Teknisk sjef

Publisert:
10.04.2019
Sted:
Bergen, Hordaland
Kategori:
Energi | Offentlig sektor | Industri | Produksjon
Varighet:
Fast
Søknadsfrist:
28.04.2019

Energianlegget mottar og energigjenvinner avfall. I 2018 mottok vi totalt 215 000 tonn avfall, fordelt mellom husholdnings- og næringsavfall. Energianlegget har to 45 MW produksjonslinjer som produserer samlet 100 tonn damp pr. time (400oC, 40 bar) og to dampturbiner som produserer elektrisitet. Anlegget har høy automasjonsgrad og styres fra et kontrollrom. I 2018 leverte vi varme til BKK Varmes fjernvarmenett tilsvarende behovet til rundt 25 000 husstander. I tillegg produserte vi elektrisitet tilsvarende behovet til over 4000 husstander.

Arbeidsoppgaver:

Vi ser etter deg som vil være med på å utvikle og lede avdeling for vedlikehold. Fagområdene til avdelingen er mekanisk og el/automasjon. Du skal lede eller delta i tekniske prosjekter og samarbeide tett med leder av driftsavdeling. Du blir del av ledergruppen ved Energianlegget og vil ha en viktig rolle i fremtidige prosjekter av teknisk, økonomisk og strategisk karakter. Det inngår også i stillingen å planlegge for vedlikeholdsstans samt følge opp kunder og leverandører.

Kvalifikasjoner:

Dersom du har relevant høyere teknisk utdannelse og ledererfaring. Du motiveres av å være en del av et anlegg som sammen jobber for å sikre høy driftstid og stabil produksjon gjennom døgnet og hele året. Hvis du i tillegg kan identifisere deg meg kjerneverdiene våre, er du velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby:

Gode muligheter for faglig utvikling, et trivelig arbeidsmiljø, gode velferdsordninger, bedriftshelsetjeneste og gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale.

BIR Avfallsenergi AS er et heleid datterselskap av BIR AS. Ved energianlegget i Rådalen gjenvinner selskapet restavfall til strøm og fjernvarme i Bergen. I BIR Avfallsenergi er vi 44 ansatte og omsetter for ca 270 mill. kr årlig. Vi ønsker medarbeidere som kjenner seg igjen i BIRs kjerneverdier: Superpålitelig, Miljøpådriver, Imøtekommende og Lagspiller.