Våre aktuelle stillinger i troms og finnmark

DFIND har 51 stillinger. Vår fremste sektorer er: Digital & IT (29), Finance (7) og Project and production management (5). Våre tilgjengelige 51-stillinger er av følgende typer: Fast (44) og Contract (7).