Leder- og organisasjonsutvikling

I takt med den stadig hurtigere utvikling og kontinuerlige endring i rammebetingelsene som utgjør vår næringsmessige omverden, øker behovet for menneskelig og faglig påfyll for både ledere og arbeidsgrupper.

Ledere, på de aller fleste nivåer, vil i løpet av karrieren kunne se behovet for å gjennomgå et mentorprogram eller ha en sparringspartner tilgjengelig over en kortere eller lengre periode. 

Dette kan være aktuelt både for å revitalisere seg selv men også for å kunne drøfte lederrollens endrede forutsetninger over tid og avdekke både ønskede men også nødvendige utviklingsbehov for å kunne få ut sitt optimale potensiale som leder.

Likeledes vil ulike grupperinger, konstellasjoner eller team, oppleve perioder med stagnasjon og manglende synergieffekter i løpet av sin livssyklus.

Kunnskaper om personlig utvikling og organisasjonsteoretisk innsikt, gir oss muligheten til å være en samarbeidspartner både når det gjelder enkeltindividets suksess så vel som arbeidsgruppens produktivitet og trivsel, på både kort og lang sikt

Tilbake til hovedside for organisasjonsutvikling

Ønsker du å vite mer?

  1. Kontakt oss gjerne på telefon 400 21 450 eller på e-post info@dfind.no. Du kan også enkelt fylle ut skjemaet under, så vil en av våre rådgivere kontakte deg.
  2. *
  3. *
  4. Send
  5.