Situasjonsbilde med Anniken

Skreddesydde programmer innen leder- og ledelsesutvikling

I Dfind er vi opptatt av å gjøre ledere trygge i lederrollen. På våre skreddersydde utviklingsprogram får du ny kunnskap, praktisk trening og konkrete verktøy. Du blir bedre rustet til å ta de riktige valgene og får muligheten til å styrke egen lederstil.

Lederutviklingsprogram (5 moduler)

Programmet er tuftet på forskningsbasert kunnskap og har samtidig en hverdagsnær og praktisk tilnærming. Du vil også møte ledere fra andre virksomheter. Det er en unik mulighet til å utveksle erfaringer, utvide eget nettverk, samt utvikle deg både personlig og faglig. Du vil sitte igjen med en fornyet forståelse for lederrollen, egne styrker og ferdigheter.

Les mer

Kurs for førstegangsledere (1 modul)

Grunnlaget for å lykkes må legges tidlig. Det en ny leder gjør de første 3 månedene vil i stor grad avgjøre om vedkommende vil lykkes eller ikke. I dette utviklingsprogrammet får du verktøyene du trenger til å lykkes i din første lederjobb. Du vil få den bevisstheten og kunnskapen du behøver som nåværende eller kommende førstegangsleder.

Les mer

Har du spørsmål?

Trond Inge Halten

Business Area Manager i Trondheim