Daglig leder

Publisert
Kongsberg
Ansettelsesform
fast
Søk nå

Stillingsopplysninger

Publisert
Referanse
223528
Arbeidssted
Kongsberg
Ansettelsesform
fast
Sektor
Offentlig
Kontaktperson
Per Ivar Elton
Telefonnummer
+4790920462
E-post
perivar.elton@dfind.no
Søknadsfrist
Snarest
Søk nå

Vil du være med å utvikle eiendommene i Kongsberg kommune?

Vi søker nå etter en erfaren, engasjert og tydelig daglig leder til Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE), et veldrevet foretak med ansvar for nyutvikling og effektivisering av eiendomsporteføljen i kommunen. Foretaket skal ivareta kommunens eier- og leierinteresser i den samlede eiendomsmassen for gjennom dette å sørge for at fellesskapets verdier beholdes og utvikles. I 2017 ble KKE kåret med en andreplass som årets byggherre, og regnes som en av landets beste byggherreorganisasjoner innen kommunal sektor. KKE ligger også langt fremme mht. bygging av plusshus basert på solenergi/fornybar energi og har egne ansatte som arbeider med fremtidsløsninger innen energi og miljø.

Som for mange andre har det vært krevende tider for foretaket. Hovedsakelig vil derfor godt lederskap, tydelig retning, effektiv eiendomsforvaltning, god økonomistyring og gode eksterne relasjoner være i fokus for ny daglig leder.
Foruten målorientert ledelse av KKE, vil daglig leder være kontaktleddet mot rådmannens organisasjon.
 

Ansvarsområder vil bl.a. være
 

 • Videreutvikle KKE's organisasjon
 • Fremme langsiktig eiendomsforvaltning i kommuneplanen og kommunens investeringsstrategi
 • Innrette boliger og boligutvikling i henhold til behovet som følger av vedtak hos kommunens tildelingsmyndigheter.
 • Sikre langsiktig finansiering og gjennomføring av energieffektivisering, vedlikehold og byggutvikling, samt utvikling av ledigstilte eiendommer.
 • Gjennomføre verdibevarende vedlikehold og byggutvikling som hindrer vedlikeholdsetterslep.
 • Arbeide med arealeffektivitet, sambruk, og funksjonstilpassede arealrammer.
 • Gjennomføre kommunal boligutvikling.
 • Effektivisere forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale eiendommer. 
 • Videreutvikle Kongsberg som foregangskommune innen miljøvennlig og energieffektiv eiendomsforvaltning, og markedsføre dette.

 Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • Handlekraftig, resultatorientert og tydelig
 • Solide lederegenskaper og dokumenterbar erfaring fra prosjektrettet virksomhet
 • God forståelse av økonomi generelt, prosjektøkonomi, prosjektstyring og oppfølging
 • God kjennskap til kommunal virksomhet og politiske prosesser.
 • Kvalitets- og miljøbevisst
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Engasjert, nysgjerrig og positiv.

KKE tilbyr

Som daglig leder i KKE vil du ha en helt sentral posisjon i kommunen og inneha en viktig rolle i å gjøre Kongsberg kommune ytterligere attraktiv for etablering av samfunnsfunksjoner gjennom utvikling av kommunale eiendomsverdier. Dessuten vil du få gleden av å lede ytterst kompetente og motiverte medarbeidere som daglig bidrar til fornøyde leietakere. Som allerede blant de beste innenfor både energieffektive og miljøvennlige bygg, drift og som byggherre, har du alle forutsetningene for å lykkes i jobben. 

Ta kontakt våre rådgivere i Dfind AS ved seniorrådgiver Per Ivar Elton, 909 20 462, eller daglig leder Espen Steinsrud, 924 15 227 for en konfidensiell og uforpliktende prat!

Alle søknader behandles konfidensielt og det vil etter søknadsfrist bli presentert offentlig søkerliste.

 

Om arbeidsgiver

Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE) er et kommunalt foretak eid av Kongsberg kommune. Foretaket forvalter, drifter, vedlikeholder og byggutvikler Kongsberg kommunes eiendomsmasse på 160 000 kvm. Foretaket har dessuten byggherreansvaret for de kommunale byggeprosjektene, også for andre kommuner. KKE med sine 85 ansatte regnes som et av landets ledende kommunale eiendomsforetak grunnet den høye vedlikeholdsgraden og den bevisste satsningen på fremtidsrettede løsninger innenfor energi og miljø. Foretakets driftsbudsjett for 2021 er på kr 324 mill. Se også http://kkekf.no/