Vil du ta ansvar for å utvikle Norges mest innsiktsdrevne organisasjon? - Oslo

Sendt:
13.03.2018
Sted:
Oslo
Kategori:
IT
Ansettelsesform:
Full time
Referansenummer:
115732983
Søknadsfrist:
03.04.2018
Kontakt:
Jacob Bruun
Telefonnummer:
+47 921 33 989

Vi søker en drivende god leder til å ta ansvar for området helhetlig innsikt. Vi har nylig forsterket innsiktsenhet som har fått et større ansvarsområde med bredere nedslagsfelt. Den økte konkurransen krever en sterkere innsiktsdreven organisasjon, som baserer treffsikre tiltak og strategiske beslutninger på bakgrunn av innsikt. Avdelingen jobber med markedsanalyse og strategisk innsikt, og du vil som leder for denne spennende og kompetansetunge avdelingen være med på å videreutvikle området, skape mer samarbeide på tvers, og jobbe proaktivt for å gjøre Tine enda sterkere på innsikt. Stillingen rapporterer til direktør for innsikt og markedsstrategi.

 

Arbeidsoppgaver

 • Lede utviklingen av TINEs innsiktssystem og være inspirator og pådriver for aktiv bruk og implementering
 • Sikre gjennomføring av analyse- og innsiktsleveranser i prosjekter og kjerneprosesser i samhandling med øvrig organisasjon
 • Fagansvar for innsikt, inkludert metodeansvar og budsjetter. Sikre velfungerende nettverk og verdiskapende samarbeid med relevante leverandører
 • Ansvar for å sikre gjennomføring og forbedring av analyse og innsiktsprosesser i strategi og innovasjonsarbeid, samt effektfull merkevarebygging og kommunikasjonsutvikling.
 • Være proaktiv pådriver for vekst og konkurransekraft i TINE
 • Lede og skape en innsiktsavdeling som sikrer vekst, og etablere avdelingen som TINEs nav hva gjelder helhetlig innsikt

 

Tine ser etter deg som kan

 • Være en tydelig, god og forretningsorientert leder, som kan ta ansvar for dette viktige satsningsområdet og utfordre miljøet rundt deg, både opp og ned i organisasjonen
 • Dra nytte av erfaringen din fra merkevarebygging, og med din strategiske forståelse kunne utarbeide innsiktssystemer som skaper verdi
 • Synliggjøre verdien av teamets innsiktsarbeid på tvers av organisasjonen
 • Styrke samarbeidet internt, men også med våre eksterne samarbeidspartnere
 • Kommunisere på en klar, presis og strukturert måte samt kan spre engasjement og overbevisning
 • Utvikle mennesker gjennom delegering, ansvarliggjøring og veiledning; fremme karriere- og selvutvikling
 • Sette deg raskt inn i komplekse problemstillinger, søker å forstå og være nysgjerrig på nye løsninger på velkjente problemer

 

I rollen er det viktig for Tine at du er trygg i lederrollen, har en skapende lederstil, mestrer å navigere i uforutsigbarhet og kan ta lederskap i verdikjeden.  

Innovasjon & Marked skal være TINEs viktigste vekstmotor, og gjennom en forbrukerorientert markedsstrategi skal de begeistre forbruker og kunde med sine merkevarer og løsninger. Konsernområdet  er nyopprettet og består av miljøene Forskning og Utvikling samt Marked og Forretningsutvikling.

I Tine tilbyr vi muligheten til å lede og videreutvikle en av Norges sterkeste innsikt og analyseavdelinger og TINE som innsiktsbasert organisasjon. Du vil få muligheten til å jobbe med og påvirke noen av Norges sterkeste merkevarer. Du vil komme til å få en sentral rolle og ha fokus på vekst og topplinje i Tine.

TINE har besluttet å samlokalisere hovedkontoret med TINE Meieriet på Kalbakken i Oslo. Flytting er planlagt i løpet av 2019.

 

Lyst til å høre mer om stillingen? Ta gjerne kontakt med Dfind ved Jacob Bruun på tlf: 921 33 989 eller e-post: jacob@dfind.no for en uforpliktende prat.
Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.Organisasjonsbeskrivelse
TINE Gruppa er en av Norges største næringsmiddelbedrifter og leverandør av kjente merkevarer som Jarlsberg, Norvegia, TINE Brunost, Biola, YT og TINE Yoghurt. TINE eies av 12 000 melkebønder i samvirke, og vår forretningsidé er å foredle rene og naturlige råvarer til god og sunn mat. Det skal vi gjøre i nært samspill mellom natur, landbruk, forbrukere og handel. TINE er til stede over hele landet med sine meierier, og i tillegg har vi flere norske og utenlandske hel- og deleide datterselskaper, inkludert Diplom-Is og Fjordland. TINE Gruppa har ca. 5500 ansatte og en omsetning på ca. 22 milliarder kroner.Denne rekrutteringen foretas av spesialistavdelingen Dfind IT. Les mer om oss på www.dfind.no