Group Accounting Manager

Publisert
Oslo
Ansettelsesform
fast
Søk nå

Stillingsopplysninger

Publisert
Referanse
331262
Arbeidssted
Oslo
Ansettelsesform
fast
Sektor
Privat
Kontaktperson
Ørjan Gamst
Telefonnummer
+4795729725
E-post
orjan.gamst@dfind.no
Søknadsfrist
Snarest
Søk nå

NGI søker Group Accounting Manager

Som følge av stort kompetansebehov innenfor samfunnskritiske områder som klima, miljø, energi og samfunnssikkerhet, har vi opplevd en sterk vekst i etterspørselen etter våre tjenester. 

I takt med denne veksten, utvikler og profesjonaliserer vi nå våre støtte- og stabsfunksjoner for å støtte driftsorganisasjonen på en mer proaktiv måte og tilrettelegge for videre vekst. Vi ser derfor etter en erfaren leder med sterk fagkompetanse til rollen som Group Accounting Manager. 

Du vil ha en meget sentral rolle i den videre utviklingen av økonomiorganisasjonen i NGI i tett samarbeid med konsernets CFO. Sentralt i stillingen er å lede og utvikle et sterkt regnskapsteam og bygge en skalerbar moderne regnskapsorganisasjon. 

Stillingen rapporterer til og arbeider tett med Chief Financial Officer for konsernet.

Det overordnede ansvaret i rollen er å ivareta regnskapsavdelingens utvikling, oppgaver og leveranser. Videre fremstår følgende oppgaver som sentrale i rollen:

  • Lede og videreutvikle regnskapsavdelingen med personalansvar for avdelingens ansatte
  • Videreutvikle solide og skalerbare rutiner og prosesser med fokus på digitalisering, effektivisering og kvalitetssikring 
  • Finansiell rapportering til konsern ved periodeavslutning. Utvidet rapportering hvert tertial, inkludert konsolidering
  • Likviditetsoppfølging
  • Være en solid ressursperson innen regnskaps-, avgifts, og skattemessige vurderinger
  • Overordnet ansvar for lønnsområdet og systemløsning
  • Ansvar for årsoppgjørsprosessen, herunder utarbeidelse av skatteberegninger og ligningspapirer
  • Planlegging av revisjon og primærkontakt mot revisor
  • Systemansvar for konsernets regnskaps- og konsolideringssystem

Til denne rollen ser vi etter deg som drives av å bygge og utvikle, og har et klart bilde av hvordan en moderne regnskapsfunksjon bør se ut og drives. Vi tror du har en solid faglig forankring i regnskapsfaget, er god til å sette solide og skalerbare prosesser, samt har god erfaring med å ta i bruk teknologi for å forenkle hverdagen. Du evner å bygge gode team og skape et godt miljø som skaper rom for trivsel, stabilitet og utvikling. Du skaper lett relasjoner på tvers i organisasjonen og er flink til å integrere funksjonen i organisasjonen og synliggjøre deres leveranser og verdi.  

Vi ser etter deg med erfaring fra en konsernstruktur og konsolidering. Du er regnskapsfaglig sterk, og har god erfaring med lokale regnskapsregler.  I tillegg  kommuniserer du godt verbalt og skriftlig, både på norsk og engelsk. Du trives med å ta lead og sette agendaen, men har også en god operativ vilje.

Ideelt ser vi etter en kandidat med revisjonsbakgrunn, i tillegg til noen år med operativ relevant erfaring. Du har kanskje vært med på en lignende reise tidligere, men ønsker nå å ta lead, og ser på dette som en gyllen mulighet til å utvikle deg videre. Føler du at dette beskriver deg, og at du er en som trives like mye med å bygge, som å drifte, så vil vi gjerne prate med deg!

 

For ytterligere informasjon, kontakt Ørjan Gamst i Dfind på tlf. 957 29 725, mail: orjan.gamst@dfind.no, eller Ingrid Østli på tlf. 980 36 214, mail: ingrid.ostli@dfind.no


 

Om arbeidsgiver

NGI – Norges Geotekniske Institutt - er et uavhengig forskningsinstitutt innen geoteknikk og andre ingeniørrettede geofag. Vi kombinerer geokunnskap og teknologi for å utvikle smarte og bærekraftige løsninger innen infrastruktur på land og til havs, innen miljøteknologi, forurenset grunn og naturfarer som jord- og snøskred. Forskningen vår leverer kunnskap som bidrar til å løse noen av de viktigste utfordringene verden står overfor innenfor klima, miljø, energi og samfunnssikkerhet.Vi har kontorer i Norge, Houston og Perth, som til sammen utgjør en åpen og delende organisasjon som brenner for å utvikle fagene våre. Hos oss går forskning og rådgivning hånd i hånd og vi ønsker å være en brobygger mellom akademia, næringslivet og det offentlige.