Regiondirektør

Publisert:
02.04.2019
Sted:
Ålesund, Møre og Romsdal
Kategori:
Administrasjon og kontor
Varighet:
Fast
Søknadsfrist:
30.04.2019
Møre og Romsdal er en av Norges mest eksportrettede regioner. Over 10 prosent av all norsk eksport (minus olje og gass), kommer fra Møre og Romsdal. Næringslivet er særlig dominert av maritim/marine næringer, møbel, petroleum og reiseliv. Naturgitte ressurser og nærhet til havet har lagt grunnlaget for det som i dag er et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv, preget av dynamiske næringsklynger med et stort innslag av industriell virksomhet. Vår nåværende regiondirektør blir pensjonist ved årsskiftet, og det tas sikte på en periode med overlapping i god tid før det. Vi søker derfor etter en ny!

Vi søker nå etter deg som har visjoner for næringslivet i Møre og Romsdal, får gjennomført beslutninger, liker å være ute hos bedriftene, trives i politiske miljøer og er en god leder for medarbeiderne ved regionskontoret. En viktig del av regiondirektørens oppgaver er å sørge for tett og god dialog med NHOs medlemmer i regionen, med relevante målgrupper og å jobbe for at vi øker antallet medlemsbedrifter i NHO-familien. I tillegg er arbeid for å sikre gode rammevilkår for våre medlemsbedrifter og politisk arbeid en vesentlig del av stillingens innhold.

Som vår nye direktør vil du være blant de foretrukne talspersoner i media, debatter og spørsmål som berører næringslivet i fylket. Du er en leder med naturlig autoritet som arbeider både strategisk og operativt, er løsningsorientert, engasjert og kommuniserer godt på alle nivåer. Vi forutsetter at du har relevant, høyere utdanning og solide samarbeidsevner.

NHO tilbyr den rette kandidaten spennende utfordringer i et av landets viktigste og mest spennende næringsregioner med gode muligheter for personlig og faglig utvikling. 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. NHO skal arbeide for at medlemmene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker næringslivets konkurransedyktighet og lønnsomhet, og derved skape grunnlag for en god leve- og livsstandard i et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn.

NHO har ca. 25.000 medlemmer som utgjør ca. 570.000 årsverk. Medlemsbedriftene spenner fra små familieeide bedrifter til multinasjonale selskaper i de fleste bransjer. Utover NHO sentralt, består NHO-fellesskapet av 12 regionforeninger som dekker alle fylkene og 16 landsforeninger som ivaretar medlemmenes bransjeinteresser.

NHO Møre og Romsdal har ca. 1550 medlemsbedrifter og nær 30.000 årsverk, er kontaktpunkt i regionen for alle NHOs medlemmer, har fem ansatte og holder til sentralt i Ålesund sentrum. Regionskontorets oppgaver er bl.a. å drive opinionsskapende arbeid i tett dialog med medlemsbedrifter. Målet er å sikre gode rammevilkår og forutsigbarhet slik at våre medlemmer og næringslivet som helhet blir mer konkurransedyktige og lønnsomme. 

Ønsker du mer informasjon om stillingen ber vi deg ta kontakt med vår rekrutteringspartner Dfind Executive v/senior advisor, Per Ivar Elton, 909 20 462, eller direktør medlem og region NHO, Christian Chramer, 928 82 360 eller cc@nho.no