Regnskapssjef

Publisert
Oslo
Ansettelsesform
fast
Søk nå

Stillingsopplysninger

Publisert
Referanse
217789
Arbeidssted
Oslo
Ansettelsesform
fast
Sektor
Organisasjoner
Kontaktperson
Joachim Claeson
Telefonnummer
+4740021542
E-post
joachim.claeson@dfind.no
Søknadsfrist
31.07.2021
Søk nå

Vi søker en utviklingsorientert regnskapssjef

Diakonhjemmet har en visjon om felles løsninger som er effektive og har høy kvalitet. For å oppnå dette skal vi utnytte digitale løsninger, ta i bruk robotisering, øke selvbetjeningsgrad og yte god service. 

Hva er det vi ser etter?
Vi søker en utviklingsorientert, operativ og faglig dyktig regnskapssjef som vil få ansvar for å bygge og utvikle en effektiv og moderne regnskapsfunksjon. Du vil ha ansvar for å lede og videreutvikle prosesser og systemer med høy grad av digitalisering. Du vil være faglig leder for regnskapsarbeidet i alle Diakonhjemmets virksomheter. Din rolle favner bredt; fra å drive utviklingen av regnskapet mot økende grad av digitalisering til den daglige driften av avdelingen med fokus på å sikre at avdelingens oppgaver utføres løpende. Du skal sikre at vårt regnskap holder høy kvalitet til enhver tid. Regnskapssjefen har en tett dialog med controllere og økonomisjefene i virksomhetene.

Hvem er du?
Vi ser etter deg som har høy gjennomføringsevne, er tydelig i sin kommunikasjon, og er faglig sterk. Sterk systemkompetanse og en nysgjerrighet på effektivisering av oppgaver gjennom riktig systembruk ser vi på som viktig for å bygge en fremtidsrettet regnskapsfunksjon. Du må også være god til å kommunisere med personer utenfor regnskapsområdet ettersom regnskapsavdelingen jobber tett mot stiftelsens tjenesteområder.

Stillingen rapporterer til Sjef for Strategisk støtte og Interne tjenester.


Stillingens ansvarsområde

 • Lede og videreutvikle digitalisering av regnskapet
 • Utvikle, vedlikeholde og implementere relevante rutiner for å sikre kvalitet og kontroll
 • Effektivisere og standardisere prosesser for faktura, regnskapsrapportering, og tilstøtende prosesser. 
 • Personalansvar for avdelingens ansatte, samt faglig ansvar for regnskapene til Diakonhjemmet som helhet.
 • Ansvar for å utarbeide grunnlag for finansiell måneds- og tertialrapportering 
 • Konsolidering av konsernregnskap
 • Fullstendig årsoppgjør med noter og ligningspapirer for enkeltselskaper
 • Være en ressursperson innen regnskaps- og avgiftsområdet


Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdannelse, siviløkonom/master/MRR e.l.
 • 5-10 års erfaring fra tilsvarende roller eller annen relevant bakgrunn 
 • Erfaring med å lede prosesser og utviklingsprosjekter, gjerne digitaliseringsprosesser.
 • Gjerne erfaring med utarbeidelse av konsernregnskap
 • Fordel med erfaring fra håndtering av oppkjøp, fisjoner og fusjoner
 • Erfaring med personalansvar, du trives med ledelse og er trygg i lederrollen
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner 
 • Gode IT-kunnskaper

Den suksessfulle kandidaten:
 • Har gode lederegenskaper, er trygg og engasjert som leder
 • Er utviklings- og endringsorientert. Har et brennende engasjement for digitalisering 
 • Er analytisk, nøyaktig, strukturert og god til å prioritere
 • Er selvstendig, nysgjerrig og initiativrik
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner


Hva kan vi tilby?
Arbeidssted vil være hos Det norske Diakonhjem ved Majorstuen i Oslo. Du vil komme inn i en veletablert organisasjon og i et godt arbeidsmiljø i en verdibasert organisasjon med høye faglige ambisjoner. Stillingen byr på gode muligheter for både personlig og faglig utvikling, og du vil få jobbe sammen med dyktige og engasjerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.

For ytterlige informasjon, kontakt Dfind ved Ørjan Gamst på tlf. 957 29 725, mail: orjan.gamst@dfind.no, eller Joachim Claeson, tlf. 400 21 542, mail: joachim.claeson@dfind.no.

Søknadsfrist er 31. juli, men vi oppfordrer interesserte om å melde sin interesse så tidlig som mulig. 

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Om arbeidsgiver

Diakonhjemmet er en ideell stiftelse innenfor Den norske kirke som har som formål å fremme diakonal virksomhet i kirke og samfunn. Det skjer blant annet gjennom et omfattende tjenestetilbud innen helse, omsorg, utdanning og forskningDiakonhjemmet skal være en pådriver for bærekraft i vid forstand gjennom nytenking, nyskaping og utprøving av helhetlige konsepter for morgendagens omsorg og velferd.Diakonhjemmets ulike virksomheter; Diakonhjemmet sykehus, Diakonhjemmet Sykehusapotek, VID vitenskapelige høgskole, Diakonhjemmet Omsorg og Stiftelsen Det norske Diakonhjem er samlet sett med på å realisere vårt formål. Diakonhjemmet har ca. 3000 hel- og deltidsansatte.