Head of Controlling

Publisert
Oslo
Ansettelsesform
fast
Søk nå

Stillingsopplysninger

Publisert
Referanse
328836
Arbeidssted
Oslo
Ansettelsesform
fast
Sektor
Organisasjoner
Kontaktperson
Robert Larsen
Telefonnummer
+4794878163
E-post
robert.larsen@dfind.no
Søknadsfrist
Snarest
Søk nå

Norsk Folkehjelp søker Head of Controlling

Som Head of Controlling har du ansvaret for å følge opp organisasjonens resultater, økonomi- og virksomhetsstyring og sørge for at det leveres i henhold til strategi/plan. Dette er en spennende og utviklingsorientert rolle, hvor du har som ønske å effektivisere økonomiarbeidet og videreutvikle virksomhetsstyringen i organisasjonen, samt prosessene seksjonen er ansvarlig for. Du må kunne håndtere en kompleks arbeidshverdag, hvor evne til å skape gode relasjoner lokalt og internasjonalt, samt å videreutvikle controllerfunksjonen sammen med dine medarbeidere, står sentralt. Vi søker derfor en trygg og samlende leder som har lyst til å bygge kompetanse og utvikle seksjonen videre.

Head of Controlling rapporterer til CFO og inngår i finansavdelingens ledergruppe.

Noe reising til Norsk Folkehjelps utekontorer må påregnes.

Dette er de viktigste oppgavene du får ansvaret for:

 • personalansvar for, og lede utviklingen av og arbeidet til, 9 controllere
 • eie, videreutvikle og kvalitetssikre prosesser for budsjettering, prognoser og rapportering, samt ta i bruk digitaliseringsmuligheter som bidrar til bedre kvalitet og effektivitet
 • utarbeide, videreutvikle og følge opp analyser for å sikre forsvarlig økonomisk styring og rapportering 
 • du skal til enhver tid være oppdatert på tema relatert til økonomi- og virksomhetsstyring
 • sikre at økonomi- og risikovurderinger blir en naturlig del av beslutningene som tas i ulike deler av organisasjonen
 • delta i anti-korrupsjonsgruppen (AKG) og ta en aktiv rolle i vårt anti-korrupsjonsarbeid

Krav til rollen:

 • høyere utdannelse innen økonomi/regnskap. Gjerne Master/Siviløkonom
 • minimum 3-5 års erfaring fra management consulting, regnskap, financial controlling, revisjon eller lignende, gjerne fra flernasjonalt selskap
 • erfaring med ERP, gjerne Unit4 
 • god regnskapsforståelse og erfaring med budsjettarbeid
 • ønskelig med donor- og bistand forståelse, og gjerne erfaring  fra ideelle organisasjoner 
 • meget gode norsk og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Vi tror at du som vil lykkes best: 

 • har gode analytiske egenskaper, tar initiativ, samt god helhetsforståelse
 • har gjennomføringsevne, er veldig endringsvillig og ansvarsbevisst
 • er flink på relasjoner, evner å skape tillit innad i teamet og på tvers i organisasjonen  
 • er god på kommunikasjon
 • er selvgående, men opptatt av å bidra til et godt team som deler kunnskap og spiller hverandre gode 

Hvorfor jobbe hos oss?

du får en spennende og interkulturell arbeidsplass i moderne kontorlokaler i hjertet av Oslo,  5 uker ferie, fleksitid,  ekstra fridager ifm jul og påske. Lederstillingen i NF er i tillegg gitt 2 uker ekstra fri pr år. Stillingen er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene i AML i hht §10.12 (1).

Alle medarbeidere skal i sine stillinger i Norsk Folkehjelp bidra til å realisere organisasjonens til enhver tid overordnede mål slik de kommer til uttrykk i prinsipprogram, handlingsplaner. Stillingsbeskrivelsen kan endres etter dialog med stillingsinnehaveren.

Før du søker...ber vi deg om å lese nøye gjennom Norsk Folkehjelps Etiske retningslinjer, Safeguarding policy og Anti-Corruption Policy, som du finner på våre nettsider: https://folkehjelp.no/om-norsk-folkehjelp/etikk. Dersom du blir tilbudt denne stillingen, vil du bli bedt om å signere en egenerklæring om Safeguarding i tillegg til våre Etiske retningslinjer og en Taushetserklæring.

Høres dette ut som noe du har lyst til å være med på? Da vil vi veldig gjerne høre fra deg og ber deg sende inn din CV og søknad, i henhold til GDPR, via www.dfind.no. Om du har noen spørsmål, er det bare å ta kontakt med Dfind ved Robert Larsen (robert.larsen@dfind.no, +47 948 78 163) eller Joachim Claeson (joachim.claeson@dfind.no, +47 400 21 542)

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt og vi oppfordrer til å søke snarest, da søknader vil bli behandlet fortløpende.

Om arbeidsgiver

Norsk Folkehjelp ble stiftet i 1939 som fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vår visjon er Solidaritet i praksis, og vi jobber for å bedre folks levekår og bidra til et demokratisk, rettferdig og trygt samfunn. Vi har rundt 14000 medlemmer i Norge og 2500 ansatte i Norge og internasjonalt, og vi arbeider i mer enn 30 land over hele verden. Norsk Folkehjelp jobber med internasjonalt utviklingsarbeid, humanitær mine- og eksplosivrydding, førstehjelp og redningstjeneste samt internasjonal solidaritet, anti-rasisme og inkludering. I alle våre aktiviteter og programmer har vi kontinuerlig fokus på å redusere vår klima- og miljøpåvirkning.