Virksomhetsarkitekt

Publisert:
20.01.2020
Sted:
Oslo
Kategori:
IT, Teknologi og Telecom
Varighet:
Fast
Søknadsfrist:
28.01.2020

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. For å være relevante i en tid med stor endring satser Kirkens Bymisjon på digitalisering for å kunne legge til rette for organisasjonens mål på både kort og lang sikt. IT har vært på en reise fra et klassisks setup med drift og support til en mer moderne og proaktiv avdeling med enda tettere kobling mot forretningen. IT-strategien for Kirkens Bymisjon Oslo skal gjennom en solid virksomhetsarkitektur realisere det digitale målbildet. Vi har valgt å følge prinsipper rundt TOGAF, som også er Difis anbefaling om rammeverk for virksomhetsarkitektur.  

Din rolle som Virksomhetsarkitekt hos oss
Vi har i dag primært kompetanse på områdene teknologi-, applikasjon- og sikkerhetsarkitektur, og trenger dermed å styrke vår kompetanse når det gjelder å bygge bro mellom forretning og teknologi og tenke helhetlig arkitektur. I rollen som virksomhetsarkitekt vil du få en unik mulighet til å være med å etablere denne praksisen. Du rapporterer direkte til IT-direktør og vil samarbeide tett med våre ulike virksomheter, støttefunksjoner og strategiske leverandører. Virksomhetsarkitektur er forankret i ledelsen i Kirkens Bymisjon, og har en permanent plass i porteføljerådet. Hos oss vil du få muligheten til å påvirke, forme og å vise vei mens du sikrer en arkitekturpraksis som ivaretar arkitekturbehovet på tvers av de ulike virksomhetene.

Vi kan blant annet tilby deg en viktig og spennende rolle med stor mulighet til å påvirke i en organisasjon med gode og viktige verdier. Vi er stolte av å ha et stort samfunnsavtrykk, og ønsker å strukturere og profesjonalisere våre prosesser for å kunne nå ut til enda flere. IT hos oss skal være en proaktiv partner som understøtter utviklingen og digitaliseringen i Kirkens Bymisjon. Du kommer inn i en nyopprettet stilling, og står i posisjon til å sette retning for dette arbeidet. Vi kan selvsagt også tilby deg gode ordninger og engasjerte kolleger, i tillegg til en svært meningsfull jobb.

Hvem er du?
Vi tror du har god forståelse for virksomhetsarkitektur og har lyst til å ha en sentral rolle i etableringen av dette som velkjent rammeverk i organisasjonen. Du setter forretningsutvikling, endringsprosesser og virksomhetsstyring i sammenheng med virksomhetsarkitektur og det er en fordel om du har jobbet med TOGAF eller lignende rammeverk. Du har god forretnings- og teknologiforståelse, og har gjerne erfaring innen IT. Som person er du løsningsorientert, opptatt av fremdrift og har høy gjennomføringsevne. Du er strukturert, og tydelig i din kommunikasjon - både skriftlig og muntlig. Erfaring med prosjekt- og porteføljestyring i grenselandet IT og forretning kan være en stor fordel i denne rollen. 

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende, ideell og diakonal organisasjon som jobber for et varmere samfunn i mer enn 40 byer og tettsteder i Norge. På landsbasis er vi ca. 1800 ansatte og 4500 frivillige, og vi blir stadig større. Gjennom mange forskjellige tiltak ønsker vi å virkeliggjøre visjonen om at alle mennesker skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg, uavhengig av livssituasjon, livssyn eller kulturell bakgrunn. Kirkens Bymisjons oppdrag er å påpeke og motvirke årsaker til at urett oppstår, avdekke krenkelser og gi hjelp og lindre nød.
 
IT-avdelingen i Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo har ansvaret for IT-leveransene til hele organisasjonen. I tillegg leveres det tjenester til andre bymisjoner i Norge. IT-avdelingen er organisert rundt strategisk bruk av IT, styring av eksterne leverandører, virksomhetsrådgivning og tjenestestyring. IT-drift og Servicedesk er satt ut til ekstern leverandør.