Fagdirektør

Publisert
Fornebu
Ansettelsesform
fast
Søk nå

Stillingsopplysninger

Publisert
Referanse
329167
Arbeidssted
Fornebu
Ansettelsesform
fast
Sektor
Privat
Kontaktperson
Leif Thoring
Telefonnummer
+4791368810
E-post
leif.thoring@dfind.no
Søknadsfrist
Snarest
Søk nå

Vil du bli vår nye Fagdirektør?

Om stillingen

Telenor Pensjonskasse bidrar til bærekraftig verdiskapning gjennom lønnsomme investeringer og ved å stille høye krav til våre investorer. Telenor Pensjonskasse søker nå en Fagdirektør som skal lede og sikre at pensjonskassen til enhver tid etterlever regelverk og rammebetingelser som selskapet og pensjonskassen er underlagt. 

Dette innebærer ansvar for forsikringsteknisk, risikostyring og etterlevelse og å bistå daglig leder i drift av pensjonskassen, slik at denne blir drevet og videreutviklet til beste for pensjonskassens medlemmer. Som ansvarlig for risikoområdet vil du også ha en sentral rolle ved utarbeidelse av virksomhetens strategiske-, taktiske- og operative planer.

Stillingen vil være en viktig bidragsyter til selskapets ledelse og styre og rapportere til selskapets Daglige leder samt å være stedfortreder for Daglig leder. Stillingen inngår i pensjonskassens ledergruppe. 

Dine ansvarsområder innen risikostyring vil være

 • Ha et overordnet ansvar på pensjonskassens risikoprofil og regelmessig vurdere effektiviteten og egnetheten til risikostyringssystem og foreslå nødvendige forbedringer
 • Utføre analyser og kvalitetsvurderinger av risikoinformasjon for å sikre at den er korrekt og fullstendig
 • Holde organisasjonen oppdatert på aktuell regelverksutvikling
 • Stillingen skal sørge for at «Policy for risikostyringsfunksjonen», fastsatt av pensjonskassens styre, etterleves   
 • Initiere og utføre ORA-prosessen i henhold til Policy      
 • Utarbeide årshjul
 • Kontakt med tilsynsmyndigheter

Dine ansvarsområder innen forsikringsfaget vil være

 • Holde deg løpende oppdatert om lover, forskrifter, rundskriv og lignende som spesielt gjelder innen fagområdet og for pensjonskasser generelt
 • Bistå daglig leder i drift av pensjonskassen slik at denne blir drevet og videreutviklet til beste for pensjonskassens medlemmer
 • Bidra og støtte administrativt med saksbehandling av pensjoner inkl. driftspensjoner
 • Kontinuerlig fokus på videreutvikling og effektivisering av eksisterende rutiner for medlemsadministrasjon

Vi ønsker oss

En engasjert og relasjonsskapende kollega og som brenner for risk og compliance, gjerne med erfaring fra finansbransjen og interesse/erfaring fra pensjonsfaget. Du trives med å sette i gang og ta initiativ og motiveres av utfordringer. Dine analytiske evner gjør at du kan sette deg inn i nye saker og hente ut essensen både av tall- og verbalt materiale. Det du brenner for evner du å formidle på en klar og tydelig måte. 

Vi søker deg med

 • Høyere relevant utdannelse på bachelor- eller masternivå. Erfaring kan kompensere for manglende utdannelse
 • Solid relevant erfaring, gjerne fra lignende virksomheter som finans, bank, revisjon, forsikring eller kapitalforvaltning.
 • Kjennskap til relevant regelverk knyttet til risk og compliance
 • God tall og verbal forståelse 
 • Erfaring fra utviklingsarbeid vil være viktig
 • Behersker skriftlig og muntlig engelsk

For den rette kandidaten 

Stillingen gir gode muligheter for både faglig og personlig utvikling, og du vil bli en del av et kompetent fag- og arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer. Organisasjonen er lokalisert på Fornebu i Viken med kort avstand til kollektivknutepunkt. Det tilbys konkurransedyktige betingelser.

Telenor Pensjonskasse gjennomfører bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater via vår samarbeidspartner Semac AS, www.semac.no. Ytterligere spørsmål kan stilles til våre kontaktpersoner.

Høres dette spennende ut, ta kontakt med Leif Thoring på tlf. +47 913 68 810 eller Ørjan Gamst på tlf. +47 957 29 725 i Dfind. Ta gjerne kontakt med Daglig leder Kjetil Korshavn i Telenor Pensjonskasse på tlf. +47 468 03 376. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Søknadsfrist snarest.                                                                                                         
Søknader vil bli behandlet fortløpende.


 

Om arbeidsgiver

Telenor Pensjonskasse ble etablert i 1995, etter utskillelse av forvaltningsbedriften Televerket til eget aksjeselskap i 1994. Pensjonskassen skal yte alders- og uførepensjoner til medlemmene og ektefelle- og barnepensjoner til deres etterlatte. Pensjonskassen ble lukket for nye medlemmer i 2006. Telenor Pensjonskasse omfatter ansatte og pensjonister i norske selskaper i Telenor-konsernet hvor Telenor eier 50 % eller mer av aksjene, samt tilknyttet virksomhet. Pensjonskassen omfatter også fripoliseinnehavere og fripolisepensjonister. Telenor Pensjonskasse står under tilsyn av Finanstilsynet og er lokalisert på Fornebu i Viken.