Manager compliance og internkontroll

Publisert
Bergen
Ansettelsesform
fast
Søk nå

Stillingsopplysninger

Publisert
Referanse
310862
Arbeidssted
Bergen
Ansettelsesform
fast
Sektor
Offentlig
Kontaktperson
Leif Thoring
Telefonnummer
+4791368810
E-post
leif.thoring@dfind.no
Søknadsfrist
Snarest
Søk nå

Vil du bli vår nye Manager compliance og internkontroll?

Om stillingen

Argentum bidrar til bærekraftig verdiskapning gjennom lønnsomme investeringer og ved å stille høye krav til fondene vi investerer i. Argentum i Bergen søker nå en manager compliance og internkontroll som kan lede og sikre at Argentum til enhver tid etterlever regelverk og rammebetingelser som selskapet er underlagt. Det er viktig at du er interessert i å forstå våre kjerneprosesser, slik at du best mulig ivaretar og videreutvikler dem med å bygge systemer og rutiner på alle nivåer. Stillingen vil være en viktig støttespiller for selskapets ledelse og styre og rapporterer til selskapets CFO. 

Ansvarsområder

 • Utvikle rammeverk og arbeidsprosesser for compliance og internkontroll
 • Fremme og føre tilsyn med allerede etablerte system for compliance og internkontroll
 • Delansvar for den konsesjonsbelagte delen av virksomheten, herunder rapportering til Finanstilsynet
 • Kontrollere at konsernet overholder regelverk og interne retningslinjer
 • Vurdere betydningen av endringer i relevant regelverk og implementere nødvendige oppdateringer
 • Opplæring og rådgivning internt
 • Ansvarlig for overordnet risikovurdering og risikorapportering
 • Bidra til styring og kontroll
 • Sentral i arbeidet med å forebygge feil/mangler
 • Utarbeide årshjul

Vi ønsker oss en kollega som er

En engasjert og relasjonsskapende kollega som brenner for compliance og internkontroll, gjerne med erfaring fra finansbransjen. Du trives med å sette i gang og ta initiativ, og motiveres av utfordringer. Dine analytiske evner gjør at du kan sette deg inn i nye saker og hente ut essensen både av tall- og verbalt materiale. Det du brenner for evner du å formidle på en klar og tydelig måte. 

Vi søker deg med

 • Høyere relevant utdannelse på bachelor- eller masternivå, gjerne juridisk. Erfaring kan kompensere for manglende utdannelse
 • Minst fem års relevant erfaring, gjerne fra konsesjonsbelagt virksomhet
 • Kjennskap til relevant regelverk knyttet til compliance og internkontroll, inkludert kjennskap til AIF-loven
 • Arbeid fra liknende virksomhet som finans, bank, revisjon, forsikring, kapitalforvaltning er ønskelig, men ikke et krav
 • God tall og verbal forståelse 
 • Erfaring fra utviklingsarbeid vil være viktig
 • Behersker skriftlig og muntlig engelsk 

For den rette kandidaten 

Vi tilbyr en meget spennende stilling i en organisasjon i kontinuerlig utvikling. Stillingen gir gode muligheter for både faglig og personlig utvikling, og du vil bli en del av et kompetent fag- og arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer. Organisasjonen er lokalisert sentralt i Bergen med kort avstand til kollektivknutepunkt. Det tilbys konkurransedyktige betingelser.

Argentum gjennomfører bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater via vår samarbeidspartner Semac AS, www.semac.no. Ytterligere spørsmål kan stilles til våre kontaktpersoner.

Høres dette spennende ut, ta med kontakt Leif Thoring på tlf. +47 913 68 810 eller Yngvild Hjetland på tlf. +47 938 55 766 i Dfind. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Søknadsfrist snarest.                                                                                                         
Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Om arbeidsgiver

Argentum ble opprettet i 2001 med mål om å skape konkurransedyktig avkastning og et mer velfungerende kapitalmarked for unoterte selskaper. Selskapets kjernekompetanse er evaluering og seleksjon av aktive eierfond og fondsforvaltere. Investeringene fordeler seg på oppkjøpsfond (buyout) og venturefond. Selskapet forvalter også kapital for profesjonelle investorer som pensjonskasser, stiftelser og formuende, noe som bidrar til å tilføre mer risikokapital til markedet. Argentum har siden oppstart investert 24,5 milliarder kroner i 242 fond og over 1300 selskaper. Per Q2 2022 er selskapets årlige PE-avkastning 15,8 prosent siden etablering, målt etter forvaltningskostnader og før egne kostnader. Avkastningen er 14,3 prosent justert for egne kostnader. Vi har kontorer i Bergen og Oslo med totalt ca. 25 ansatte.