Leder - Gjenvinning og produksjon

Publisert
Orkanger
Ansettelsesform
fast
Søk nå

Stillingsopplysninger

Publisert
Referanse
237913
Arbeidssted
Orkanger
Ansettelsesform
fast
Sektor
Offentlig
Kontaktperson
Espen Bredesen
Telefonnummer
+4791666544
E-post
espen.bredesen@dfind.no
Søknadsfrist
Snarest
Søk nå

Vil du være med å utgjøre en forskjell for folk og miljø?

ReMidt ønsker å fremme bevisste holdninger til ressursbruk i samfunnet, gjennom å legge til rette for kildesortering, gjenbruk og materialgjenvinning av ulike typer avfall. Som leder for gjenvinning og produksjon ser vi etter deg med initiativ og ideer, som kan bidra til den videre utviklingen. Du skal finne, foreslå og iverksette tiltak og prosesser som kan bidra til å forbedre og effektivisere driften. Du skal sikre at selskapets tilbud og service er harmonisert med det som forventes av våre kunder. Du har personalansvar for selskapets avdelingsledere og stab, og du har ansvar for å lede og tilrettelegge slik at det blir enkelt for dem å følge opp sin produksjon og iverksette nye tiltak. Du er ansvarlig for løpende oppfølging av alle avtaleforhold knyttet til enheten.

Enheten består i dag av 30 ansatte. 
Ditt arbeidssted vil enten være Orkanger, Melhus eller Kristiansund.

Ansvarsområder: 

 • Utvikle enheten i tråd med vedtatte strategier og målsetninger
 • Økonomi- og resultatansvar for enheten
 • Personalansvar for enhetens ansatte samt ansvar for HMS, kvalitet og etikk
 • Delta i daglig leders ledergruppe samt lede enhetens ledergruppe (herunder ressursplanlegging, rekruttering og kompetanseutvikling)

Vi ønsker at du:

 • Har relevant utdannelse på høyskolenivå og 3-5 års erfaring innen:
  økonomistyring, personalledelse, produksjon eller driftsoppfølging/optimalisering
 • Har erfaring med analyseverktøy samt gode IT-ferdigheter 
 • Har erfaring med kundeservice og kontraktsoppfølging 
   

Hos ReMidt får du en spennende og utfordrende lederjobb som krever ledelse på tvers av både fagområder og geografi. Bransjen må utvikle seg mot enda smartere løsninger innenfor avfallshåndtering. I ReMidt er vi daglig opptatt av det grønne skifte. Samtidig står sirkulær økonomi sentralt i vår bransje. Vi er en organisasjon som vil fremheve viktigheten av å utvikle mennesker gjennom delegering, ansvarliggjøring og veiledning. Dette er noe som skal fremme karriere- og selvutvikling. 

Om noe fortsatt er uklart, er du velkommen til å kontakte:
Senior Advisor, Espen Bredesen på: 916 66 544 / espen.bredesen@dfind.no  
eller Advisor, Laura Cecilie Lydiksen på: 477 88 336 / laura.cecilie.lydiksen@dfind.no 

Søknadsfrist er snarest

Fra 1. januar 2020 ble de tre interkommunale selskapene Envina, Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap og Hamos Forvaltning IKS slått sammen for å danne ReMidt IKS med nå 65 ansatte. Hovedkontoret for selskapet ligger på Orkanger, med avdelingskontor på Melhus og i Kristiansund. Våre kunder er de 130.000 innbyggere som bor i eierkommunene.
For ytterligere informasjon om selskapet,  www.remidt.no

Om arbeidsgiver

Miljøselskapet ReMidt IKS er et interkommunalt selskap med 17 eierkommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal. Selskapets kjernevirksomhet er å levere tjenester til innbyggerne knyttet til husholdningsavfall og slam, samt sørge for god drift av gjenvinningsstasjonene i alle eierkommunene.