Project & Production Management

Med fokus på kundens behov tilbyr vi skreddersydde løsninger innen både privat og offentlig sektor. 

Vi jobber sammen med deg mot et felles mål

Innenfor teknisk rettede kompetanseområder er kandidatstrømmene og kandidatmarkedene i høyere grad preget av uforutsigbarhet og utfordringer knyttet til kartlegging av disse.

Ved rekrutteringsoppdrag innenfor ingeniørfag, bygg-, anlegg, eiendom, industri, prosjekt-/produktledelse, opplever vi i økende utstrekning at det å attrahere interessante kandidater krever en alternativ og forskende tilnærming.  

Et flertall av våre prosesser innenfor disse fagområdene ender i løsninger som involverer kandidater som ikke selv (aktivt eller personlig) har søkt seg til stillingene. 

Ved hjelp av vårt researcher-apparat jobber vi kontinuerlig og proaktivt med personlig bearbeiding og kartlegging av dette kandidatmarkedet. Vi benytter oss også av digitale hjelpemidler innenfor analyser av datafangst som kan fortelle oss noe om trender, preferanser og bevegelsesmønster innenfor visse sektorer. 

I tillegg forholder vi oss til statistisk tilgjengelige data som sier noe om menneskers atferd over tid når det kommer til den endringsvillighet, endringskompetanse, motivasjon eller drivkrefter som kan utløse et karriereskifte. 

For å vite hvem vi leter etter legger vi mye arbeid et godt forarbeid, kartlegging og metodisk search for å få tak i de helt riktige profilene. Vi rådgir også rundt annonseringsstrategi, kanalvalg, tiltak og tjenester rundt employer branding. Alt for å nå frem til de rette profilene. Hos oss får du dedikerte rådgivere som følger opp gjennom hele rekrutteringsprosessen, helt i tråd med vår ISO-sertifisering.

Ønsker du å vite mer?

  1. Kontakt oss gjerne på telefon 400 21 450 eller på e-post info@dfind.no. Du kan også enkelt fylle ut skjemaet under, så vil en av våre rådgivere kontakte deg.
  2. *
  3. *
  4. Send
  5.