Økonomisjef

Publisert
Hagan
Ansettelsesform
fast
Søk nå

Stillingsopplysninger

Publisert
Referanse
311888
Arbeidssted
Hagan
Ansettelsesform
fast
Sektor
Privat
Kontaktperson
Joachim Claeson
Telefonnummer
+4740021542
E-post
joachim.claeson@dfind.no
Søknadsfrist
31.01.2023
Søk nå

Vil du jobbe som økonomisjef med operativt ansvar og stor påvirkningskraft?

Vi søker en operativ økonomisjef som skal ha det overordnede ansvaret for selskapets økonomi- og regnskapsfunksjon. Som økonomisjef er den sentrale oppgaven å sikre lønnsomhet og god finansiell virksomhetsstyring. Gjennom analyser og innsikt skal du støtte driftsledelsen med god styrings- og beslutninginformasjon.

Som økonomisjef forventes det også at du kan bidra inn med en god forretningsmessig forståelse som fokuserer på helhet og at du trives ute i drift hvor verdien skapes. Du vil være systemeier og ha hovedansvaret for selskapets IT-løsninger, samt ha ansvar for selskapets personaladministrasjon. 

Stillingen rapporterer til daglig leder og inngår i selskapets ledergruppe.


Arbeidsoppgaver

 • overordnet ansvar for selskapets økonomi- og regnskapsfunksjon, herunder oppfølging av selskapets resultatutvikling, nøkkeltall, periodeavslutning og løpende rapportering i våre to selskap; Rosings Industrier AS og Rosing Eiendom AS 
 • aktivt oppsøke og støtte driftsledelsen i:
  • budsjettprosessen
  • analyse, innsikt og lønnsomhetsvurdering ned på produktnivå
  • treffsikker forecasting, likviditetsstyring og rapportering
  • anbuds- og kontraktsarbeid
 • spille en sentral rolle i selskapets ledergruppe, herunder være diskusjonspartner og bidra med finansielt beslutningsunderlag, strategisk organisasjonsutvikling og støtte daglig leder, ledergruppe og andre sentrale personer innenfor økonomiske spørsmål 
 • videreutvikle gode rutiner og prosesser på tvers av avdelinger og sikre god virksomhetsstyring og rapportering, herunder også effektiv bruk av IT-systemer
 • kvalitetssikre leveranser til/fra ekstern regnskapsfører
 • ta eierskap til selskapets IT-løsninger
 • årsavslutning og kontaktpunkt mot revisor
   
Personlige egenskaper
 • god forretningsforståelse som fokuserer på helhet, samt trives ute i drift hvor verdien skapes
 • en robust og samlende person som utfordrer og kommuniserer godt på alle selskapsnivå
 • omgjengelig, åpen og imøtekommende
 • metodisk og strukturert med evne til å presentere tanker og planer, også ovenfor "ikke-økonomer"
 • systemorientert med fokus på å omsette initiativ til konkrete forbedringer på tvers av forretningsområder
 • målrettet og resultatorientert med kapasitet og gjennomføringsevne

Kvalifikasjoner
 • høyere økonomisk utdannelse
 • fem års erfaring fra controlling, regnskap, revisjon eller økonomistyring
 • god regnskapsforståelse
 • gode språkkunnskaper på norsk og engelsk (både muntlig og skriftlig)
 • erfaren bruker av IT og regnskapssystemer, herunder også gode Excel kunnskaper. Det er en stor fordel med erfaring fra Power BI eller andre BI verktøy


Vi kan tilby:

 • en variert og dynamisk hverdag med stor grad av fleksibilitet
 • en profesjonell og ansvarlig arbeidsgiver med godt omdømme
 • et kompetent, løsningsorientert og engasjert team med respekt for hverandre 
 • konkurransedyktige betingelser

Om dette høres ut som noe du har lyst til å være med på, så vil vi gjerne høre fra deg og ber deg sende inn din CV og søknad. Om du har noen spørsmål, er det bare å ta kontakt med Dfind ved Joachim Claeson på tlf. 400 21 542 / joachim.claeson@dfind.no eller Ørjan Gamst på tlf. 957 29 725 / orjan.gamst@dfind.no. 

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt og vi oppfordrer til å søke snarest, da søknader vil bli behandlet fortløpende.
 

Om arbeidsgiver

Rosings Industrier er en av landets ledende leverandører av løsninger og tjenester innen områdesikring, byggeplassikring og industriporter. Vi er også tydelig til stede innen avsperring av trafikk og utemiljø. Vår historie går tilbake til 1895, og vi er stadig opptatt av endring for å møte framtiden.Vi holder til på Skytta, Gjelleråsen, og har et avdelingskontor i Trondheim. Selskapet har en sterk kultur som setter menneskene i fokus, flat struktur med korte beslutningsveier og en ledelse som er aktive i det operative.