Omstilling

HR-arbeid, enten det foregår i en avdeling eller utføres av enkeltpersoner som kanskje har flere ansvarsområder, handler om å forvalte bedriftens humankapital slik at virksomheten når sine målsetninger og resultater. 

Nedskalering og omstilling er krevende og kan gjøres på mange måter. Men det er gode muligheter til å ta vare på også de som blir nedbemannet. Våre erfarne rådgivere ivaretar den enkeltes behov, har en coachende tilnærming for å identifisere kandidatens styrker, samt foreslår utviklingsmuligheter. Dette for å sikre at de er best mulig rustet til å ta fatt på nye muligheter i arbeidsmarkedet. 

Vår ambisjon å sørge for at omstillingsprosessen blir en positiv opplevelse for alle parter.

Tilbake til hovedside for organisasjonsutvikling

Er utplacement lønnsomt?

Enten du velger å erkjenne det eller ikke, har en bedrift en etisk forpliktelse til å støtte ansatte gjennom prosessen med å forlate virksomheten. Outplacement legger grunnlaget for at dine tidligere medarbeidere skal komme raskt ut i ny og riktig jobb. Les om hvilke faktorer som gjør dette lønnsomt.

Les mer

Vår kontaktperson for omstilling

Rune Borgen

Senior Advisor

Ønsker du å vite mer?

  1. Kontakt oss gjerne på telefon 400 21 450 eller på e-post info@dfind.no. Du kan også enkelt fylle ut skjemaet under, så vil en av våre rådgivere kontakte deg.
  2. *
  3. *
  4. Send
  5.