Senior HR Officer

Publisert
Oslo
Ansettelsesform
fast
Søk nå

Stillingsopplysninger

Publisert
Referanse
368915
Arbeidssted
Oslo
Ansettelsesform
fast
Sektor
Organisasjoner
Kontaktperson
Ingrid Klara Østli
Telefonnummer
+4798036214
E-post
ingrid.ostli@dfind.no
Søknadsfrist
Snarest
Søk nå

Vil du jobbe med HR i en menneskerettighetsorganisasjon?

HRHF står overfor en spennende og strategisk utfordrende periode. Det meste av internt samarbeid og kommunikasjon foregår digitalt, ansatte har ulike hybride kontorløsninger, arbeidet er spredt over ulike land og arbeidsreiser preger hverdagen til flere. Organisasjonen er norsk, mens vårt felles arbeidsspråk er engelsk. Vi har 19 ansatte i 9 land, som til sammen har 17 nasjonaliteter og mestrer 18 språk. Mange av våre samarbeidspartnere i 11 land – menneskerettighetsforkjemperne - jobber under særdeles krevende politiske og sikkerhetsmessige forhold.

Ved å være en profesjonell, kompetent, pålitelig, fleksibel og human organisasjon ønsker vi å bistå våre partnere med å styrke sin gjennomslagskraft på menneskerettighetsfeltet. Derfor søker vi nå en Senior HR Officer som kan løfte og styrke HR-ekspertisen i organisasjonen videre.

Som vår nye kollega støtter du ledergruppen og ansatte i HR-relaterte saker og har en nøkkelrolle i utviklingen og gjennomføringen av HR-prosesser og -rutiner. Videre sikrer du at alt er i samsvar med både interne retningslinjer og lokale forskrifter i arbeidslandene, samt tilrettelegge for en effektiv intern kommunikasjon i et flerkulturelt arbeidsmiljø.

I din hverdag vil du blant annet:
  • videreutvikle og vedlikeholde arbeidsrutiner og retningslinjer innen HR-faget, og sikre overholdelse av prinsipper og retningslinjer i arbeidslandene
  •  tilrettelegge for at prosjektplanleggingen har et godt HR-perspektiv håndtere saker knyttet til arbeidsforhold
  •  tilrettelegge for at organisasjonen har rettferdige og etiske arbeidspraksiser som ivaretar ansattes engasjement og trivsel
  • sikre overholdelse av GDPR-prinsipper og retningslinjer
  •  fasilitere god og regelmessig intern kommunikasjon

Vi tror at du har erfaring fra lignende roller, og at du kjenner deg igjen i våre verdier. Videre har du kjennskap til norsk arbeidsrett, og interesse for å forstå tilsvarende lover i våre europeiske arbeidsland. I tillegg vil erfaring med prosjektledelse av HR-initiativer/-prosjekter (rekruttering, opplæring, medarbeiderundersøkelser, etc.), utvikling av prosesser som forbedrer arbeidsforhold, gjennomgang av lønnspolitikk og lønnsforhandlinger være en fordel. Kjennskap til HR-teknologi er også ønskelig. Som ansatt i en internasjonal organisasjon, må du kunne kommunisere flytende både på norsk og engelsk.

Vi jobber sammen for å gjøre forskjell, og derfor ønsker vi en kollega som er service- og løsningsorientert. Det er viktig for oss at du utmerker deg i å bygge gode relasjoner og behandler partnere og kollegaer med respekt. For oss betyr det at du er nysgjerrig og åpen for andre ved å anerkjenne mangfold og kulturelle forskjeller - et miljø som gir deg en anledning til å lære og utvikle deg videre.

Dette er en nøkkelrolle i et internasjonalt og flerkulturelt kompetansemiljø med arbeidssted lokalisert i Oslo.

Har du noen spørsmål? Ta gjerne kontakt med Ann-Kristin Thømt på +47 957 74 641 elIer Ingrid Østli på + 47 980 36 214 i Dfind.

Om arbeidsgiver

Human Rights House Foundation (HRHF) is an independent, international not-for-profit human rights organisation with headquarters in Norway. HRHF establishes, supports, and connects Human Rights Houses (HRH) – coalitions of civil society organisations working together to advance human rights at home and abroad. Today, more than 80 civil society organisations are united in HRHs in an international network active across Eastern Europe, the Western Balkans, and the Caucasus. HRHF serves as the secretariat for the international network of HRHs. Together, we advocate for the freedoms of assembly, association, and expression and the right to be a human rights defender. These four rights underpin a strong and independent civil society and protect and empower human rights defenders.