Tjenestedesigner

Publisert:
27.09.2019
Sted:
Oslo
Kategori:
IT, Teknologi og Telecom
Varighet:
Fast
Søknadsfrist:
01.12.2019

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. Vi arbeider for at våre 25 000 medlemsbedrifter får bedre rammevilkår. Nå styrker vi vår satsning på innovasjon og teknologi og søker en, som vil ta en sentral rolle i å gi våre tjenester et løft!

Ønsker du muligheten til å jobbe i et innovativt miljø hvor du kan bidra til å skape en plattform som understøtter nye tjenester til NHO-fellesskapet? Kunne du tenke deg å jobbe i et team med høyt faglig nivå, og i en rolle hvor du får muligheten til å påvirke hvordan en av landets viktigste organisasjoner vil jobbe i fremtiden?

Vi kan blant annet tilby deg en viktig rolle i en organisasjon i utvikling. Som en del av kjerneteamet til IT, innovasjon og utvikling vil du være med på å gjøre NHO mer digital og brukerorientert. Du vil få muligheten til å sette deg inn i komplekse systemer og bringe ulike sider sammen for å finne gode løsninger. Arbeidsmiljøet er preget av tverrfaglig og godt samarbeid, samt gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Hos oss kan du i det ene øyeblikket koke kaffe til teamet, mens i det andre sitte i dybdeintervju med en administrerende direktør eller en statsråd!

Som vår nye Tjenestedesigner vil du få mulighet til å sette tjenesteutvikling i en kreativ og skapende kontekst for NHO. Du vil ha ansvar gjennom hele prosessen, fra hypotese til ferdigutviklede tjenester. NHO bygger en ny og innovativ avdeling som skal være med på å levere fremtidige tjenester til næringslivet og du vil være med på å påvirke vår posisjon i samfunnet.

Du vil bidra med:

  • Forståelse for bruk av tjenestedesign og brukerreiser som metode i organisasjonen
  • Nyttegjøring av innsikt for å skape gode tjenester for medlemmene våre
  • Bringe NHO-fellesskapet sammen mot en felles medlemsopplevelse
  • Utvikle nye verktøy for trepartssamarbeidet mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og politikk

Vi har et godt utgangspunkt, men må hele tiden identifisere og utforske nye hypoteser. Svært lite er satt og du må trives med å komme til et udekket bord, og bidra til å bygge et team med sterkt samhold og høy leveranseskapasitet. Ekstrem takhøyde og en kreativ kultur som blir lagt merke til i organisasjonen, er målet.

Hvem er du? Vi søker deg som vil være involvert i alle steg i designprosessen, målsetting, planlegging og innsiktsarbeid, samt tverrfaglig samskapning, prototyping og brukertesting. Du har en stor verktøykasse, kan fasilitere workshops og designsprinter, samt innehar en naturlig entreprenørånd. Du har en god formidlingsevne både visuelt og med historiefortelling. Du vil sitte sentralt i Næringslivets hus på Majorstuen, sammen med blant annet Anne, Marthe og Aleksander. Vi kjennetegnes ved høy kvalitet i alt vi gjør, faktabasert kommunikasjon, stor faglig tyngde og modige og fremtidsrettede standpunkter.

Ta gjerne kontakt med Dfind ved Jacob Bruun på e-post: jacob.bruun@dfind.no / 921 33 989 eller Ingrid Solheim e-post: ingrid.solheim@dfind.no / 464 18 032 for en uforpliktende prat.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. NHO skal arbeide for at medlemmene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker næringslivets konkurransedyktighet og lønnsomhet, og derved skape grunnlag for en god leve- og livsstandard i et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn.

NHO har ca. 25.000 medlemmer som utgjør ca. 570.000 årsverk. Medlemsbedriftene spenner fra små familieeide bedrifter til multinasjonale selskaper i de fleste bransjer. Utover NHO sentralt, består NHO-fellesskapet av 12 regionforeninger som dekker alle fylkene og 16 landsforeninger som ivaretar medlemmenes bransjeinteresser.