Fagsjef Ekom

Publisert
Oslo
Ansettelsesform
fast
Søk nå

Stillingsopplysninger

Publisert
Referanse
334931
Arbeidssted
Oslo
Ansettelsesform
fast
Sektor
Privat
Kontaktperson
Hallgeir Bakken
Telefonnummer
+4790551202
E-post
hallgeir.bakken@dfind.no
Søknadsfrist
Snarest
Søk nå

Er du Nelfo sin nye Fagsjef innen ekom?

Ønsker du å være en del av løsningen på noen av vår tids viktigste samfunnsutfordringer? Vil du bidra til å sikre et seriøst arbeidsliv og teknologi- og konkurransenøytrale rammebetingelser? Er du interessert i bredbåndskommunikasjon, tingenes internett (IoT), Power over Ethernet (PoE), smarte styringssystemer og IT-sikkerhet? 

Da kan du være den vi leter etter!

Som fagsjef ekom i Nelfo, vil du være en del av NHO fellesskapet og få muligheten til å være med på utviklingen av et smartere samfunn. Vi legger til rette for at medlemsbedriftene kan bidra til å løse klimautfordringene gjennom elektrifisering, automatisering og energieffektivisering. 

Om jobben
Du vil bli en del av Nelfo sin tekniske avdeling som består av 3-4 dedikerte personer, som gjensidig støtter og hjelper hverandre i en hektisk, men svært givende arbeidsdag. Avdelingens ansvar er bl.a. å arbeide med regelverk for elektrobransjen, tilrettelegge for å utarbeide nødvendig dokumentasjon, standardisering og ikke minst være en rådgiver og premissgiver for ny teknologi.

Arbeidshverdagen vil være svært variert. Her vil det på den ene siden være å skaffe til veie nødvendig og riktig informasjon, for utarbeidelse av tekniske dokumenter, fagartikler og ulike presentasjoner innenfor ditt ansvarsområde, som bransjen og våre medlemsbedrifter kan dra nytte av. Og på den andre siden må du ha et godt øye på hvilke produkter og tekniske løsninger som finnes ute i markedet, samtidig som du også holder øye på endringer i rammebetingelser og politiske beslutninger som vil kunne påvirke våre medlemsbedrifter. 

Vi har kommet langt innenfor å levere tjenester digitalt, bl. a. gjennom kursportalen Elflix og ikke minst så er vi stolte av å ha utviklet egen podcast, Elektropodden som vi opplever godt mottatt. 

Om deg
Du bør ha relevant høyere utdanning (minimum teknisk fagskole) samt noen års praktisk erfaring fra ett eller flere fagfelter innenfor elektro, elektronikk, IT eller signalanlegg. Din kunnskap, erfaring, nysgjerrighet og passion vil være avgjørende for å lykkes i stillingen, men også for å kunne utvikle innovative løsninger som kan drive bransjen videre fremover.

Det å jobbe i grensesnittet mellom marked, teknologi og politikk vil kreve at du er dyktig på relasjonsbygging på alle nivåer og at du kan formidle budskap godt, så vel muntlig som skriftlig. Kort sagt, så trives du i møte med andre mennesker.

Hos oss
Vi kan love deg stor grad av frihet og at du gjennom jobben vil utvikle deg både faglig og ikke minst personlig. Du vil ha tilgang til et stort tverrfaglig nettverk både innad i Nelfo og i NHO-fellesskapet på Næringslivets Hus. Således vil du ha en jobb i omgivelser som gir deg mulighet til å bygge et unikt nettverk for videre karriere.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte våre samarbeidspartnere i Dfind, Hallgeir Bakken på 905 51 202 eller Per Ivar Elton på 909 20 462. I juli kan det være litt vanskelig å nå oss, men send oss gjerne en SMS, så vil vi kontakte deg ved første mulighet.

Søknadsfristen snarest.

Om arbeidsgiver

Nelfo er en landsforening i NHO med 1900 medlemsbedrifter innenfor el og it-området og over 31.000 årsverk. Nelfo arbeider primært innenfor områdene næringspolitikk, arbeidsgiverspørsmål ogmedlemsservice overfor medlemmene.