Senior Personalrådgiver

Publisert:
29.11.2018
Sted:
Lørenskog, Akershus
Kategori:
Rådgivning | HR, rekruttering og bemanning
Varighet:
Fast
Søknadsfrist:
21.12.2018
Bilbransjen opplever store teknologiske endringer og Bertel O. Steen vil være med på veien fremover. Vi søker en trygg og erfaren fagekspert innenfor det operative HR arbeidet som har lidenskap for faget, folkene og forretningen.

Ansvarsområde:
Vår Senior personalrådgiver vil være vår operative fagspesialist og «co-pilot» for våre linjeledere i personalforvaltning, personaladministrasjon og lønnsrelaterte saker. Du har god kompetanse og erfaring i utøvelsen av operativt HR arbeid og er ekspert i relevant lovverk. Du trives med å være ute i feltet, forstår driften og er linjeledernes anerkjente støttespiller og verdsatte «guru». Organisatorisk rapporterer du til leder lønn- og personal.

Hovedarbeidsoppgaver:
 • Rådgivning rundt permisjoner, fravær, AFP, pensjonering og deltagelse i NAV dialogmøter
 • Være fagspesialist i sykefraværsoppfølging og sammen med leder og den ansatte medvirke til å finne gode løsninger 
 • Utarbeidelse av rapporter og analyser i forbindelse med lønn og personal for oppfølging/kontroll iht. gjeldende lov- og avtaleverk, samt bruke dette proaktiv for å støtte linjelederne
 • Kontrollere og bidra til at bedriften ivaretar sitt arbeidsgiveransvar særskilt innenfor lovverket i forhold til overtid, ferie og riktig kontraktbruk (midlertidige ansettelser, særskilt uavhengige stillinger AML §10-8)
 • Rådgiver i tariffspørsmål og lønnsoppgjør for tarifflønnede
 • Kontaktperson mellom lønn og HR/GRC konsernstab
 • Lederopplæring innenfor personalforvaltning, utøvelse av personaloperativt arbeid og relevant lovgivning

Kvalifikasjoner:
 • Høyere relevant utdanning som bachelor eller mastergrad innen HR/økonomi
 • Lang og relevant erfaring kan kompensere for høyere utdanning
 • 7 år pluss relevant erfaring fra personal/lønnsavdeling
 • Erfaring med operativt personalarbeid og sykefraværsoppfølging
 • Fagekspertise innen norsk arbeidsmiljølovgivning, arbeidsrettslige utfordringer og trygderett
 • Erfaring med standardisering/effektivisering av lønn og personalprosesser er en fordel
 • Gode digitale ferdigheter, og gjerne erfaring med lønns- og personaldatasystemer 
 • Erfaring med å jobbe fra stort konsern er en fordel (vi har 2500 ansatte per dags dato).
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig 
Personlige egenskaper:
 • Høy personlig integritet og pålitelighet
 • Relasjonsorientert
 • Trives med store kontaktflater og i en kompetanseoverføringsrolle
 • Analytisk, strukturert og proaktiv
 • Endringsvillig, nysgjerrig og tilpasningsdyktig i en organisasjon i endring
 • Gode kommunikasjonsevner 
Vi tilbyr:
 • En fri og selvstendig rolle, i trygge rammer blant dyktige teamorienterte kolleger
 • Anledning til faglig fordypning og mulighet for faglig påfyll og kursing
 • Være med på en spennende endringsreise i et helnorsk eiet selskap med historiske røtter i den norske bilbransjen
 • Konkurransedyktige betingelser, inklusiv gode treningsordninger; pensjonsordninger; helseforsikring, bilordninger mm.

For ytterligere informasjon, kontakt Senior Advisor i Dfind Maria Høst Steen på tlf. 95884555 / maria.steen@dfind.no. Søknader vil bli behandlet fortløpende. Det kan hende at stillingen blir løst før ultimo Desember 2018, ergo fint om vi får din søknad asap.
Les mer om stillingen her: www.dfind.no.

 

I Bertel O. Steen har vi satt oss en ambisiøs visjon – «Vi skal bygge morgendagens bilhus». Det skal vi gjøre ved å ha de mest fornøyde medarbeiderne, de mest fornøyde kundene og forhandlerne, maksimere vårt potensiale til våre merker, og å ha fornøyde eiere. Dette vil gi oss muligheter til å investere i nye og fremtidsrettede områder.

Bertel O. Steen har lange tradisjoner og har satt sitt preg på norsk samferdsel i over hundre år. Det skal vi fortsette med ved å ta posisjon i den store endringsreisen som skjer innen transport og mobilitet. Ved vår satsing på teknologi vil vi utvikle morgendagens bilhus og har som mål å ta en ledende rolle som leverandør av morgendagens mobilitetsløsninger. Bertel O. Steen AS med datterselskaper er et av Norges største service- og handelsselskap. Konsernet importerer bilmerkene Mercedes-Benz, Kia, Peugeot, Citroën, DS, smart, Fuso og Setra til Norge og er også en betydelig aktør innen forhandlervirksomhet, bilfinans, verksteddrift og eiendomsvirksomhet.

Selskapet har ca. 17 milliarder i omsetning og 2 500 medarbeidere. Hovedkontoret ligger i Lørenskog kommune.