Slik ble Statens vegvesen en magnet for IT-talenter

Om selskapet

Divisjon IT i Statens vegvesen har et helhetlig ansvar for at all utvikling og digitalisering gjøres framtidsrettet, smidig og sikkert på tvers av etatens fagområder. Divisjonen ivaretar utvikling av etatens digitale kanaler og tjenester, er en partner for fagsiden og en pådriver for innovasjon og utvikling av nye, brukervennlige løsninger. Divisjonen har over 300 medarbeidere over hele landet, med hovedkontor i Drammen.

www.vegvesen.no

Vår rolle

  • Strategisk rådgivning

  • Innsikt

  • Employer branding

Oppdraget   

Statens vegvesen sto i en enorm digital omstilling. Hvordan skulle de, som er mest kjent for vei og trafikksikkerhet, bli synlig som en spennende arbeidsplass for digitale hoder?

I 2020 startet prosessen med å flytte 1850 ansatte ut til fylkeskommunene og divisjonen for IT ble etablert. Hovedkontoret ble flyttet fra Oslo til Drammen, og her skulle lokalene fylles med kompetanse og liv. Målsettingen var å bli Norges mest attraktive arbeidsplass for teknologer.

Utfordringen var å hente inn utviklere og digital kompetanse i et marked hvor konkurransen er svært høy. Derfor søkte IT-divisjonen hjelp fra Dfind for å etablere en effektiv HR-strategi som kunne tiltrekke og beholde teknologer. Dette inkluderte å utvikle en employer branding-plan og en målrettet rekrutteringsstrategi for å sikre tilstedeværelse på riktige plattformer og øke synligheten mot relevante målgrupper.

“Vi måtte skille oss ut og vise at vi som statlig virksomhet har et interessant miljø å komme til. Veien fra forankring til aktiv handling ble viktig.”

Fremgangsmåte

Kartlegging, innsikt og trendanalyser ble første fase. Deretter utviklet vi en handlingsplan som inkluderte forbedring av stillingsannonser, økt tilstedeværelse på teknologimesser og karrieredager, samt tiltak for kulturbygging og mangfold.

“Nærmere romvesen enn vegvesen” ble blikkfang på karrieredager og tittelen på rekrutteringskonseptet, for å vise at Statens vegvesen var villig til å gå nye veier for å vekke oppmerksomhet.

Det ble implementert en tydelig HR-strategi som inkluderte spesifikke tiltak for å skape en yngre og mer mangfoldig arbeidsstyrke. Dette innebar blant annet å etablere et "Apollo 39"-nettverk for unge ansatte og å involvere sommerstudenter i utarbeidelsen av en intern mangfoldsplan.

Vi jobbet også tett med ledelsen for å sikre forankring av strategien på alle nivåer i organisasjonen.

“Oppfølgingen fra Dfind er meget god innenfor alle områder der vi samarbeider. Vi klarer nå på en mye bedre måte å skille oss ut i markedet og opprettholde antall søkere til stillinger selv om markedet er mye tøffere. Dfind har hjulpet oss med en bevisstgjøring når det gjelder viktigheten av sosiale medier og utnyttelse av Schibsteds sine flater. Vi har fått særdeles god hjelp når det gjelder profilering og økt bevissthet når det gjelder viktigheten av bruken av design, logo, farger og slagord. Dette håper vi vil gi en god gjenkjennelseseffekt ute i markedet.” 

Resultat

Etter fire års samarbeid har Statens vegvesen oppnådd betydelige resultater. IT-divisjonen har hatt en turnover på under 8 prosent, noe som er lavt i IT-bransjen. Andelen kvinnelige ledere har økt fra 20 til 39 prosent, og antallet søknader til ledige stillinger har økt markant. Søknadsbunken for utviklerstillinger gikk fra tilnærmet null søkere til 300 søkere. I tillegg ble Statens vegvesen kåret til en av årets klatrere blant IT-studenter i Universum sin årlige studentundersøkelse i 2024, som har vært en viktig målsetting.

Statens vegvesen har etablert seg som en attraktiv arbeidsplass for teknologer, med en yngre og mer mangfoldig arbeidsstyrke og et sterkt employer brand.  

“Innsikten Dfind ga oss var helt uvurderlig for oss. Vi måtte kjenne markedet og forstå hva som skulle til. Statens vegvesen har gjennom samarbeidet med Dfind oppnådd meget gode resultater både i effektivisering av rekrutteringsprosesser og i arbeidet med økt satsing på profilering. Dette fordi rådgiverne i Dfind er dedikerte og veldig profesjonelle innen sine fagområder. Det tas egne initiativ med forslag til endringer både av rutiner og praktisk gjennomføring av aktiviteter”.

Se video fra Statens vegvesen: Er du vårt nye romvesen?