Kundeutvikler - Region Øst

Publisert
Oslo
Ansettelsesform
fast
Søk nå

Stillingsopplysninger

Publisert
Referanse
273153
Arbeidssted
Oslo
Ansettelsesform
fast
Sektor
Privat
Kontaktperson
Atle Sæther
Telefonnummer
+4791913999
E-post
atle.sather@dfind.no
Søknadsfrist
Snarest
Søk nå

Spennende og meningsfylt rolle med regionalt ansvar for kundeutvikling i Norges største selskap innen omsorgstjenester

Stendi er Norges største aktør innen omsorgsbransjen og er en organisasjon i løpende utvikling. De er nå i en fase med strukturell utvikling av sine prosesser og støttefunksjoner for å kunne møte fremtidig vekst og sikre enhetlig og høy kvalitet på leveranser ut mot sine kunder og samarbeidspartnere.  

For å støtte opp under en profesjonalisering mot markedet søkes det nå etter en Kundeutvikler som kan ta eierskap til, og ansvar for, å profesjonalisere og løfte salg- og relasjonsarbeidet mot eksisterende og nye kunder i region Øst. Sentralt i rollen er å sørge for god synlighet og bevissthet av Stendi mot oppdragsgiver. Fokus ligger også på å identifisere nye kunder gjennom å synliggjøre Stendi sitt tjenestespekter, kvalitet og samtidig de merverdier kunden kan oppnå gjennom å velge å samarbeide med Stendi. Alt med grunnlag i Stendi sin tunge faglige kompetanse og lange erfaring.

Arbeidet vil foregå i tett samarbeid med nasjonal kunde-/forretningsutvikler og anbud, områdeleder Øst, og ikke minst de lokale virksomhetslederne. Region Øst kan defineres som Viken fylke, med små justeringer. Det må forventes noe reisevirksomhet i jobben.

For å kunne være med å utvikle selskapet videre, ser vi for oss at du har erfaring innen salg og relasjonsarbeid mot offentlige sektor. Videre er du flink til å styre opp prosesser og få folk med deg for å sikre fremdrift og leveranser med god kvalitet. Du er systematisk, evner å tenke kommersielt og fremstår som en god samarbeidspartner for driftsmiljøet og for kundene. God rolleforståelse og evne til å kommunisere med personer på forskjellige nivåer i og utenfor organisasjonen er også viktige egenskaper som etterspørres.

Rollen er nyopprettet og vil kunne tilpasses rett person. 

Stillingens ansvarsområder

 • Bidra og bistå til maksimal kapasitetsutnyttelse i alle  tjenesteområdene i område Øst ved hjelp av metodisk bearbeiding av markedet og kunder
 • Ta lead på, og styre prosesser knyttet til salg og markedsaktiviteter i samarbeid med den regionale driftsorganisasjon, og de sentrale støttefunksjonene
 • Synliggjøre og bevisstgjøre kundene på Stendi sitt samlede tjenestetilbud samt synergier over kommunegrenser og derigjennom muligheter for samarbeid. Etablere behov for flere tjenester
 • Sørge for full utnyttelse av eksisterende rammeavtaler, herunder også mersalg og kryssalg i regionen
 • Holde seg oppdatert på trender og utvikling i markedet samt konkurransebildet
 • Aktiv bruk og oppfølging gjennom CRM-verktøy
 • Bidra til selskapets forretningsutvikling gjennom innspill til forbedringer
Den suksessfulle kandidaten har
 • Gode kommunikasjonsevner og relasjonsbyggende egenskaper
 • Evne til å se nye muligheter og opptatt av kontinuerlig forbedring
 • Meget gode samarbeidsevner og god til å jobbe i team
 • Får folk med seg og flink til å styre opp prosesser
 • Selvgående, med god forretningsforståelse og med et kommersielt tankesett
 • Tålmodighet og utpregede stayer-egenskaper; evner å jobbe og tenke både kort- og langsiktig
Ønskede Kvalifikasjoner
 • Dokumentert salgserfaring mot kommuner og offentlige instanser
 • Relevant utdannelse utover videregående skole
 • Gjerne helsefaglig bakgrunn og derigjennom evnen til å forstå Stendi sitt tjenestetilbud
 • Erfaring med å etablere og videreutvikle gode og langvarige relasjoner med kunder
 • Erfaring med strukturert prospektering og salgsarbeid
Vi tilbyrI Stendi vil du få muligheten til å ta fatt på utfordrende oppgaver og være med som sentral bidragsyter i å drive vår endringsreise. Vi har satt ambisiøse mål, men det er viktig for oss at vi har det er gøy på jobben underveis. Stendi gir høy grad av fleksibilitet og mulighet for å påvirke egen karriere hver dag. Vi holder til i moderne lokaler et steinkast fra Lysaker stasjon og tilbyr mulighet til å bli en del av et stimulerende, inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø - med mening. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.
 

Stendi har følgende verdier: Respekt, Enkelhet, Ansvar og Kunnskap. Er dette noe du kan motiveres av. Da hører vi gjerne fra deg.

Bli kjent med Stendi: www.stendi.no

Har du spørsmål? Ta kontakt med rådgiver Christian Johnsen på telefon 928 48 984 eller Atle Sæther på telefon 919 13 999 i Dfind AS. NB! Grunnet ferieavvikling vil vi først være tilgjengelige fra 1. august.

Alle henvendelser vil bli behandlet fortløpende og strengt konfidensielt.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Om arbeidsgiver

Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg og hjelp i hjemmet. Vi skal være kvalitetsledende i alt vi gjør og vår visjon er å gjøre verden litt bedre, ett menneske av gangen. Stendi har rundt 5000 medarbeidere og 1000 brukere innen sine virksomhetsområder. Virksomheten har en omsetning på rundt 3 milliarder NOK. Stendi er siden 2019 en del av Ambea, som er et av Nordens markedsledende private omsorgsselskaper, notert på Nasdaq i Stockholm.