Våre aktuelle finance stillinger i viken

DFIND har 10 stillinger. Vår fremste sektor er Finance. Våre tilgjengelige 10-stillinger er av følgende typer: Fast (6), Contract (3) og Konsulent (1).