Vår tilnærming til bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraft er selve kjernen i alt vi gjør. Vi jobber aktivt for å utgjøre en positiv forskjell i samfunnet og fremme en bærekraftig utvikling - både for oss selv, våre kunder og kandidater.

Vårt bidrag til å nå FNs bærekraftsmål

Dfind støtter FNs bærekraftsmål, og mener at næringslivet har en viktig rolle når det gjelder å nå disse. For oss handler det om å ta etiske og ansvarlige valg med tanke på sosiale, økonomiske og miljømessige forhold.

Vi har valgt å ha spesielt fokus på følgende av FNs bærekraftsmål:

 • Likestilling (SDG 5)
 • Anstendig arbeid og økonomisk vekst (SDG 8)
 • Reduserte ulikheter (SDG 10)
 • Samarbeid for å nå målene (SDG 17)

I tillegg, med hensyn til klimatiltak (SDG 13), har vi forpliktet oss til Science Based Target Initiative for å nå målet om å begrense jordens temperaturstigning med 1,5 grader, og til å sette vitenskapsbaserte mål med ambisjonen om Net Zero innen 2050.

Bærekraftsmålene er definert i både vårt strategiske veikart og våre kjerneverdier. Det er også inkludert i vår onboardingsprosess for nyansatte, vår kontinuerlige læringsreise, og er et eksplisitt tema for våre DNV-sertifiserte rekrutterere.

Som et ledd i vårt miljøarbeid er Dfind også sertifisert etter den internasjonale miljøstyringsstandarden, ISO 14001:2015.

Som en del av Randstad, er Dfind inkludert som den eneste HR-tjenesteleverandøren i kategorien Professionals Services innenfor Dow Jones Sustainability World Index for åttende år på rad. DJSI World anerkjenner de ledende selskapene i hver industrisektor for ansvarlig økonomisk, miljømessig og sosial ytelse. 

Janne Kristiansen, National Director i Dfind

Likestilling og inkludering

Det interne fokuset på bærekraft i hele vår organisasjon påvirker hvordan vi gjennomfører rekrutteringsprosesser, og gjør Dfind sine rådgivere i stand til å ivareta våre kunders fokus på likestilling, mangfold og inkludering.

Vår ambisjon er at alle kandidater skal få sin kompetanse vurdert på en rettferdig og verdig måte. Vi jobber for at forskjeller i arbeidslivet blir forstått, verdsatt og feiret. Dette er et samfunnsansvar som vi tar seriøst. 

Vi baserer våre stillingsannonser på data og analyser fra verdens største uavhengige HR-undersøkelse, Randstad Employer Brand Research. Videre er vi opptatt av å bruke et nøytralt og inkluderende språk i stillingsannonser for å være relevante for en bred kandidatbase, og tilpasser rekrutteringsprosessen ved behov til kandidatenes ulike livsfaser.

I tillegg til kommersielle markedskanaler, lyser vi ut alle våre stillinger på arbeidsplassen.no (en tjeneste fra NAV), for å sikre altomfattende synlighet.

Vi jobber kontinuerlig for å sikre at alle har de samme mulighetene til å lykkes, både internt og eksternt. Derfor tilbyr vi blant annet arbeidstrening og praktikantplass. I tillegg samarbeider vi med NAV i deres inkluderingsprogram.

Mangfold i lederstillinger

I Norge er likestilling mellom kvinner og menn en helt sentral samfunnsverdi. Likevel har det vært liten økning i andelen kvinner i lederstillinger på alle nivåer de siste årene.

I Dfind er vi opptatt av utfordre kjønnsbalanse på toppen av næringslivet. Synlig kjønnsbalanse viser at selskapet er i takt med tiden og kan tiltrekke seg høyt kompetente kvinnelige og mannlige medarbeidere.

Flere studier viser at virksomheter med mangfold i ledelsen tjener bedre, har et konkurransefortrinn og er bedre rigget for omstilling. Det vil gagne både bedriftens verdiskaping og bærekraften i samfunnet om vi får en bedre kjønnsbalanse i næringslivet.

Hva betyr dette for deg som kunde?

Vi velger å jobbe med kunder som har fokus på en bærekraftig utvikling og er i tråd med våre egne verdier.

I en rekrutteringsprosess gjennom Dfind vil du oppleve at vi etterspør informasjon om din mangfolds- og inkluderingsstrategi. Som en strategisk kompetansepartner til norsk næringsliv har vi et ansvar overfor både kunder og kandidater, samt at vi selv sørger for å være en bidragsyter til et balansert arbeidsliv. 

Vi er opptatt av å fremme en aktiv rekrutteringspolitikk der vi kartlegger, finner og utvikler lederkompetanse med forståelse for mangfold, inkludering, miljø og teknologi som bidrar til utvikling og forbedring:

 • Utfordrer kunder på hvordan være en moderne arbeidsplass.
 • Åpenhet i utvelgelsesprosesser.
 • Mål for kjønnsbalanse på alle nivåer.
 • Finne og utvikle talenter og rollemodeller for fremtiden.
 • Ledertrening for å skape trygge arbeidsplasser.
 • Karriereutvikling og interne mentorordninger.

I våre prosesser tilbyr vi rådgivere med en alderssammensetning, god kjønnsbalanse og med ulik bakgrunn, som sikrer en god kandidatopplevelse.

Med vårt merkevareløfte "passion for people" ønsker vi å stå fram som et selskap med tydelig verdisyn, høy kvalitet og gode opplevelser for både kunde og kandidat.

Frivillig arbeid

I tillegg til at Randstad og Dfind daglig hjelper folk ut i arbeid, har vi også fokus på at våre ansatte kan bidra ut til det lokale samfunnet gjennom frivillig arbeid.

Randstad With Heart er et globalt program som gir våre 38 000 ansatte muligheten til å sette av en arbeidsdag hvert år for å jobbe for en veldedig organisasjon, som den ansatte selv velger. RWH hjelper vår globale organisasjon med å starte prosjekter, å skaffe og gi støtte, og å engasjere seg sammen med kollegaer både i eget land og rundt om i verden.

 • prosjektet er lansert i 38 land
 • gir mer enn 38 000 ansatte muligheten til å bidra
 • Randstad bidrar med over 300 000 frivillige timer på årlig basis

RWH har lansert en global digital plattform som gir alle ansatte mulighet til å melde seg frivillig, gjøre donasjoner og dele sine aktiviteter og prosjekter til glede og inspirasjon for alle sine kollegaer.

Kjerneverdiene er vårt kompass

To know
Vi er eksperter. Vi kjenner våre kunder og kandidater. Vi vet at det i vår bransje ofte er detaljene som betyr mest.

To serve
Vi lykkes fordi vi tilbyr både kunder og kandidater en service som overgår standarden i vår bransje.

To trust
Vi opptrer med respekt. Vi verdsetter våre relasjoner og behandler mennesker på en god måte.

Striving for perfection
Vi ønsker alltid å forbedre og fornye oss. Vi er her for å gjøre våre kunder og medarbeidere fornøyde i alt vi gjør, helt ned til minste detalj. Det gir oss en fordel.

Simultaneous promotion of all interests
Vi ser det store bildet og tar vårt sosiale ansvar alvorlig. Vår virksomhet skal alltid tjene samfunnet som helhet.

Vårt samfunnsansvar

For oss i Dfind er det viktig å påvirke samfunnet på en positiv måte. I henhold til regnskapsloven kan du lese mer om Randstad Norway, Dfind sitt moderselskap, sin regjørelse for samfunnsansvar.

Les mer