Vieri sin suksessformel i rekruttering av nye medarbeidere

Om selskapet

Vieri AS er et fremtidsrettet programvareselskap som tilbyr skytjenester innenfor hele innkjøpsprosessen til både privat og offentlig sektor. Selskapet ble etablert i 2017 og har kontorer i Oslo og Stavanger. Filosofien bak produktene er å gjøre innkjøpsløsningen tilgjengelig uten at brukere trenger å gjennomgå noen form for oppstart eller opplæring. For å lykkes med dette må brukergrensesnittet være effektivt og understøtte de faktiske innkjøpsprosessene. Vieri har som ambisjon å tilby den beste SaaS-innkjøpsløsningen i markedet.

www.vieri.no 

Vår rolle

  • Strategisk rådgivning

  • Rekruttering og Executive Search

  • Employer branding

Oppdraget   

For et par år siden var det få som visste hvem Vieri var. Siden den gang har selskapet skutt fart og Vieri er nå en av Norges 50 raskest voksende tech-selskaper. Den sterke veksten har ført til et behov for å få flere dyktige medarbeidere med på laget. På bakgrunn av gode tilbakemeldinger fra andre selskaper i IT-bransjen tok Vieri kontakt med Dfind for å finne kandidater som ønsket å være med på å forme veien videre.   

“Dfind ga et meget solid inntrykk allerede under vårt første møte. Rådgiverne innga tillit fra første stund og vi fikk inntrykk av at Dfind ville kunne løse oppdraget på en god måte.”

Fremgangsmåte

Med en knalltøff kamp om kandidatene i IT-bransjen, og en etterspørsel som er på det høyeste nivået på 10 år, var det nødvendig å gjøre en vurdering av hvilke metoder man skulle benytte i rekrutteringsprosessen. En god stillingsannonse er ikke lenger nok. Etter råd fra Dfind valgte Vieri å rette fokus mot styrking av sitt employer brand. 

Dfind satt seg ned sammen med Vieri for å definere ansvarsområder, samt kartlegge hvilke kompetanser, evner og ferdigheter kandidaten burde ha for å lykkes og trives i de aktuelle stillingene. I tillegg var det viktig for oss å fange essensen i hvordan det er å jobbe i Vieri, og samtidig gi et realistisk bilde av arbeidsplassen. Det ble utarbeidet en egen employer branding-nettside for å synliggjøre hva Vieri kan tilby som arbeidsgiver. Hensikten var å gjøre potensielle kandidater bedre kjent med selskapet, kulturen og menneskene som jobber der. Å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver er avgjørende i kampen om de rette profilene. 

Deretter satt vi i gang annonsering av både stillingsutlysningene og employer branding-nettsiden i utvalgte kanaler og tredjepartssider, hvor vi målrettet aktuelle kandidater. Samtidig oppsøkte Dfind passive kandidater i relevante databaser og nettverk for å få det beste tilfanget til stillingene.

“Vieri er et lite selskap, og det var ikke åpenbart at vi burde velge employer branding. Det viser seg i ettertid at tjenesten employer branding fra Dfind var en god investering, både når det gjelder søk etter kandidater i disse rekrutteringsprosessene, men også i ren markedsføring av Vieri blant potensielle ansatte i fremtiden.

Dfind har rekruttert for oss i et marked som kanskje har vært det vanskeligste på flere tiår. Det har ikke vært snakk om noe annet enn å lykkes, og vi er imponert over måten Dfind har klart å finne kandidater. Vi tror at kombinasjonen av et sterkere employer brand, sammen med et effektivt søk etter kandidater, har vært suksessformelen i disse rekrutteringsprosessene”. 

Resultat

Ved hjelp av Dfind som samarbeidspartner har Vieri ansatt flere nye medarbeidere som får muligheten til å påvirke, utfordre og bidra både når det gjelder utvikling av kultur og forretning. De nye ansatte ble rekruttert basert på selskapets verdier, samt på bakgrunn av deres ferdigheter og kompetanse som vil bidra til å videreutvikle Vieri og deres kunder.  

“Dfind er en god samarbeidspartner for oss også fremover. Helt åpenbart har rådgiverne hos Dfind lagt ned tid og energi for å forstå hva vi jobber med, samt hvordan vi jobber. Det sammen med at de har forstått kulturen i Vieri, gjør at de er godt egnet til å støtte oss i våre rekrutteringsprosesser”.

Se employer branding-landingssiden live her