Senior Group Controller

Publisert:
30.08.2019
Sted:
Oslo
Kategori:
Økonomi | IT, Teknologi og Telecom
Varighet:
Fast
Søknadsfrist:
Snarest
Vi søker nå en Senior Group Controller som vil være sentral i videre utvikling av et sterkt fagmiljø innen regnskapstekniske- og skattemessige problemstillinger i et børsnotert selskap i vekst.

Stillingen inngår i avdelingen Group Finance som er lokalisert på gruppens hovedkontor i Nydalen, Oslo. Group Finance har ansvar for månedlig og kvartalsvis konsolidering og rapportering for Crayon konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs. Stillingen har stor kontaktflate internt, både innad i Finance, men også ut i driftsorganisasjonen.  

Som en del av Group Finance vil stillingen være del av en stor global finansavdeling. Stillingen rapporterer til Head of Controlling.


ANSVARSOMRÅDE:
Du vil ha en meget sentral rolle med ansvar for konsernets periodiske rapporteringer, spesielt innenfor behandling av ulike regnskapsmessige problemstillinger, med fokus på IFRS, vurdering av nedskrivninger og oppkjøp (PPA). 

I stillingen vil du være ansvarlig og ta eierskap for at konsernet til enhver tid er i samsvar med IFRS. Du vil også bidra til å utvikle gode og effektive prosesser samt forbedre konsernets regnskapspolicy, som sikrer høy leveransekvalitet og effektive prosesser. Rollen er global og stillingen har således et globalt ansvar innenfor ovennevnte ansvarsområder. 

Vi ser etter en faglig sterk ressurs som brenner for faget og vil kunne trives i et globalt selskap med en kompleks konsernstruktur, høy veksttakt og mange spennende og faglige utfordringer. Du evner å innta et bredt perspektiv og er flink til å omsette teori til praksis ved god forretningsforståelse og pragmatisk tenkning. 

SENTRALE OPPGAVER:
•    Ansvar for kvalitetssikring og rimelighetsvurderinger av vesentlige regnskapsposter i forbindelse med månedlig og kvartalsvis rapportering
•    Overordnet ansvar for å påse at konsernets regnskaper er i tråd med gjeldende IFRS standarder 
•    Testing og vurdering av nedskrivninger, spesielt innenfor goodwill og immaterielle eiendeler
•    Utarbeide accounting memos i forbindelse med regnskapsmessige vurderinger av kontrakter og større transaksjoner
•    Sikre god dokumentasjon og tett samarbeid med revisor
•    Ansvarlig for videreutvikling og implementering av accounting policies, og sikre at de blir forstått og implementert i de ulike land og enheter på en enhetlig måte
•    Delta løpende i forbindelse med kjøpsprisallokering (PPA) og verdivurderinger i tett samarbeid med M&A avdelingen
•    Løpende være en pådriver for å skape kvalitative og effektive globale prosesser som sikrer en rask og effektiv closing månedlig, kvartalsvis og årlig
•    Fremstå som et sterkt bindeledd mellom ulike fagmiljøer internt i gruppen på tvers av landegrenser, herunder regnskap, Controlling og økonomifunksjon forøvrig
•    Delta i opplæring og kompetansedeling ut i konsernet 

ØNSKET BAKGRUNN:
•    Utdannelse innen økonomi/regnskap på Bachelor-nivå eller høyere
•    7 - 10 års erfaring, gjerne med revisjonsbakgrunn og operativ erfaring fra tilsvarende roller. En fordel med erfaring fra børsrapportering og internasjonale konsernstrukturerer 
•    God systemforståelse, solide IT kunnskaper, herunder Excel og interesse/bruk av BI systemer 
•    Sterk kompetanse og erfaring med IFRS (ønskelig med erfaring fra IFRS 16/15/10/9/3)
•    God erfaring med å omsette teori til praksis
•    Gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Norsk er en fordel, men ikke påkrevd.

PERSONLIGE EGENSKAPER:
•    Nøyaktig og opptatt av å levere høy kvalitet til riktig tid
•    Utmerket evne til å samarbeide, samt skriftlig og muntlig kommunikasjon
•    God prosessforståelse og en som søker etter effektiviseringsmuligheter
•    Løsningsorientert og høy gjennomføringsevne
•    Vil trives med ansvar og har utviklingsønsker for videre karriere
•    Strukturert og samvittighetsfull
•    Evne og vilje til rask tilpasning ved endringer

VI KAN TILBY:
•    Sentral rolle i det faglige miljøet i Group Finance
•    Overordnet faglig ansvar for globale prosesser knyttet til IFRS, nedskrivning, PPA og regnskapspolicy
•    Bli en del av en meget sterk global aktør innen software og skyløsninger
•    Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver i et internasjonalt, børsnotert konsern i meget sterk vekst
•    Sterkt fagmiljø med motiverte og kompetente kollegaer

For ytterlige informasjon, kontakt Ørjan Gamst i Dfind Finance på tlf. 957 29 725, mail orjan.gamst@dfind.no, eller Joachim Claeson, tlf. 400 21 542, mail: joachim.claeson@dfind.no. Søknader behandles fortløpende.

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

 

Crayon er en global leder innen teknologi og digitale transformasjonstjenester, med den største uavhengige "sky-økonomi" og TCO-praksisen. Vi er også en pålitelig rådgiver for mange av verdens ledende organisasjoner. I dag er vi et globalt selskap med over 1300 medarbeidere i verden som samarbeider på tvers av landegrenser i 30 land. Gjennom våre unike medarbeidere, verktøyer og systemer, hjelper vi til med å optimalisere kundenes avkastning fra komplekse teknologiinvesteringer. Crayon har omfattende samarbeid med alle de store globale programvareleverandørene, samt dyp erfaring innen lisensoptimalisering, cloud adoption, digital engineering, maskinlæring og predictive analytics. Alt i alt er vi eksperter i å støtte kundene våre med end-to-end-tjenester for å akselerere deres digitale transformasjonsreise.