Leder anbud

Publisert
Oslo
Ansettelsesform
fast
Søk nå

Stillingsopplysninger

Publisert
Referanse
199027
Arbeidssted
Oslo
Ansettelsesform
fast
Sektor
Privat
Kontaktperson
Ørjan Gamst
Telefonnummer
+4795729725
E-post
orjan.gamst@dfind.no
Søknadsfrist
Snarest
Søk nå

Leder anbud til Norges største omsorgsaktør

Stendi har vært i vekst de siste årene og er en organisasjon i løpende utvikling. Vi er nå i en fase med å utvikle våre støttefunksjoner for å møte fremtidig vekst og sikre høy kvalitet i leveranser ut mot våre kunder og samarbeidspartnere.  

For å støtte opp under vår profesjonalisering mot markedet søker vi nå etter en leder for anbud som kan ta eierskap til og ansvar for å profesjonalisere og løfte anbudsområdet i selskapet. Sentralt i rollen er å bygge en solid og dynamisk funksjon med robuste prosesser og policyer med tydelige roller og ansvar, samt forankre dette i organisasjonen og opp mot det strategiske målbildet.   

Anbudsarbeidet er per i dag håndtert i driftsmiljøene, men styrt opp av den sentrale kvalitetsavdelingen. I denne rollen ser vi etter en som kan ta det overordnede ansvaret og bygge et rammeverk med utgangspunkt i de prosesser/maler som foreligger og de erfaringer som er gjort. 

For å kunne være med å utvikle oss videre, ser vi for oss at du har en god faglig erfaringsplattform med en helhetlig prosessforståelse for fagområdet. Videre har du solid prosjektledererfaring og er flink til å styre opp prosesser og få folk med deg for å sikre fremdrift og leveranser.  Du er systematisk, evner å tenke kommersielt og fremstår som en god Business Partner for driftsmiljøet. Du har en god rolleforståelse og evne til å kommunisere med personer på forskjellige nivåer på tvers av organisasjonen.

Rollen er nyopprettet og vil kunne tilpasses rett person. Leder anbud vil rapportere direkte til selskapets CFO. 

Stillingens ansvarsområder

 • Bygge et solid rammeverk for en kvalitativ helhetlig anbudsprosess. Etablere gode prosesser, maler og verktøy som stadig kan videreutvikles på bakgrunn av oppnådde resultater og tilbakemeldinger
 • Sette den strategiske retningen for anbudsprosessen og sørge for at den er strategisk forankret, herunder evaluering av prisstrategi/modell
 • Ta lead på, og styre opp prosesser i tett samarbeid med bl.a. driftsmiljøet, kvalitetsavdeling og controlling 
 • Kontinuerlig overvåke markedet og ha oversikt over aktuelle rammeavtaler/anbud. I samråd med drift vurdere hvorvidt selskapet skal svare opp disse
 • Prosjektere og sammenstille anbud på en attraktiv og kommersiell måte
 • Inneha prosjektlederrollen i store anbud (vesentlige rammekontrakter, nye tjenester osv.)
 • Lede, forstå og sikre god samhandling med alle forretningsenhetene i selskapet
 • Bistå og støtte i forhandlinger og presentasjoner av selskapets anbudsprosesser
 • Kvalitetssikring av juridiske og kontraktsmessige forhold
 • Månedlig rapportering av pipeline, anbud i markedet og vunnede/tapte anbud til ledergruppen og konsern
 • Drive relevant kompetanseoppbygging i organisasjonen for å øke organisatorisk modenhet på anbudsområdet

Den suksessfulle kandidaten er

 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Analytisk, med evne til å jobbe strukturert, selvstendig og med et problemløsende tankesett, og som er vant til å operere under høyt tempo
 • Kreativ, pragmatisk og innovativ i tenkestilen
 • God relasjonsbygger og god på påvirkningsarbeid. Høy gjennomføringsevne
 • God forretningsforståelse og med et kommersielt tankesett
 • Har interesse for forretningsmodellen og forstår selskapets konkurranse- og markedssituasjon
 • Meget gode samarbeidsevner. Får folk med seg og flink til å styre opp prosesser
 • Erfaren prosjektleder som vet hva som kreves fra start til slutt for å sikre leveranser av høy kvalitet til satte tidsfrister

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse på minimum høyskole eller bachelornivå, gjerne innen økonomi og/eller markedsføring
 • Erfaring med helhetlig ansvar for anbudsområdet, samt å etablere solide rammeverk og prosesser
 • Erfaring med å utarbeide anbud til både offentlige og private aktører
 • God kjennskap til lov om offentlig anskaffelse
 • Praktisk erfaring innenfor forretningsjus og kontraktsforståelse vil være en fordel
 • Erfaring med og kjennskap til aktuelle anskaffelsesportaler og systemer
 • Erfaring fra bransjen eller tilknyttet bransje er en fordel, men ingen forutsetning

Vi tilbyr

I Stendi vil du få muligheten til å ta fatt på utfordrende oppgaver og være med som sentral bidragsyter til å drive vår endringsreise. Vi har satt ambisiøse mål, men det er viktig for oss at vi har det gøy på jobb underveis. Vi gir høy grad av fleksibilitet og mulighet for å påvirke egen karriere hver dag. Vi holder til i moderne lokaler et steinkast fra Lysaker stasjon og tilbyr mulighet til å bli en del av et stimulerende, inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.

For ytterlige informasjon, kontakt Ørjan Gamst i Dfind på tlf. 957 29 725, eller mail: orjan.gamst@dfind.no, eller Leif Thoring i Dfind på tlf. 913 68 810 eller mail: leif.thoring@dfind.no.
Søknader behandles fortløpende. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Om arbeidsgiver

Stendi (tidligere Aleris Omsorg Norge) er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg og hjelp i hjemmet. Vi skal være kvalitetsledende i alt vi gjør og vår visjon er å gjøre verden litt bedre, ett menneske av gangen. Stendi har over 5000 medarbeidere, rundt 1000 brukere innen barnevern, psykisk omsorg og brukerstyrt personlig assistanse (BPA), 2 sykehjem og omsorgsboliger med rundt 500 plasser, samt seniorleiligheter. Virksomheten har en omsetning på rundt 3 milliarder NOK. Stendi er siden 2019 en del av Ambea, som er et av Nordens markedsledende private omsorgsselskaper, notert på Nasdaq i Stockholm.