.

Med et langt yrkesliv bak seg har man også fått muligheten til å prøve og feile. Det er viktig å ha rom til å feile, både alene og sammen med andre, men ved å dele mine erfaringer kan kollegaene mine unngå å gjøre de samme feilene som jeg har gjort, eller unngå å bruke tid på ting som ikke gir effekt.

Hva er din viktigste lærdom fra arbeidslivet?

Noe av det viktigste jeg har lært er å møte mennesker med åpne øyne og ører - uansett hvem som sitter på andre enden av bordet. I Dfind er jeg opptatt av å møte kunder og kandidater med ydmykhet. Vi er satt til å forvalte noe av det mest verdifulle en bedrift har, nemlig de ansatte. Det er en oppgave som jeg tenker på hver eneste dag, og som jeg har stor respekt for. Kundene stoler på oss og det er noe som vi ikke tar for gitt. Vi snakker også mye om dette internt.

Hva tenker du om at kun 2 av 100 bedrifter ser på alder som mangfold?

Vi trenger både yngre og eldre arbeidstakere i arbeidslivet. I første rekke er det nok kjønn, etnisitet og seksuell legning som inkluderes i mangfoldsarbeidet. Jeg tenker at en god mangfoldstrategi bør signalisere at alle er verdsatt. Kompetanse, motivasjon og inkludering bør løftes i organisasjoner. Involver og snakk med de ansatte om hva de selv vil, hva de tenker og erfarer. God dialog og kommunikasjon er like viktig uansett alder. Forskning viser også at eldre i gjennomsnittet er like produktive som yngre. Det man presterer i jobben, har primært sammenheng med arbeidsevne og arbeidslyst.