Strategisk IT rådgiver

Publisert
Lysaker
Ansettelsesform
fast
Søk nå

Stillingsopplysninger

Publisert
Referanse
336403
Arbeidssted
Lysaker
Ansettelsesform
fast
Sektor
Privat
Kontaktperson
Lisa Pahapill
Telefonnummer
+4741229987
E-post
lisa.pahapill@dfind.no
Søknadsfrist
snarest
Søk nå

Vil du bygge broen mellom teknologi og forretningsutvikling i Fellesordningen for AFP?

Fellesordningen for AFP har et tydelig formål: Yte AFP i privat sektor til beste for arbeidstakerne, bedriftene og partene i arbeidslivet. Det er et samfunnsansvar vi er bevisst. Vi er en del av et unikt samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Gjennom felles eierskap og tette samarbeid, sikrer vi en pensjonsordning som er både rettferdig og bærekraftig.

 

Som strategisk IT-rådgiver i Fellesordningen vil du være sentral i forretningsutvikling og binde teknologien sammen med funksjonelle og ikke-funksjonelle krav for å støtte vår digitale strategi. Til tross for at er en liten organisasjon, er det en høy grad av kompleksitet knyttet til den pågående digitale transformasjonsreisen, inkludert teknisk gjeld og flere systemer. Du vil få muligheten til å definere og etablere rollen samt bidra i  utvikling og forvaltning av våre systemløsninger. Du vil ha en viktig rolle for å sikre at behovene blir møtt og at systemvalgene gjøres i tråd med vår strategiske retning. Arkitektur er en sentral faktor for våre fremtidige prosesser, og ledelsen har et sterkt fokus på dette området. Som strategisk IT-rådgiver og vil du rapportere direkte til leder for innovasjon i Fellesordningen og ha et betydelig mandat for den digitale utviklingen.

Dine ansvarsområder:

 • Være rådgiver innen aktuelle systemvalg og være tett på våre seksjoner og deres forretningsområder for å sikre at løsningene vi anskaffer/implementerer/utvikler er i tråd med behov og strategier
 • Lede og delta i både utvikling og implementeringsprosjekt for nye systemer
 • Arbeide helhetlig med arkitektur som løser virksomhetens behov
 • Samarbeide med systemeiere og superbrukere for å sikre en helhetlig og fellessystemutvikling og systemforvaltning
 • Utarbeide og kommunisere løsningsarkitektur til virksomheten, samarbeidspartnere og i prosjekter

Vi søker deg som:

 • Har erfaring med å skape merverdi gjennom samspill mellom organisasjonen, teknologi og mennesker
 • Kan vise til implementering av tekniske løsninger i en ny digital strategi
 • Har gode formidlingsevner og tar initiativ til å drive prosesser
 • Er i stand til å omsette krav til løsninger
 • Trives med å jobbe selvstendig og i utviklingsarbeid
 • Holder deg oppdatert på trender og innovasjon
 

Vi tror riktig person har høyere utdanning innen teknologi kombinert med solid teknisk kompetanse. Du evner å se helheten i både store og små endringsfaser og trives med å være hands-on. Som relasjonsbygger vil du passe godt inn i vår lille organisasjon på omtrent 40 personer, der engasjement og vilje til suksess driver oss alle. Du vil få en sentral rolle som rådgiver, der du legger premissene for riktig utvikling av arkitekturen og sikrer at den støtter forretningsbehovene og strategien under utviklingsarbeidet.

Vi kan tilby en spennende og nyopprettet stilling, som gir gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Du vil bli en verdifull del av et dyktig og engasjert fag- og arbeidsmiljø i en organisasjon som stadig utvikler seg. I denne stillingen får du muligheten til å jobbe i nært samarbeid med forretningssiden, med kort vei til beslutningstakere og ledelsen. Videre får du mulighet til å samarbeide med andre dyktige fagpersoner i organisasjonen, og dra nytte av deres kompetanse og erfaring. Vi holder til i sentrale lokaler på Lysaker i Oslo med kort avstand til kollektivknutepunkt. Vi tilbyr lønn i henhold til tariffavtale med gode pensjons- og forsikringsordninger, i tillegg til fleksitidsordning og kortere arbeidstid i sommermånedene.

Er du vår nye strategiske IT-rådgiver? Bli med på laget og bidra til å ivareta vår digitale strategi og utviklingsarbeid!

Ved spørsmål til stillingen kan du ta kontakt med våre rådgivere, Lisa eller Pål i Dfind: lisa@dfind.no eller pal.lyngheim@dfind.no

Er du klar for nye utfordringer og ønsker å vite mer? Da ser vi frem til å høre fra deg!


 

Om arbeidsgiver

Fellesordningen for AFP forvalter avtalefestet pensjon i privat sektor. Vi forvalter også slitertillegg på vegne av Sliterordningen og SO Spekter. Ordningene er tariffestede ordninger mellom LO og NHO og med andre sentrale parter i arbeidslivet. Om lag 880 000 arbeidstakere er omfattet av ordningene. Samlet forvalter vi i overkant av 60 milliarder kroner. Vi behandler om lag 14 000 søknader årlig, og er kontaktpunktet for nærmere 10 000 foretak, samt arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner ved spørsmål om tilslutning og premieberegning.Verdiene våre er kunnskap, integritet og fellesskap og disse er retningsgivende for vårt formål om å være en serviceinnstilt organisasjon i kontinuerlig utvikling.