Bilde av Ingeborg

Få praktisk ledertrening gjennom øvelser og konkrete verktøy

På Dfind sitt lederutviklingsprogram blir du bedre rustet til å ta de riktige valgene og får muligheten til å styrke egen lederstil. Programmet er tuftet på forskningsbasert kunnskap og har samtidig en hverdagsnær og praktisk tilnærming.

Om lederutviklingsprogrammet

På modulene møter du ledere fra andre virksomheter. Dette er en unik mulighet til å utveksle erfaringer, utvide eget nettverk, samt utvikle deg både personlig og faglig. Du vil sitte igjen med en fornyet forståelse for lederrollen, egne styrker og ferdigheter, samt innsikt i strategi og forbedringsarbeid. 

Sentrale temaer er selvinnsikt, tillitsbasert ledelse, kommunikasjon, samhandling med andre, utvikling av organisasjon og team, samt betydningen av kultur, miljø og omdømme. 

Du kan delta på hele utviklingsprogrammet (som består av fem moduler), eller delta på én eller flere enkeltmoduler. Hver modul går over 1 dag fra klokken 08.30 til 16.00, og gjennomføres hver onsdag i november. 

Merk: Programmet kan også bestilles bedriftsinternt for din ledergruppe. Det kan gjennomføres i sin helhet eller skreddersys etter behov.

Målgruppe

Modulene passer til alle som har et formelt lederansvar, skal inn i en ny lederrolle eller som tilhører en HR-funksjon.

Modul 1

Ledelse, respekt og tillit

Læringsmål: Kjennetegn ved gode ledere, kjente lederutfordringer, situasjonsbestemt ledelse, sammensetning av team og kompetanse, betydningen av tillitsbasert ledelse.

Modul 2

Kommunikasjon

Læringsmål: Kommunikasjon og kroppsspråk, gi og motta tilbakemeldinger på en god måte, kraften i åpne spørsmål, intervjuteknikk og presentasjonsteknikk.

Modul 3

Motivasjon, stress og endring

Læringsmål: Stressmestring og selvledelse, kartlegging av flyt, motivasjons- og hygienefaktorer, verktøy for å lede endringsprosesser.

Modul 4

Strategi og virksomhetsutvikling

Læringsmål: Verktøy for å oppnå forretningsmessige mål, utvikling og endring. Vi ser på forretningsidé, visjon, mål og identitet. Innføring i strategiske verktøy for å optimalisere veivalg.

Modul 5

Kultur, miljø og omdømme

Læringsmål: Betydningen av kultur, arbeidsmiljø og omdømme. Kunde- og medarbeidertilfredshet. Vi ser nærmere på disse begrepene, samt på praktiske og strategiske verktøy.

Forelesere og sted

Programmet ledes av Trond Inge Halten. Gjennomføres hos Dfind AS i Sorgenfriveien 32B, 7031 Trondheim.

Pris

  • Hele programmet (modul 1-5): Ta kontakt for pakkepristilbud.
  • Enkeltmoduler: Ta kontakt for tilbud på deltakelse på enkeltmodul.

Ta kontakt med Trond Inge Halten for tilbud på deltakelse (mobil 916 25 377 eller e-post trond.inge.halten@dfind.no).

Lunsj, kaffe, frukt og kursmateriell er inkludert i prisen.

Påmelding

Med deg på her »

Trond Inge Halten

Business Area Manager

Nøkkelkompetanse:
Ledelse, strategi, organisasjonsutvikling, forretningsutvikling og lederutvikling. Utvelgelse og rekruttering til styreverv, ledere og spesialister. Han er utviklingsorientert og har vært med å starte opp, bygge, restrukturere, og videreutvikle virksomheter, produkter og tjenester i hele karrieren.

Camilla Herstad

Senior Advisor

Nøkkelkompetanse:
Strategi, organisasjonsutvikling, forretningsutvikling og lederutvikling. Utvelgelse og rekruttering til styreverv, ledere og spesialister. Camilla er opptatt av kommunikasjon, merkevarebygging og salg. Hun er særlig kundeorientert og opptatt av viktigheten av nettverk og relasjoner både internt og eksternt. Brenner for samarbeid og teamutvikling.

Tilbakemelding fra deltakere

Henriette Kvam
Daglig leder i Risvollan Borettslag

"Viktig oppfriskning også for etablerte ledere. Faglig dyktighet samt godt faglig innhold. Jeg liker at flere rådgiverne hos Dfind Trondheim har vært involvert - dette skaper variasjon. Videre et passe antall i gruppen slik at man får gode diskusjoner og dialoger. Svært fornøyd med kurset og skal aktivt bruke mye av det internt i vår bedrift". 

Asle Aursand
Utviklingssjef i Sentinel Software

“Som leder over mange år, men uten noen formell lederkompetanse, har det vært en sann fornøyelse å delta på programmet til Dfind i Trondheim. Trond Inge, Camilla, Espen og Laura er svært dyktige innen sine respektive fagfelt, og sikrer at det er en rød tråd gjennom alle modulene. Det å bli en god leder er en prosess, man blir aldri utlært. Det er ikke slik at man er en komplett leder etter et slikt kurs, men det presenteres mange og gode verktøy som kan brukes i hverdagen.

Dog er det nok slik at det jeg vil huske best fra kurset er alle de gode diskusjonene. Det å være leder kan være en ensom jobb til tider, og det å kunne utveksle erfaringer og diskutere ulike situasjoner og problemstillinger med andre i samme situasjon er ekstremt verdifullt. Jeg vil uten forbehold anbefale kurset til andre ledere. Både fordi det dekker et bredt område, gir en verktøykasse man kan bruke i hverdagen, og fordi det presenteres mye innsikt og stoff til ettertanke og refleksjon”.

Har du spørsmål?

Trond Inge Halten

Business Area Manager i Trondheim