Virksomhetsarkitekt

Publisert
Oslo
Ansettelsesform
fast
Søk nå

Stillingsopplysninger

Publisert
Referanse
297713
Arbeidssted
Oslo
Ansettelsesform
fast
Sektor
Privat
Kontaktperson
Pål Andre Lyngheim
Telefonnummer
+4792632230
E-post
pal.lyngheim@dfind.no
Søknadsfrist
Snarest
Søk nå

Brenner du for arkitektur, strategi og produktutvikling?

I Buypass møter du kolleger som er stolte av jobben sin, brenner for teknologi og viser stort faglig engasjement. Vi håper du gjør det samme og ønsker å ta ansvar for virksomhetsarkitektur på tvers av vår komplekse verdikjede. Som leverandør av identifikasjon, sikkerhet, e-signatur og betaling har våre IT-systemer stor samfunnsmessig betydning i både offentlig og privat sektor. Det stilles derfor store krav til ytelse, sikkerhet, kvalitet og brukervennlighet. For oss fordrer utvikling og modernisering god porteføljestyring og planlegging, understøttet av solid virksomhets- og løsningsarkitektur og som virksomhetsarkitekt i Buypass vil du derfor inngå i ledergruppen og rapportere direkte til vår CEO, Gunnar Lindstøl. 

En omfattende modernisering av våre IT-systemappliksjoner er godt i gang og står øverst på dagens agenda. I tillegg til digitale løsninger er vi også en norsk produksjonsbedrift som medfører en kompleks IT-portefølje. Vår underliggende infrastruktur er basert på Cloud Native prinsipper og vi jobber kontinuerlig med å utvikle smidigere prosesser. I Buypass vil du være en viktig rådgiver som setter premissene for arkitekturen våre løsninger bygges på og sørge for at disse understøtter forretningsbehov og strategi, produkt- og tjenesteutvikling og tjenesteproduksjon. Dette gjør du i samarbeid med forretningssiden, utviklingsteam, produkteiere, plattformteam, IT operasjon og andre dyktige fagpersoner i selskapet. Med andre ord får du et bredt nedslagsfelt og vil ha en samlende rolle i Buypass. 
 

Som virksomhetsarkitekt vil du:

  • Videreutvikle og forvalte Buypass virksomhetsarkitektur i tråd med strategier, mål og overordnede målsetninger
  • Ha ansvaret for roadmaps på arkitektur for våre IT-løsninger, applikasjoner og driftsplattform som kontinuerlig videreutvikles, dokumenteres og kommuniseres
  • Utvikle og forvalte metodeverk for arkitekturarbeidet
  • Legge føringer for selskapets systemportefølje og sørge for at virksomhetsperspektivet ivaretas i løsningene som utvikles og anskaffes
  • Være en sentral bidragsyter til utforming av IT strategien og sørge for at den følges og videreutvikles
  • Jobbe direkte med kunder og bidra til god utvikling og integrasjon av Buypass produktet og tjenester
  • Gi teknisk og arkitektonisk veiledning til utviklingsteam, produktledere, plattformteam og IT-operasjon
  • Lede og kontinuerlig forbedre faglige samarbeidsfora for arkitektur
     

Vi tror du liker faglige utfordringer, er teknisk dyktig og trives med å se helhet, konsekvenser og muligheter. I det daglige er du relasjonsbyggende, analytisk og ambisiøs. Du vet at man lykkes best sammen med andre og deler fritt av din entusiasme for nye teknologiske løsninger. 

Videre håper vi at du har erfaring med å utarbeide strategier, målbilder og veikart. Du har kanskje vært en brobygger og prosessdriver i forretningsutvikling og du er dyktig til å visualisere og presentere komplekse problemstillinger. Tidligere har du gjennomført ulike analyser og utredninger, og du er trygg på arkitekturstyring. Du har direkte kundeerfaring og er kjent fra produktutviklingsmilijø, gjerne fra arkitekturroller. I Buypass heier vi på kompetanseutvikling og vi tror derfor du har bakgrunn fra relevante studier på mastergradsnivå, og stadig søker etter ny kunnskap for å utvikle deg. Hos oss er det en selvfølge at du vil delta i nasjonale og internasjonale fora innen fagfeltet virksomhetsarkitektur og vi gleder oss til å lære av din kunnskap. 

Ønsker du å høre mer kan du kontakte våre rådgivere fra Dfind, Pål Lyngheim (pal.lyngheim@dfind.no) eller Ingvild Vibe (ingvild.vibe@dfind.no).

Om arbeidsgiver

Buypass tilbyr en komplett portefølje av tjenester for brukervennlig og trygg identifisering, signering og kryptering av data og informasjon gjennom hele den elektroniske verdikjeden. Over 3 millioner nordmenn har en Buypass ID som brukes for sikker identifisering og betaling. Våre løsninger er sentrale for trygg digitalisering i offentlig og privat sektor, og selskapet er definert som en Samfunnskritisk Virksomhet innen området «Digital sikkerhet i sivil sektor» av Justis- og beredskapsdepartementet. Buypass er en kvalifisert tilbyder av tillitstjenester etter lov om elektroniske tillitstjenester (eIDAS-forordningen) og tilbyr kvalifiserte sertifikater for personer, virksomheter og nettsteder. Selskapet er en e-penge og betalingsvirksomhet med konsesjon fra Finansdepartmentet. Vi er underlagt bransjens strengeste revisjonskrav og sertifisert etter ETSI EN 319 411-1/-2 som utsteder av digitale sertifikater generelt og kvalifiserte sertifikater spesielt. Selskapet er sertifisert etter kvalitetsstandarden ISO 9001, ISO/IEC 27001 (standard for informasjonssikkerhet), og PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) godkjent.