Prosjektingeniør Odda - Odda

Publisert:
27.09.2018
Sted:
Odda, Hordaland
Kategori:
Energi | Industri | Produksjon
Varighet:
Fast
Søknadsfrist:
26.10.18
Arbeidsoppgaver:
 • Ansvar for planlegging, organisering og gjennomføring av prosjekt
 • Synliggjøre idear, lage skisser og ev designe teikningar for å løyse prosjekt
 • Prising av anbud
 • Ha kontroll på økonomi og ressursar i prosjektet og sjå til at forretningsdrifta i prosjektet er god
 • Fylgje opp kunde i prosjekter frå oppmåling til installasjon
 • Vera med å fylgje opp underleverandørar i prosjekt
 • Sekundære oppgåver innan teikning og konstruksjon (Autocad og Solidworks)
Kvalifikasjonar og eigneskapar
 • Mekanisk ingeniør med erfaring i prosjektgjennomføring
 • Erfaring frå forskjellige industriar vil være en fordel
 • Ryddig og strukturert
 • Løysingsorientert
 • Ha evna til å kunne å tenke langsiktig og kunne byggje opp ingeniør avdeling
 • Stillingen krev ein person som kan jobbe med aktiv og konstruktiv kundekontakt
 
Vi tilbyr: Ta kontakt med oss for meir informasjon
 

Odda Mekaniske Verksted AS er ein allsidig mekanisk verkstad som leverer ei rekke ulike tenester til sine store og små kundar. Våre hovudkundar er prosessindustrien og entreprenørar i nærområdet, men vi leverer og tenester til  oppdrettsnæringa, kraftbransjen og andre. I over 60 år har Odda Mekaniske Verksted AS vektlagt kvalitet og kunde-tilpassa service. Dette har vore døropnaren mot nye kundar og nye marknader.
I dag har vi 31 høgt kvalifiserte tilsette, derav 24 fagarbeidarar, to sivilingeniør, to maskiningeniørar, samt hjelpearbeidarar.
Du som er rette kandidat vil bli viktig for oss med dine ideer og evne til å løse oppgaver. Ynskjer du å bli en del av laget?