Leder- og organisasjonsutvikling

I takt med den stadig hurtigere utvikling og kontinuerlige endring i rammebetingelsene som utgjør vår næringsmessige omverden, øker behovet for menneskelig og faglig påfyll for både ledere og arbeidsgrupper.

Ledere, på de aller fleste nivåer, vil i løpet av karrieren kunne se behovet for å gjennomgå et mentorprogram eller ha en sparringspartner tilgjengelig over en kortere eller lengre periode. 

Dette kan være aktuelt både for å revitalisere seg selv men også for å kunne drøfte lederrollens endrede forutsetninger over tid og avdekke både ønskede men også nødvendige utviklingsbehov for å kunne få ut sitt optimale potensiale som leder.

Likeledes vil ulike grupperinger, konstellasjoner eller team, oppleve perioder med stagnasjon og manglende synergieffekter i løpet av sin livssyklus.

Kunnskaper om personlig utvikling og organisasjonsteoretisk innsikt, gir oss muligheten til å være en samarbeidspartner både når det gjelder enkeltindividets suksess så vel som arbeidsgruppens produktivitet og trivsel, på både kort og lang sikt

Tilbake til hovedside for organisasjonsutvikling

Skreddesydde programmer innen leder- og ledelsesutvikling

I Dfind er vi opptatt av å gjøre ledere trygge i lederrollen. På våre skreddersydde utviklingsprogram får du ny kunnskap, praktisk trening og konkrete verktøy. Du blir bedre rustet til å ta de riktige valgene og får muligheten til å styrke egen lederstil.

Lederutviklingsprogram (5 moduler)

Programmet er tuftet på forskningsbasert kunnskap og har samtidig en hverdagsnær og praktisk tilnærming. Du vil også møte ledere fra andre virksomheter. Det er en unik mulighet til å utveksle erfaringer, utvide eget nettverk, samt utvikle deg både personlig og faglig. Du vil sitte igjen med en fornyet forståelse for lederrollen, egne styrker og ferdigheter, samt innsikt i strategi og forbedringsarbeid.

les mer

Introduksjon til ledelse (tilleggsmodul)

Enten du er ny eller erfaren som leder trenger du påfyll, inspirasjon og bevissthet rundt lederrollen. I dette utviklingsprogrammet får du konkrete verktøy og metoder som gjør det enklere å lykkes. Det er et selvstendig program, men kan også brukes som et forkurs til våre mer omfattende lederutviklingsprogrammer.

les mer

Ønsker du å vite mer?

  1. Kontakt oss gjerne på telefon 400 21 450 eller på e-post info@dfind.no. Du kan også enkelt fylle ut skjemaet under, så vil en av våre rådgivere kontakte deg.
  2. *
  3. *
  4. Send
  5.