Jobb som konsulent på tekniske prosjekter

Har du lyst til å prøve noe nytt? Som konsulent hos oss får du jobbe med spennende tekniske prosjekter innen bransjer som olje og gass, fornybar energi, jernbane/samferdsel, samt bygg/eiendom og infrastruktur.

Hva vil det si å være konsulent i Dfind?

Ett av våre fokusområder er utleie av spesialister til prosjekter som har et teknisk grensesnitt. Som en del av verdens største HR-selskap Randstad, jobber vi tett med både nasjonale og internasjonale kunder. Vi har alltid fokus på høy kvalitet og gode opplevelser.

I de fleste tilfeller vil du som konsulent ha fast ansettelse hos Dfind, med en stillingsprosent som gjenspeiler arbeidsmengden du har hos oppdragsgiver. Vi legger stor vekt på å samarbeide med kunder der det er langsiktig behov for bistand, noe som bidrar til forutsigbarhet for alle involverte parter.

Registrer en profil hos oss

Hva vi navigerer etter i hverdagen

Vi bryr oss om kunder, kandidater og ansatte. I en hverdag preget av høyt tempo og mange baller i luften er det viktig for oss å levere den kvaliteten vi ønsker. Gjennom en innsiktsfull, profesjonell, helhetlig, personlig og proaktiv tilnærming skal vi sikre at alle parter får de beste forutsetninger for å lykkes sammen. Summen av disse aktivitetene kaller vi “passion for people”.

Ønsker du å samarbeide med oss?

I tillegg til våre ansatte konsulenter, har vi også et bredt nettverk av underleverandører og samarbeidspartnere.

Det kan være mindre bedrifter med konsulenter som leier ut egen arbeidskraft, men også større selskap, der begge parter ser synergien av et etablert samarbeid.

Dfind er en samarbeidspartner med målsetning om å øke oppdragsgivers kapasitet til å gjennomføre komplekse prosjekter. Vi leier ut spesialister med teknisk fagkompetanse og prosjektadministrative ressurser, med erfaring fra prosjekter som har et teknisk grensesnitt.

Ønsker du å bli samarbeidspartner med oss? Ta kontakt!

Det er helt avgjørende for oss i Dfind at konsulentene våre trives i oppdragene sine og vi gjør derfor vårt ytterste for å legge tilrette for best mulig match mellom konsulent og oppdragsgiver.

Mads Julo - Senior Advisor i Dfind

Olje og gass

Det er mye aktivitet innen olje og gass, samt maritim bransje. Spennende prosjekter og innovative løsninger blir stadig viktigere, og vi jobber med kunder på både eier-og leverandørsiden. Rollene her varierer fra dokumentkontroll og prosjektstyring, til prosjektledere og disipliningenører.

Jernbane/samferdsel

Det er stadig nye og pågående prosjekter innen jernbane og samferdsel. Vi er blant annet valgt til Master Vendor for Alstom Transport Norway, og leverer spesialister til deres prosjekter over hele Norge. Her etterspørres det både teknisk kompetanse, samt profiler med prosjektadministrativ erfaring.

Bygg, eiendom og infrastruktur

For de største prosjektene innen bygg og infrastruktur, leverer vi ofte kompetanse i samarbeid med dyktige partnere. Vårt fokus er primært på konsulenter med prosjektadministrativ kompetanse som innkjøpere, planleggere, dokumentkontrollere og spesialister innen prosjektstyring.

Fornybar energi

Fornybar energi er inne i en periode med svært sterk vekst. Vi får stadig inn nye behov fra prosjekter innen sol-, vind, og vannkraft over hele Norge. Dette er prosjekter der det ofte stilles krav til teknisk kompetanse fra tilsvarende prosjekter.

Lyst til å vite mer?

  • Har du teknisk og/eller prosjektadministrativ kompetanse og kunne tenke deg å jobbe som konsulent hos oss? Regsitrer deg via linken under.

Registrer deg

Rådgiverne du vil møte hos oss

Mads Julo

Senior Advisor i Dfind

Mer enn 15 års erfaring med utleie av spesialister og rådgivere til prosjekter med et teknisk grensensitt. Han han bred tverrfaglig erfaring og har tidligere også jobbet i London og Singapore med tilsvarende oppgaver. Mads har et stort nettverk innen ulike bransjer, enten det er fagspesialister eller prosjektadministrative ressurser.

Martin Grønn

Senior Advisor i Dfind

Utdannet kjemiingeniør og har mer enn 20 års erfaring innen salgsyrket. Martin har jobbet med konsulentutleie siden 2012 og levert teknisk personell til alle nivåer og disipliner. Han er god på å forstå kundens behov og liker å hjelpe kundene med å finne gode konsulenter til prosjektene.

Revidert arbeidsgiver

For oss i Dfind er det viktig å være en god arbeidsgiver for våre utleide medarbeidere. Samtidig jobber vi kontinuerlig med å utvikle oss til å være en kvalitetsleverandør for våre kunder.

For å få dokumentert vår kvalitet og profesjonalitet som arbeidsgiver har vi underlagt oss en frivillig revisjonsordning, Revidert Arbeidsgiver. Revidert Arbeidsgiver skal støtte bedriften og ledere i arbeidet med å følge opp det lovmessige ansvaret ovenfor utleide medarbeidere. Dfind, som en del av Randstad, har fullført revisjon og ble godkjent som Revidert Arbeidsgiver av NHO Service 1. juli 2020.