Juridiske seniorrådgivere

Publisert
Lysaker
Ansettelsesform
fast
Søk nå

Stillingsopplysninger

Publisert
Referanse
330809
Arbeidssted
Lysaker
Ansettelsesform
fast
Sektor
Organisasjoner
Kontaktperson
Leif Thoring
Telefonnummer
+4791368810
E-post
leif.thoring@dfind.no
Søknadsfrist
19. juni 2023
Søk nå

Fellesordningen for AFP søker juridiske seniorrådgivere

Fellesordningen for AFP har et tydelig formål: Yte AFP i privat sektor til beste for arbeidstakerne, bedriftene og partene i arbeidslivet. Det er et samfunnsansvar vi er bevisst.

Våre juridiske seniorrådgivere er en del av organisasjonens juridiske avdeling i et sterkt fagmiljø. Rollene sikrer at Fellesordningen for AFP til enhver tid innehar nødvendig juridisk kompetanse, blant annet innen fagområdene arbeidsrett, personvern, åpenhetsloven etc. Du må være interessert i å forstå våre kjerneprosesser, slik at du ivaretar juridisk kompetanse på alle nivåer på best mulig måte. Stillingene rapporterer til juridisk direktør.

Typiske arbeidsoppgaver du får i rollen som seniorrådgiver hos oss:

 • Utredningsoppgaver knyttet til forvaltning og utvikling av våre vedtekter
 • Intern juridisk rådgivning
 • Oppdatering og utvikling av veiledninger til saksbehandlere
 • Utarbeidelse av styresaker
 • Bistå i kommunikasjon med offentlige myndigheter
 • Bistå i løpende håndtering av juridisk risiko i virksomheten
 • Holde organisasjonen oppdatert på aktuell regelverksutvikling
 • Tvistehåndtering

Vi tror at du har følgende kvalifikasjoner:

 • Master i rettsvitenskap
 • Må å ha dybdekunnskap innen ett eller flere av disse områdene: individuell og/eller kollektiv arbeidsrett, personvernrett og/eller åpenhetsloven
 • Gjerne dybdekunnskap innen forvaltningsrett, pensjon og bærekraftig virksomhetsstyring
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Saksbehandlererfaring og god forståelse for forvaltningsmessige prinsipper vil være en fordel
 • Arbeid fra liknende virksomhet som pensjon, forsikring, bank, kapitalforvaltning er ønskelig, men ikke et krav
 • Behersker skriftlig og muntlig engelsk

Vi tror at du vil trives i stillingen hos oss hvis du:

 • Er grundig og strukturert og liker å være en pådriver i eget arbeid
 • Er analytisk og trives med å forstå og bearbeide komplekse problemstillinger i et bredt fagfelt
 • Er selvgående og løsningsorientert med høy arbeidskapasitet
 • Har interesse for digitalisering og automatisering
 • Har gode samarbeidsevner og er tilpasningsdyktig

Vi tilbyr:

Til de rette kandidatene tilbyr vi spennende stillinger i en organisasjon i kontinuerlig utvikling og mulighet for samarbeid på ulike nivåer. Stillingene gir gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Du får spennende utfordringer i et dynamisk fagmiljø i lokaler sentralt på Lysaker i Oslo med kort avstand til kollektivknutepunkt. Lønn i henhold til tariffavtale med meget gode pensjons- og forsikringsordninger. Du får fleksitidsordning og kortere arbeidstid i sommermånedene.

Høres dette spennende ut, ta kontakt med Leif Thoring på tlf. 913 68 810 eller Ann-Kristin Thømt på tlf. 957 74 641 i Dfind. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Søknadsfrist snarest.
Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Om arbeidsgiver

Fellesordningen for AFP forvalter AFP-ordningen i privat sektor. I tillegg utfører vi en rekke administrative oppgaver for Sliterordningen, SO Spekter og OU-samordningen. Det er arbeidslivsorganisasjoner som LO og NHO som har etablert ordningene, og tariffavtale er en forutsetning for at rettigheter og forpliktelser overfor ordningene skal inntre. Om lag 800 000 arbeidstakere er omfattet av ordningene. Samlet forvalter vi i overkant av 60 milliarder kroner. Vi behandler årlig om lag 14 000 søknader om ytelser og fakturer premie fra omtrent 10 000 foretak. Vi er også kontaktpunkt for søkere, foretak, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner som har spørsmål om ordningene. Vi har for tiden 40 ansatte og holder til i moderne og universelt utformede lokaler sentralt på Lysaker. Vi har et godt faglig og sosialt fellesskap på tvers av organisasjonen.