Prosjektleder

Publisert:
28.01.2020
Sted:
Oslo
Kategori:
Administrasjon og kontor | Industri | Produksjon
Varighet:
Fast
Søknadsfrist:
27.02.2020
Norsk Metallgjenvinning AS (NMG) er en liten, men effektiv og viktig organisasjon som legger til rette for at det metallet vi forbruker blir resirkulert. De søker nå en engasjert prosjektleder som ønsker å fremme, utvikle og gjennomføre tiltak for synliggjøring og vekst av metallgjenvinningen i Norge. Et overordnet mål i Norge er at alle ressurser skal holdes i økonomien så lenge som mulig -og her har metallemballasje et fortrinn. Det er dette viktige prinsippet du nå får mulighet til å forvalte og utvikle. Din bakgrunn kan gjerne være fra gjenvinningsselskaper, renovasjonsselskaper eller andre selskaper og organisasjoner i avfallsbransjen. Du er vant med selvstendig prosjektarbeid der du må trekke veksler på intern og ekstern kompetanse. 

Bestillingene kommer ofte fra renovasjonsselskaper eller samarbeidskonstellasjoner mellom offentlig og privat virksomhet som ønsker utført pilotprosjekter. Slike prosjekter handler ofte om å teste nye innsamlingssystemer. Her vil gjerne logistikk, teknologi, økonomi med tilhørende analyser og rapportering være sentralt. Erfaring med digitaliseringsprosjekter vil også telle positivt. Stillingen vil også kreve et selvstendig initiativ til å se nye løsninger for sirkulær økonomi som kan presenteres for innsamlingsmarkedet. 

Vi søker etter deg som er opptatt av gjenvinning, sirkulær økonomi og som ser muligheter der andre bare ser avfall. Som prosjektleder er du ansvarlig for å følge opp og videreutvikle en god dialog og relasjon med alle innsamlere av metallemballasje. Dette gjelder både private og kommunale aktører, og især de store interkommunale selskapene (IKSer).
Videre er Prosjektleder ansvarlig for gjennomføring av avtalte forbrukerkampanjer og ad-hoc prosjekter innenfor forretningsutvikling. Innenfor forbrukerkommunikasjon har vi et tett samarbeid med Grønt Punkt Norge som vi også deler flotte lokaler og mange dyktige kollegaer med. Lokalene er  sentralt beliggende på Skøyen i Oslo. Reisevirksomhet -  hovedsakelig innenlands, må påregnes.  

Prioriterte oppgaver:
 • Følge opp og videreutvikle en god relasjon med innsamlere
 • Forbrukerkommunikasjon og kampanjer
 • Forretningsutvikling
 • Utvikling av nye løsninger, multichannel metallinnsamling

Ønsket kompetanse:
 • 3 årig høyskole
 • Kjennskap til avfallsbransjen, gjenvinning og sirkulær økonomi
 • Prosjektledererfaring
 • Digital forståelse og kompetanse
 • Erfaring med forbrukerkommunikasjon gjennom sosiale medier

Personlige egenskaper som vil bli tillagt vekt:
 • God gjennomføringsevne
 • Strukturert og analytisk
 • Liker å jobbe selvstendig
 • Flink til å skape relasjoner
 • God fremstillingsevne både muntlig og skriftlig
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig


Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte Senior Advisor Rune Borgen i Dfind Executive på mob. +47 400 21 431 eller daglig leder Rune Myrmel i NMG på 
mob + 47 995 88 770. Alle søknader behandles konfidensielt -også overfor oppdragsgiver om ønskelig.

Norsk Metallgjenvinning AS (NMG) er et non-profit produsentansvarsselskap for metallemballasje. Formålet til selskapet er å samle inn mest mulig metallemballasje til materialgjenvinning til en lavest mulig kostnad og sørge for at denne blir videre prosessert på en bærekraftig måte. NMG jobber for å øke kildesortering, og er opptatt av å etablere gode holdninger og vaner i befolkningen generelt sett og spesielt blant kommende generasjoner. Økt materialgjenvinning og utvikling av sirkulære løsninger er avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling, og realisere det grønne skiftet.
NMG finansieres ved at alle medlemmer av Grønt Punkt Norge betaler vederlag for metallemballasje som de setter på markedet. Omsetningen til NMG er ca 40 mill NOK, og selskapet har solid økonomi.