Våre aktuelle stillinger i trøndelag

DFIND har 58 stillinger. Vår fremste sektorer er: Digital & IT (18), Project and production management (10) og Human Resource Management (9). Våre tilgjengelige 58-stillinger er av følgende typer: Fast (50) og Contract (8).