Group Financial Reporting Manager

Publisert
Oslo
Ansettelsesform
fast
Søk nå

Stillingsopplysninger

Publisert
Referanse
196684
Arbeidssted
Oslo
Ansettelsesform
fast
Sektor
Privat
Kontaktperson
Ørjan Gamst
Telefonnummer
+4795729725
E-post
orjan.gamst@dfind.no
Søknadsfrist
Snarest
Søk nå

ANSVARSOMRÅDE:

PGS har et meget sterk økonomimiljø innen flere funksjoner. For å styrke vår kompetanse innenfor regnskap søker vi nå etter en faglig sterk leder som kan være med på å løfte oss videre. 

I rollen som Group Financial Reporting Manager vil du ha ansvaret for å lede og utvikle et team som jobber med globale prosesser knyttet til rapportering, konsolidering og teknisk GAAP/IFRS. Du vil ha en bred kontaktflate og vil arbeide mye med å lede og samkjøre ressurser fra ulike avdelinger og land, samt være en pådriver for god informasjonsflyt og samarbeidsrutiner.

Rollen er plassert i selskapets CFO organisasjon i avdelingen Financial Accounting & Reporting – “FARO”. Du vil rapportere til Chief Accounting Officer og er sentral i FARO’s ledergruppe. I stillingen ligger også et lederansvar for et team på 2 - 3 personer.

SENTRALE OPPGAVER:

 • Lede og utvikle et sterkt team som håndterer sentrale og globale oppgaver knyttet opp mot  rapportering, konsolidering og regnskapsmessige problemstillinger
 • Sentral bidragsyter i forbindelse med selskapets finansielle rapportering, både internt og til børs. Kvalitetssikret og støtte faglig i forbindelse med periodisk konsolidering
 • Fagansvar for regnskapsprinsipper etter IFRS. Påse at selskapet hele tiden er i tråd med, og rapporterer, korrekt ihht. konsernets policy, IFRS, NGAAP og (gjeldende skatteregler)
 • Hovedansvar for utarbeidelse av policy for håndtering / behandling av spesielle regnskapsmessige temaer i gruppen
 • Faglig ansvar, kvalitetssikring og koordinering av årsoppgjørsprosessen for noen av konsernselskapene, herunder gjennomgang av skatteberegninger og utarbeidelse/gjennomgang av årsregnskap
 • Hovedkontakt mot konsernrevisor
 • Påse sterke rutiner og prosesser globalt for å sikre en enhetlig struktur og effektive rapporteringsprosesser med høy presisjon og kvalitet 
 • Gode muligheter for å bidra inn til å utvikle analyticsmiljøet i økonomiorganisasjonen. Være et bindeledd mellom drift og det tekniske miljøet
 • Fremstå som et sterkt bindeledd mellom ulike fagmiljøer internt i PGS på tvers av landegrenser, herunder skatteavdeling, Business Controlling og økonomifunksjon for øvrig

BAKGRUNN:

 • Master i revisjon og regnskap. Statsautorisert revisor
 • 5-10 års relevant arbeidserfaring med bakgrunn i (fra) revisjon på Manager-nivå 
 • Solid kunnskap og erfaring innen IFRS og norske regnskapsregler
 • Kommersiell og helhetlig forretningsforståelse
 • God system og prosessforståelse. Gjerne erfaring fra og interesse for analytics-verktøy 
 • Relevant ledererfaring

PERSONLIGE EGENSKAPER: 

 • Liker å ta ledelsen og trives med ansvar 
 • Evner å ta initiativer, sette agenda og drive igjennom
 • Omgjengelig og sosialt sikker. Empatisk person som ser andre, støtter og utvikler
 • Samvittighetsfull
 • Strukturert og planleggende

VI TILBYR: 

 • Sentral stilling i et markedsledende selskap med komplekse strukturer og faglige utfordringer
 • Gode karrieremuligheter for den offensive i et av Norges mest internasjonale selskaper
 • Mulighet til å tilpasse stillingen etter rett persons kompetanse og interesseområder
 • Gode påvirkningsmuligheter og frihet i stillingen
 • Et hyggelig miljø med flotte lokaler sentralt plassert 
 • Konkurransedyktige betingelser med gode pensjons- og forsikringsvilkår
For ytterligere informasjon, kontakt Ørjan Gamst i Dfind på tlf. 957 29 725, eller mail: orjan.gamst@dfind.no 

Ekstra informasjon

Group Financial Reporting Manager

Om arbeidsgiver

Petroleum Geo-Services (PGS) er et ledende og internasjonalt geofysisk selskap som leverer seismikk- og reservoartjenester over hele verden, inkludert innsamling, behandling og fortolkning av data og feltevaluering. Selskapet ble etablert i 1991 og notert på Oslo Børs i august 1992.Selskapet er ledende innen utvikling av seismiske tjenester og produkter til petroleum industrien. Selskapet tilbyr høyoppløselig 3D-seismikk.. PGS har hovedkontor i Oslo og over 34 kontorer i 25 forskjellige land og større regionskontor i London og Houston.. Selskapet er notert på Oslo Børs (OSE:PGS).