Våre aktuelle stillinger i troms og finnmark

DFIND har 40 stillinger. Vår fremste sektorer er: Digital & IT (17), Finance (7) og Annet (4). Våre tilgjengelige 40-stillinger er av følgende typer: Fast (33) og Contract (7).