Leder- og organisasjonsutvikling

I en rask og skiftende forretningsverden er evnen til å tilpasse seg og drive innovasjon avgjørende. Dette gjør behovet for kontinuerlig faglig og personlig utvikling enda viktigere.

Uansett hvilket karrierenivå man er på, vil de fleste ledere kunne dra nytte av å delta i et mentorprogram eller få støtte fra en sparringspartner. Dette kan gi ny inspirasjon og hjelpe dem å forstå hvordan lederrollen utvikler seg over tid. Det kan også avdekke nødvendige utviklingsområder for å nå sitt fulle potensial.

På samme måte kan ulike grupper eller team oppleve perioder med stagnasjon og manglende synergieffekter. Kunnskap om personlig og organisatorisk utvikling gjør oss i stand til å være en samarbeidspartner som bidrar til enkeltpersoners suksess, samt til produktiviteten og trivselen i arbeidsgrupper, både på kort og lang sikt.

Tilbake til hovedside for organisasjonsutvikling

Skreddesydde programmer innen leder- og ledelsesutvikling

I Dfind er vi opptatt av å styrke ledernes kompetanse og trygghet i deres roller. På våre utviklingsprogram får du ny kunnskap, praktisk trening og konkrete verktøy. Du blir bedre rustet til å ta de riktige valgene og får muligheten til å styrke egen lederstil.

Lederutviklingsprogram (5 moduler)

Programmet er tuftet på forskningsbasert kunnskap og har samtidig en hverdagsnær og praktisk tilnærming. Du vil også møte ledere fra andre virksomheter. Det er en unik mulighet til å utveksle erfaringer, utvide eget nettverk, samt utvikle deg både personlig og faglig. Etter programmet vil du sitte igjen med en fornyet forståelse for lederrollen, bedre innsikt i dine egne styrker og ferdigheter, samt en dypere forståelse for strategi og kontinuerlig forbedringsarbeid.

les mer

Introduksjon til ledelse (tilleggsmodul)

Enten du er en ny leder eller en erfaren leder, er kontinuerlig utvikling avgjørende. Som leder har du behov for faglig påfyll, inspirasjon og bevissthet rundt rollen. I dette utviklingsprogrammet får du konkrete verktøy og metoder som gjør det enklere å lykkes. Det er et selvstendig program, men kan også benyttes som et forkurs for våre mer omfattende lederutviklingsprogrammer.

les mer

Ønsker du å vite mer?

  1. Kontakt oss gjerne på telefon 400 21 450 eller på e-post info@dfind.no. Du kan også enkelt fylle ut skjemaet under, så vil en av våre rådgivere kontakte deg.
  2. *
  3. *
  4. Send
  5.