Leder System og Innsikt - Økonomi

Publisert
Oslo
Ansettelsesform
fast
Søk nå

Stillingsopplysninger

Publisert
Referanse
193279
Arbeidssted
Oslo
Ansettelsesform
fast
Sektor
Privat
Kontaktperson
Robert Larsen
Telefonnummer
+4794878163
E-post
robert.larsen@dfind.no
Søknadsfrist
Snarest
Søk nå

OBOS har hatt en kraftig vekst de siste årene med en tredobling av både omsetning og resultat før skatt siden 2013. Våren 2019 ble 129 selskaper i Norge flyttet over til nytt ERP system, skybasert Dynamics 365. Divisjon Økonomi og Finans er systemeier av D365 samt Corporater. OBOS har ikke tidligere hatt et integrert økonomisystem med sanntid på prosjektene, bokføring av alle resultat og balanseposter, muligheter for å se tilvalgsløsninger etc. Med et nytt system har det gitt muligheter også for bruk av business intelligence systemer. OBOS har også investert i business intelligence verktøyet Corporater samt datavarehus med oppsett/uttrekk av data fra ulike systemer.  

Den nyopprettede stillingen skal videreføre arbeidet som er påbegynt med å utnytte og realisere ytterligere gevinster, sikre riktig data til riktig tid, bistå divisjonene, prioritere oppgaver mot strategien til konsernet og utvikle systemene ytterligere, hvorav divisjon boligutviklings storbysatsningen i Sverige er viktig prioritet.  Divisjonen IT og Digital har systemforvaltningen av ERP-systemet, og er en viktig samarbeidspartner i det daglige og videreutvikling av ERP-systemet. 

Stillingen vil rapportere til Økonomidirektør.

Sentrale ansvarsområder vil bestå av:

 • Systemansvar for Dynamics 365 og Corporater
 • Sette retning, struktur og prioriteringer-, samt personalansvar for avdelingen
 • Ansvarlig for operativ drift, implementering og utvikling
 • Realisere ytterligere gevinster ved de nye systemene tett knyttet opp mot OBOS sin strategi
 • Oppfølging og deltakelse i ulike styringsgrupper
 • Budsjettansvar og kostnadskontroll for avdelingen
 • Bygge og videreutvikle gode løsninger for løpende rapportering og analyser for de ulike divisjonene
 • Ansvar for å følge opp handlingsplaner
 • Utvikling, forbedring og implementering av prosesser                             

Ønsket bakgrunn/kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdanning, Siv.øk, MSc e.l
 • Minimum 5-6 års relevant erfaring fra tilsvarende rolle i en større organisasjon/selskap
 • Ledererfaring og forståelse av strategiarbeid
 • Ønskelig med erfaring med Dynamics 365 og generelt god systemforståelse
 • Erfaring med Power BI er en fordel
 • Solid økonomi- og regnskapsforståelse
 • God forretningsmessig forståelse
 • Systemerfaring og analyse fra boligutvikling og produksjon 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Som person er du oppsøkende og nysgjerrig. Evner å bygge gode relasjoner og skape tillit på tvers av organisasjonen
 • Evner å se det store bildet og ha et kommersielt fokus
 • Strukturert samt evnen til å prioritere hva som er viktig
 • Ambisiøs. Du må kunne ta et sterkt eierskap innenfor dine ansvarsområder og være villig til å yte det lille ekstra for å være med å utvikle selskapet videre
 • Selvstendig og lærevillig med høy gjennomføringsevne
 • Initiativrik og godt humør
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Vårt løfte til deg 
OBOS er Norges største kompetansehus innen eiendom, og jobber med områder som har stor verdi for mange. Dersom du er rett kandidat, kan vi love deg en spennende jobb hvor du får fokusere på faget ditt og lede høyt kompetente medarbeider. Utover dette tilbyr OBOS:  
 • God pensjons- og forsikringsordning 
 • Gunstig boliglån, sparing og forsikringer 
 • OBOS-skolen og OBOS lederakademi 
 • Fleksitidsordning, avspaseringsordning og sommertid 
 • Tilgang til treningsrom 
Arbeidssted vil være i OBOS sine lokaler på Hammersborg Torg sentralt i Oslo. 

Søknader behandles fortløpende.
Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Ekstra informasjon

OBOS søker leder til videre utvikling av Dynamics 365 og Corporater

Om arbeidsgiver

Vår visjon er å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. I vårt arbeid for å realisere visjonen, er IT et viktig område. Vi er i en spennende digitaliseringsprosess og er i gang med implementering av Microsoft Dynamcis 365 Operations. Konsernet har en «cloud first»-strategi og har et mål om å bli ledende på bruk av digitale løsninger i vår bransje. Med oss på veien trenger vi deg som trigges av tanken å være med på denne utviklingen, slik at OBOS kan møte kundene på nye og smartere måter.OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer. OBOS er en av de største boligbyggerne i Norge og Sverige, og er den største i Norge. Vi eies av våre over 502 000 medlemmer, og overskuddet beholdes i virksomheten og benyttes til å oppfylle formålet, som er å tilby medlemmene bolig. Helt siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte. OBOS driver utvikling, produksjon og salg av eiendom og bolig, og har i tillegg virksomhet innenfor eiendomsforvaltning, rådgivning, digitale tjenester, bankvirksomhet, eiendomsmegling, næringseiendom, samt aksjeinvesteringer innenfor sektorene bygg, eiendom og anlegg. OBOS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn. Medlemmene har besluttet at inntil 10 prosent av overskuddet etter skatt skal benyttes til samfunnsnyttige tiltak. Hovedkontoret er i Oslo.