Grunnlaget for å lykkes i ny lederrolle må legges tidlig

I Dfind har vi utviklet et unikt 100-dagers program for oppfølging og mentoring av ledere i ny jobb. Gjennom dette programmet har vi fulgt Joakim Arentz Sohlberg i hans første tre måneder hos Nord-Norsk Isolering.

God onboarding av ledere blir ofte nedprioritert. Det investeres masse tid og ressurser på å finne den rette kandidaten, men det er dessverre altfor lite fokus på onboardingprosessen. Det fører til at en tredjedel av alle nyansatte ledere slutter innen to år, og for de som overlever oppnår ikke 40-50% det ønskede resultatet. Vi vet at grunnlaget for å lykkes må legges tidlig.

Om selskapet

Nord-Norsk Isolering AS er et Tromsø-basert firma som har spesialisert seg på teknisk isolering for alle behov. Med et kompromissløst fokus på kvalitet, innovasjon og bærekraft, har selskapet etablert seg som en markedsledende aktør. Samtidig arbeider de også offensivt med å utvikle seg og sine produksjonsmetoder. I en tid hvor det grønne skiftet og bærekraft er mer relevant enn noensinne, tilbyr Nord-Norsk Isolering ikke bare løsninger som er gode for nåtiden, men også for fremtiden.

www.nordnorskisolering.no

Prosessen  

Joakim ble først ansatt som prosjektleder i Nord-Norsk Isolering gjennom en rekrutteringsprosess med Dfind, men for ledelsen i selskapet ble det raskt tydelig at Joakim var en egnet arvtaker for den daglige driften. Opprinnelig var det planlagt å lyse ut stillingen mot slutten av året, ettersom nåværende eier og daglig leder har planlagt å gå av med pensjon.

Dfind kjente begge parters krav og forventninger, og vi vet at den virkelige jobben ikke slutter ved kontraktssignering. Tvert imot er det da den starter.

Å tre inn i en lederrolle kommer med forventninger. Hvordan kan du som leder sette deg i best mulig posisjon til å bygge tillit, få kjennskap og kunnskap for å kunne ta gode veivalg for deg og teamet? Du er nødt til å ta deg tid til å sette deg inn i ting. Du må forstå organisasjonen, produktene og/eller tjenestene dere leverer og markedet. Du må også sette deg inn i den faglige biten, og ikke minst bygge en forståelse for kulturen i selskapet.

Sammen med Marlen, Dfind sin rådgiver, la Joakim en plan for de 100 første dagene.

– Jeg har fått tid og mulighet til å bli trygg på meg selv og rollen jeg skal tre inn i. Det har vært en bekreftelse på at jeg er riktig person for jobben, sier Arentz Sohlberg.

Gjennomføringen

Joakim har hatt egne mentorsamtaler med Marlen, hvor målet har vært å bygge robusthet i møte med press og endring, mestre kaos og stress, bygge en bærekraftig selvutvikling og lage SMARTe mål som stimulerer og motiverer. 

Samtidig ble det satt overordnede mål, lagt en strategi og handlingsplan. Samspillet mellom ambisjoner, prioritering av oppgaver, samt behov for relasjonsbygging og forankring var viktig. 

– Det har betydd veldig mye at Marlen har fulgt meg hele veien. Hun har vært en god støttespiller og coach. Ettersom Dfind gjennomførte rekrutteringen, kjenner de både meg og selskapet godt. Jeg synes også det har vært positivt at prosessen ikke ble avsluttet ved signering, men fortsatte i onboardingsfasen. Det er nyttig å ha en ekstern sparringspartner som man kan støtte seg mot når man går inn i en ny rolle og organisasjon, forteller Arentz Sohlberg.

Resultatet

Gjennom 100 dagers-programmet har Joakim fått økt bevissthet rundt nøkkelen til suksess, samt en konkret læringsplan for den første perioden. Ingen selskaper er like, og det er heller ikke lederrollene. Programmet ble tilrettelagt ut i fra behovet til både virksomheten og den nye lederen.

– Oppfølgingen fra Marlen har vært mer enn forventet. Jeg har blitt bedre rustet til å ta de riktige valgene, fått muligheten til å styrke egen lederstil og ikke minst fått avklart forventninger i den nye rollen. Programmet har blitt gjennomført i kombinasjon med veiledning og selvstendig arbeid, samt et samarbeid mellom ledelsen i Nord-Norsk Isolering og Marlen, sier Arentz Sohlberg.

Bli bedre kjent med

Joakim Arentz Sohlberg

Joakims kompetanse og engasjement for bransjen gjør ham til en verdifull ressurs for Nord-Norsk Isolering. Med hans hjelp, vil selskapet være godt posisjonert til å møte de utfordringene og mulighetene som ligger foran, og fortsette sin vekst og utvikling i tråd med moderne byggestandarder og praksis.

Han har omfattende bakgrunn og bred kompetanse innenfor energi og byggeteknikk. Utdanningen og erfaringen som ingeniør og tømrer gir Joakim en dyp forståelse av byggeprosesser og materialer. Han er også opptatt av energieffektivitet og bærekraftig bygging, som blant annet vises gjennom sertifiseringen som energirådgiver.

Pågående studier innen BIM (Building Information Modeling) viser Joakims engasjement for kontinuerlig læring og å holde seg oppdatert på de nyeste teknologiene og metodene i bransjen. BIM er en viktig del av moderne byggeprosesser, og gir mulighet for mer effektiv planlegging, design, bygging og vedlikehold av bygninger.

Marlen Lauritsen

Marlen er Business Area Manager for vår avdeling i Nord-Norge. Gjennom sine 8 år som rådgiver i selskapet har hun levert rekrutteringstjenester innen de fleste fag og stillingsfunksjoner. Hun har også solid erfaring med leder- og organisasjonsutvikling.

Med Marlen som rådgiver vil du nyte godt av et solid og bredt nettverk, kunnskap om både det nasjonale og lokale markedet, og få prosesser med høy kvalitet.

Marlen har et sterkt engasjement for næringslivet i nord. Hun er opptatt av å skape en god opplevelse i prosessene for både kunde og kandidat. I tillegg ønsker hun å være rådgiver som utfordrer og engasjerer.