Teamleder regnskap

Publisert:
02.10.2019
Sted:
Oslo
Kategori:
Økonomi | Service yrker
Varighet:
Fast
Søknadsfrist:
Snarest

Regnskapsavdelingen i organisasjonen har ansvaret for regnskap og lønn for Kirkens Bymisjons 40 virksomheter (interne regnskap) og for mange av Kirkens Bymisjons stiftelser rundt om i Norge (eksterne regnskap). I tillegg ivaretar avdelingen  ledelsens behov for all rapportering i forbindelse med stiftelsen/konsernet som helhet, samt budsjettering, prognoser m.m.

Vi søker nå en god leder og faglig sterk person til rollen som teamleder eksterne regnskap.

Som Teamleder vil du ha det overordnede ansvaret for å sikre kvalitative, punktlige og effektive leveranser til avdelingens kunder. Du vil ha et lederansvar for fem regnskapskonsulenter. Hver regnskapsfører har porteføljeansvar for Kirkens Bymisjon sine samarbeidende stiftelser i Norge. Teamleder vil fremstå som en sterk faglig sparringspartner og støttespiller innad i avdelingen, mot kunder, samt økonomiavdelingen forøvrig. Det vil også være nært samarbeid med teamledere ellers i økonomifunksjonen. Stillingen inngår i en intern ledergruppe i økonomiavdelingen og rapporterer til Lønn- og regnskapssjef. 

Som teamleder vil du også ha ansvar for å videreutvikle enheten ved å sikre effektive prosesser og strukturering for å sikre kvalitative leveranser og bygge en avdeling som effektivt kan integrere nye enheter og kunder.

Lønn og regnskap er i endring i forbindelse med moderniserings- og digitaliseringsprosesser. Dette stiller krav til endringsvilje, ledelse i endringsfaser og systemkompetanse/interesse.

Arbeidsoppgaver:          

 • Overordnet ansvar for koordinering og kvalitetssikring av avdelingens leveranser
 • Bidra inn ved månedlig rapportering
 • Årsoppgjør med regnskap og noter
 • Prosjektrapportering
 • Utvikle og motivere ansatte på team
 • Videreutvikle prosesser og rutiner slik at man arbeider mest mulig effektivt. Kartlegge muligheter og utnytte digitale muligheter i systemet for å kvalitetssikre og effektivisere prosesser
 • Støtte og avlaste teamet operativt ved månedsslutt og behov
 • Fokus på kvalitet og videreutvikling av tjenestene

Kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdannelse
 • Ønskelig med erfaring fra årsoppgjør og noter
 • Gjerne autorisert regnskapsfører
 • Erfaring med å lede andre
 • Evne og lyst til å bidra aktivt inn i arbeids- og endringsprosesser
 • Erfaring med å utarbeide rutiner og følge opp disse
 • God regnskapsforståelse med god kjennskap til lover og regelverk

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsfull og initiativrik
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Endringsvillig og nytenkende
 • God til å kommunisere med ulike mennesker
 • Strukturert, systematisk og samvittighetsfull

Vi kan tilby:

 • Et godt arbeidsmiljø og faglig utfordrende oppgaver
 • Selvstendig rolle med gode påvirkningsmuligheter
 • Være med på å bygge og videreutvikle et effektivt og moderne regnskapssenter
 • Lønn etter overenskomsten mellom HSH og organisasjonene
 • Den som ansettes må kunne arbeide i overensstemmelse med stiftelsens verdigrunnlag
 

For ytterlige informasjon, kontakt Ørjan Gamst i Dfind Finance på tlf. 957 29 725/ orjan.gamst@dfind.no eller Joachim Claeson på tlf. 400 21 542/ joachim.claeson@dfind.no. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo er en  diakonal stiftelse med ca 1400 ansatte og like mange frivillige medarbeidere. Arbeidsfeltet omfatter tiltak innen sosial- og helsesektoren; bl.a  rusfeltet, eldreomsorg, psykisk helsevern, arbeidsmarkedstiltak, boligutvikling, nærmiljø og frivillighet, arbeid blant barn, unge og familier, samt kirkelig arbeid. Samlet bokført kapital i konsernet Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo utgjør ca. kr 1,2 mrd. Totale driftsinntekter i konsernet utgjør ca. kr 1 mrd. Ca 84 % av driftsinntektene består av offentlige tilskudd. Hovedkontoret er lokalisert i moderne lokaler i Tollbugata 3 i Oslo sentrum.