IT Operations Advisor

Publisert
Oslo
Ansettelsesform
fast
Søk nå

Stillingsopplysninger

Publisert
Referanse
196448
Arbeidssted
Oslo
Ansettelsesform
fast
Sektor
Privat
Kontaktperson
Anniken Grorud Moore
Telefonnummer
+4748999366
E-post
anniken.moore@dfind.no
Søknadsfrist
31.05.2021
Søk nå

Høyskolen Kristiania er på en spennende reise og vokser enormt både på antall studenter og ansatte - med ambisjoner om å bli Norges første uavhengige universitet innen 2030. Som en fleksibel utdanningsinstitusjon ser Høyskolen Kristiania det som sin rolle å ligge i front på digitalisering, som et virkemiddel for å styrke kvaliteten på utdanningen. Målet er å utvikle gode løsninger som kommer studentene, arbeidslivet og samfunnet til gode. For at Høyskolen Kristiania skal komme nærmere sin visjon og sine ambisjoner, styrker vi IT-avdelingen med en engasjert IT Operations Advisor som kan bidra til utvikle en bredere tjenesteportefølje som er i tråd med den overordnede IT- strategien. Det er økt fokus på vekst og forskning, noe som skaper spennende muligheter for IT til å være med på at dette realiseres. 

Vår visjon:
“Med kreativitet og faglig tyngde skal Høyskolen Kristiania tilby morgendagens studier i dag”.

IT-avdelingen er organisert på en flat og moderne måte der deres primæroppgave er å fasilitere gode løsninger for studenter og ansatte. Det er en avdeling som holder seg oppdatert faglig og kontinuerlig erverver ny teknologi og utvikler seg. Det er åpenhet for å teste nye løsninger, problemløse på hvordan man kan hente ut større verdi fra systemene og påvirke valg av nye tjenester. Avdelingen består av 20 hyggelige kollegaer der alle har en aktiv rolle i digitaliseringsprosesser og utvikling av nye tjenester, fordelt på tre områder; Utvikling, Drift/Tjenester og Sikkerhet, der rollen som IT Operations Advisor vil være en del av Drift/Tjenester.

Som IT Operations Advisor vil du:

  • få en strategisk viktig rolle som er tett knyttet til Høyskolen Kristianias ambisjoner om vekst og digitalisering
  • støtte organisasjonen med å drifte, tilrettelegge og bidra med brukerstøtte for systemer og infrastruktur med hovedvekt på Microsoft Office 365 og Azure-miljøet
  • jobbe med Virtuelle Windows og Linux-servere, samt administrasjon av Vmware
  • være bindeleddet mellom sluttbrukerne på for eksempel HR eller økonomi for å utvikle gode løsninger og integrasjoner
  • bidra til utforming av nye tjenestedesign områder

Ønskede kvalifikasjoner

  • relevant utdannelse innen IT/teknologi og/eller kan vise til relevant erfaring innen teknologiske verktøy som kan veie opp for manglende utdanning
  • kjennskap til Cloud-teknologi som for eksempel AWS eller Azure
  • gjerne noen års erfaring med løsninger som Office 365, Vmware, Windows Server og bruk av Powershell
  • god kjennskap til databaser, nettverk og brannmur infrastruktur
  • fordel om du har kjennskap til ServiceNOW og ITIL rammeverket

Personlige egenskaper
Vi ser etter deg som er selvgående og trygg i support rollen, trives med å være i front og er vant til å levere høy standard. Du har gode kommunikasjonsferdigheter og evner å se problemene fra sluttbrukerne sin side. Du er engasjert i innovasjon og liker å teste nye løsninger, slik at du ser muligheter og verdi i et system samt har høy gjennomføringsevne. Du er opptatt av ny teknologi og liker å fornye din kompetanse. Du holder naturlig roen og er komfortabel med å sjonglere mellom flere oppgaver samtidig. 

Identifiserer du deg i tillegg med Høyskolen Kristianias verdier PRAKT?
Praksisnært - Raus - Ambisiøs - Kreativ - Tolerant

Vi vil gjerne høre fra deg!
Ta kontakt med en av våre hyggelige rådgivere i Dfind, Anniken Moore på anniken.moore@dfind.no eller Kristian Clifford på kristian.clifford@dfind.no. 

Ekstra informasjon

Klar for å forme fremtidens IT-løsninger for en Høyskole med spenstige ambisjoner?

Om arbeidsgiver

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 14.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige bredde høyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.